Înălțarea Sfintei Cruci

Fiul Omului trebuie să fie înălțat, pentru ca oricine crede întru El să aibă viața veșnică (cf. Ioan 3, 14-15). În această zi a Înălțării Sfintei Cruci Îl adorăm și Îl lăudăm pe Domnul Iisus Hristos, deoarece cu Sfânta Sa Cruce a mântuit lumea. Cu moartea și învierea Sa a deschis larg porțile Cerului și… Read More »

Nașterea Maicii Domnului

La începutul unui an nou bisericesc, Biserica ne face să contemplăm persoana Fecioarei Maria ca icoană a sfințeniei. Promisiunea veche, de generații, se împlinește în persoana sa. Maica Domnului s-a născut într-o familie, imagine prototip a familiei creștine a lui Dumnezeu. Ea a crezut în cuvintele îngerului, l-a zămislit pe Fiul lui Dumnezeu, a devenit… Read More »

Duminica migranţilor români

Biserica Ortodoxă este chemată să se angajeze nu doar în beneficiul persoanei migrante, ci și în folosul familiei sale, loc și izvor al culturii vieții și factor de integrare istorico-eshatologică a valorilor. Cât de multe sunt dificultățile cu care se confruntă familia migrantului! Îndepărtarea și distanța geografică dintre membrii ei și lipsa unității vizibile conduce… Read More »

Duminica a XII-a după Rusalii

Pericopa evanghelică a duminicii a XII-a după Rusalii (Mat. 19, 16-26 ) ne propune reflecții despre o întrebare esențială: „Învățătorule bun, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică?”(Marc. 10, 17), luată din episodul evanghelic al întâlnirii lui Domnului Iisus Hristos cu tânărul bogat. Această relatare exprimă într-o manieră vădită marea atenție a Domnului Iisus față… Read More »

Hramul Mănăstirii Hodoș-Bodrog

Hramul „Adormirea Maicii Domnului” a Mănăstirii istorice Hodoș-Bodrog a constituit pentru mii de pelerini certitudinea că viețile lor sunt luminate de strălucirea harului acestui praznic luminos. De fapt, în Maica Domnului găsim două semnificaţii ale cuvântului har. Ea este „plină de har”, înainte de toate pentru că a fost beneficiara unei favori şi al unei… Read More »

Adormirea Maicii Domnului

Luna august se desfășoară calendarisitic sub spectrul luminos al Sărbătorii Adormirii Maici Domnului, praznic de lumină, nădejde și bucurie al mănăstirilor sfinte din România, Putna, Nicula, Sâmbăta de Sus, Hodoș-Bodrog etc., precum și a Catedralelor Episcopale de la noi, Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, Vechea Catedrală arhiepiscopală din Buzău, Catedrala Arhiepiscopală din Curtea de Argeş, Catedrala… Read More »

Duminica a XI-a după Rusalii

De câte ori, în timpul anului bisericesc, auzim vorbindu-se despre bunătate, iertare și fapte de milostenie! Astăzi prin pericopa evanghelică Domnul ne invită să facem o serioasă cercetare a cugetului (Evanghelia după Matei 18, 23-35). De fapt, este bine să nu uităm niciodată că iertarea și milostenia nu sunt două cuvinte abstracte, ci sunt un mod de… Read More »

Popas ecologic inedit în Poiana Călinesei

În contextul ecologic în care clima se schimbă, dar și alimentația și agricultura locală, ne face să considerăm preocupările lumii împotriva sărăciei și foamei ca un obiectiv și mai greu de obținut, în prezența unui fenomen complex ca schimbările climatice. În logica de a înfrunta provocările pe care natura le pune omului și omul le… Read More »

Pelerinaj la Bisericile din Arieșeni, Gârda de Sus, Cantonul Ocoale, Scărișoara și Poiana Călineasa

Praznicul Schimbării la Față a Mântuitorului este un bun prilej de a reflecta la istoria noastră personală, la schimbarea noastră spirituală, pentru că Domnul Iisus privește la fiecare dintre noi. Ca atâția alții, fiecare dintre noi poate spune: și eu sunt un om păcătos asupra căruia Iisus Hristos și-a îndreptat privirea Sa minunantă. Vă invit… Read More »

Taborul, un moment anticipat de lumină

Evanghelia ne vorbește despre episodul Schimbării la față (Mat. 17, 1-9 ; Marc. 9,2-10 ; Luc. 9, 28-36): Iisus se arată în slava Sa înainte de jertfa de pe Cruce și Dumnezeu Tatăl îl proclamă Fiul Său predilect, Cel iubit, și îi invită pe ucenici să-L asculte. Glasul Tatălui, în prezența profeților Moise și Ilie, arată că toate… Read More »