Program manifestări științifice și proiecte în anul 2012

By | 12/12/2011
ARHIEPISCOPIA ORTODOXĂ A ARADULUI
FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ A UNIVERSITĂȚII “AUREL VLAICU” DIN ARAD

Coordonatori:

Protos. Dr. TEOFAN MADA, Inspector Eparhial

Pr. Prof. Dr. IOAN TULCAN, Decan

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, în anul 2012 se vor organiza următoarele manifestări şi proiecte ştiinţifice:

program_2012_011. Taina Sfântului Maslu – implicaţii eclesial-liturgice şi terapeutic-pastorale (27-28.03. 2012)

Prin decizia Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, anul 2012 este închinat Tainei Sfântului Maslu. În acord cu această hotărâre, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad în parteneriat cu Arhiepiscopia Ortodoxă a Aradului, Departamentul Comunicare-Media, reprezentat prin Protos. Dr. Teofan Mada, având binecuvântarea IPS Dr. Timotei Seviciu, va organiza în perioada 27-28 martie un simpozion internaţional, la care vor fi invitaţi profesori de Teologie Liturgică şi Pastorală din ţară şi străinătate.

Invitaţi:

ÎPS Mitropolit Prof. Dr. Laurenţiu Streza, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu

ÎPS Arhiepiscop Prof. Dr. Casian Crăciun, Universitatea din Galaţi

Pr. Prof. Dr. Gheorghios Metallionos, Universitatea din Atena, Grecia

Pr. Prof. Dr. Constantinos Karaisaridis, Universitatea din Tesalonic, Grecia

Pr. Prof. Dr. Nicolae D. Necula, Universitatea din Bucureşti

Ciprian Olinici, Director Radio Trinitas, Bucureşti

Pr. Prof. Dr. Viorel Sava, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi

Pr. Conf. Dr. Dumitru Vanca, Universitatea „1 Decembrie”, Alba-Iulia

Pr. Conf. Dr. Marian Vâlciu, Universitatea din Târgovişte

Conf. Dr. Ciprian Streza, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu

Pr. Lect. Dr. Ioan Bizău, Universitatea Babeş-Boliay, Cluj-Napoca

Pr. Lect. Dr. Emil Cioară, Universitatea din Oradea

Pr. Lect. Dr. Nicuşor Tucă, Universitatea „Ovidius” din Constanţa

Pr. Lect. Dr. Lucian Pietroaia, Universitatea din Galaţi

Lect. Dr. Cristian Cercel, Universitatea din Craiova

program_2012_032. Învăţământul arădean – tradiţie şi modernitate. Implicaţii teologice, social-educaţionale şi culturale (18-19.09. 2012)

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad în parteneriat cu Arhiepiscopia Ortodoxă a Aradului, sectorul Comunicare-Media, reprezentat prin Protos. Dr. Teofan Mada, având binecuvântarea IPS Dr. Timotei Seviciu, va organiza în perioada 18-19 septembrie 2012 un simpozion naţional la care vor fi invitaţi profesori de la Facultăţile de Teologie şi Istorie din ţară.  

Veacurile al XVIII-lea şi al XIX-lea, în general, oferă popoarelor din Europa parcurgerea unor etape deosebit de binefăcătoare pentru destinul lor spiritual şi cultural. Cu o vechime de două sute de ani, învăţământul românesc arădean se înscrie deja, prin personalităţile lui, în tradiţia românească de gen. Un segment bine definit îl ocupă aici Preparandia (1812) şi Institutul Teologic-Pedagogic (1822) care au adus urbei şi domeniului educaţional o certă şi valoroasă contribuţie, fiind piedestalul pe care s-a clădit şi şcoala teologică arădeană.

Invitaţi:

ÎPS Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului

Prof. Dr. Nicolae Bocşan, Universitatea Babeş-Boliay, Cluj-Napoca

Prof. Dr. Vasile Popeangă, Arad

Conf. dr. Marius Grec, Universitatea „Vasile Goldiş” Arad

Pr. Prof. dr. Alexandru Moraru, Universitatea „Babeş-Boliay”, Cluj-Napoca

Conf. Dr. Paul Brusanovschi, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu

Pr. Prof. Dr. Vasile Leb, Universitatea „Babeş-Boliay”, Cluj-Napoca

Pr. Conf. Dr. Mihai Săsăujan, Universitatea din Bucureşti

Pr. Prof. Dr. Pavel Cherescu, Universitatea din Oradea

Pr. Conf. dr. Corneliu Pădureanu, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad

Pr. dr. Pavel Vesa, istoric şi cercetător

 program_2012_043. Biserica şi societate. Relevanţa viziunii Bisericii Ortodoxe în implementarea asistenţei sociale la nivel comunitar (volum de studii)

 Asistenţa socială, ca dimensiune eclesială a “credinţei lu-crătoare prin iubire”, presupune schimb de idei şi practici între Biserică şi diversele organisme ale societăţii din do-meniul serviciilor sociale. Implementarea unor astfel de practici presupune identificarea conceptelor, fapt pentru care aportul cercetătorilor este unul decisiv. Astfel că, volumul de studii avut în vedere se doreşte a fi o contribuţie în prezentarea unui cadru de acţiune care să asigure coe-renţă, motivaţie şi responsabilitate, cu efecte benefice pentru promovarea viziunii Bisericii Ortodoxe în implementa-rea asistenţei sociale la nivel comunitar.

program_2012_024. Biserica şi grupările religioase neoprotestante, cu referire specială la situaţia Arhiepiscopiei Aradului (28-29. 05. 2012)

 Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad în parteneriat cu Arhiepiscopia Ortodoxă a Aradului, sectorul Comunicare-Media, reprezentat prin Protos. Dr. Teofan Mada având binecuvântarea IPS Dr. Timotei Seviciu, va organiza în perioada 28-29 mai un simpozion internaţional, la care vor fi invitaţi profesori de Misiologie şi Ecumenism din ţară.

Contextul pluriconfesional de astăzi, din zona Aradului, ne provoacă la o regândire a strategiei misionar-apologetice a Bisericii noastre, care să aducă clarificările necesare pentru o asumare conştientă şi reală a identităţii creştin-ortodoxe, un model în acest sens fiindu-ne vrednicul de pomenire înaintaş în scaunul episcopal din Arad, Dr. Grigorie Comşa precum şi renumitul profesor Pr. dr. Petru Deheleanu.

Invitaţi:

Pr. Lect. Dr. David Pestroiu, Universitatea din Bucureşti

Pr. Prof. Dr. Aurel Pavel, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu

Pr. Conf. Dr. Nicolae Moşoiu, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu

Pr. Lect. dr. Daniel Buda, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu

Pr. Prof. Dr. Valer Bel, Universitatea Babeş-Boliay, Cluj-Napoca

Pr. Lect. Dr. Cristian Sonea, Universitatea Babeş-Boliay, Cluj-Napoca

Pr. Prof. Dr. Gheorghe Petraru, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi

Pr. Lect. Dr. Gelu Călina, Universitatea din Craiova

 program_2012_055. Editura Arhiepiscopiei Aradului

În peisajul editorial-publicistic local apariţiile de factură religios-bisericească sunt de competenţa centrului eparhial. De aceea, revenirea la viaţă a vechii şi fructuoasei tradiţii de aici, prin Tiparul Tipografiei Diecezane de odinioară, este nu numai exprimarea unei continuităţi ci şi asumarea unei responsabilităţi misionar-pastorale de primă valoare. Pentru aceasta, în Editura Arhiepiscopiei Aradului se vor publica lucrări originale, reeditări, traduceri, cărţi ce se doresc a veni în sprijinul activităţii pastorale a preoţilor. În paralel, pe parte administrativă, se va configura un departament în cadrul Arhiepiscopiei care să asigure acreditarea acestei edituri la Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din cadrul Ministerului Educaţiei, precum şi îndeplinirea procedurilor de recenzare a cărţilor propuse spre publicare.

ARHIEPISCOP

Dr. TIMOTEI SEVICIU

INSPECTOR EPARHIAL                                                   DECAN

Protos. dr. Teofan MADA                                          Pr. Prof. dr. Ioan Tulcan

(Citit de 84 ori)