Discurs la Simpozionul “Taina Sfântului Maslu – implicaţii eclesial-liturgice şi terapeutic-pastorale”

By | 27/03/2012

Înalt Prea Sfințite Părinte Arhiepiscop Timotei,

Stimată Doamnă Rector,

Stimate Domnule Președinte al Consiliului Județean,

Înalt Prea Sfințiile și Prea Sfințiile Voastre,

Onorați Invitați,

Stimați Părinți Profesori,

Onorat Auditoriu,

Îmi face o deosebită plăcere să vă adresez cuvânt de bun-venit la Simpozionul TAINA SFÂNTULUI MASLU – IMPLICAŢII ECLESIAL-LITURGICE ŞI TERAPEUTIC-PASTORALE, primul dintr-o serie de patru manifestări culturale de anvergură internațională, organizate într-o simfonie a conlucrării de către Arhiepiscopia Aradului și Facultatea de Teologie Ortodoxă „Pr. Ilarion V. Felea” din cadrul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad.

 Pentru Arhiepiscopie și Facultate, organizarea acestui simpozion este o adevărată binecuvântare. În primul rând, Facultatea își asumă în mod definitiv anvergura internațională a centrului universitar teologic din Arad. În al doilea rând, Arhiepiscopia își accentuează și întărește prezența patronală și lucrătoare în ogorul propășirii intelectuale și duhovnicești a studenților teologi și a îndrumătorilor acestora, cât și a poporului încredințat ei spre păstorire. Iar această binecuvântare se extinde pentru ambele instituții prin parteneriatul fructuos astfel asumat, care se va materializa numai în anul 2012 prin organizarea a încă trei simpozioane de anvergură internațională, precum și prin editarea a două volume, primul despre Biserică și Societate, o temă contemporană dezbătută îndelung, dar niciodată epuizată și care are nevoie mereu de idei noi, iar un al doilea pe teme de Îndrumări Misionare, un aspect extrem de important atât pentru eparhiile ardelene și bănățene, cât și pentru întreaga Patriarhie Română.

De asemenea, sunt extrem de onorat să salut printr-un cuvânt de aleasă prețuire prezența în mijlocul nostru a unor ierahi de deosebită excepție a Sinodului Bisericii noastre, ÎPS Părinte Laurențiu, ÎPS Părinte Casian și ÎPS Părinte Timotei, al căror exemplu personal, slujire demnă a Sfintelor Altare și grijă neîncetată față de cei bolnavi, justifică pe deplin prezența ÎPPSS lor în mijlocul nostru în cadrul acestui simpozion. De asemenea, cuvintele ÎPPSS lor cu atât mai semnificative cu cât ÎPPSS lor sunt ctitori și patroni ai învățământului teologic.

Salut, de asemenea, prezența în mijlocul nostru a eminenților profesori greci Georgios Metallinos și Constantinos Karaisaridis, a căror scrieri și prelegeri au îmbogățit duhovnicește nenumărate generații de teologi, preoți și simpli fii ai Bisericii Ortodoxe care au găsit limanul cel bun, răspunsul cel adevărat la frământatile lor în cuvintele celor doi părinți profesori. Prezența Sfințiilor lor în mijlocul nostru este o binecuvântare cerească și o recunoaștere a eforturilor învățământului teologic arădean, iar cuvintele Sfințiilor lor vor fi – sunt convins – receptate cu mult folos de întregul auditoriu.

Îmbinând activitatea preoțească și cercetarea academică, observația fiilor duhovnicești aflați în diverse ipostaze ale ființării lor, părinții profesori de la facultățile de teologie din Țară vin să ne împărtășească din bogăția de cunoaștere și din experiența pastorală, oferindu-ne astfel noi perspective în activitatea ecleziastică legată de pastorația celor bolnavi.

De asemenea, prezența în mijlocul nostru a Ciprian Olinici, ca fiu mărturisitor al Bisericii, care nu s-a limitat la a sta în tinda acesteia, ci s-a angajat în împărtășirea cuvântului și activității pastoral-misionare a acesteia prin intermediul Radio Trinitas, este un semn încurajator al implicării mirenilor în cunoașterea și intensificarea pastorației bonlavilor.

După cum cunoaștem cu toții, Sfântul Sinod al Bisericii noastre a decis în unanimitate, la propunerea Prea Fericitului Părinte Patriarh Daniel, consacrarea anului civil 2012 cunoașterii și aprofundării particularităților practice, pastorale și duhovnicești ale Tainei Sfântului Maslu care, în conlucrare cu Sfintele Taine ale Pocăinței și Împărtășirii, contribuie la restaurarea ființei umane în plenitudinea sa, ca om sănătos, trăind în armonie cu Hristos Mântuitorul și cu semenii săi potrivit Cuvintelor Vii ale Dumnezeului Celui în Treime. Încă de la începutul păstoririi sale ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Prea Fericitul Părinte Daniel și-a manifestat atenția deosebită către cei aflați în suferință. Mereu, cuvintele învățătorești ale Prea Fericirii Sale au accentuat gândul neîncetat către durerea celor ce rău pătimesc. Iar consacrarea anului 2012 ca An Omagial al Tainei Sfântului Maslu vine să întărească acest gând. Însăși această manifestare se află sub Părinteasca sa binecuvântare ca un schimb de idei care vine să întărească și să desăvârșească credința în utilitatea Tainei Sântului Maslu în viața creștinilor.

Nu în ultimul rând, adresez cuvânt de vie mulțumire ÎPS Părinte Timotei, Mult Stimatei Doamnă Rector, Prof. Univ. Dr. Lizica Muhuț și PC Pr. Prof. Univ. Dr. Ioan Tulcan, Decanul Facultății de Teologie „Pr. Ilarion V. Felea”, pentru sprijinul consistent și implicarea sinceră în organizarea acestui eveniment.

După cum patronul acestui așezământ universitar, preotul martir Ilarion V. Felea a mărturisit până la moarte credința în Hristos, Domnul Nostru, așa și noi, care trăim vremuri aproape la fel de grele ca și Sfinția Sa, suntem chemați ca, prin acestă manifestare, să dăm mărturie dreaptă și cuviincioasă despre mângâierea și purtarea de grijă care neîncetat izvorăște de la Dumnezeu.

(Citit de 97 ori)