Program proiecte cultural-științifice și social-educative în anul 2013

By | 22/11/2012

ARHIEPISCOPIA ORTODOXĂ A ARADULUI          CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD              

                                                                                             CENTRUL CULTURAL JUDEȚEAN ARAD

Coordonatori:

Arhim. Dr. TEOFAN MADA, Inspector la Centrul Eparhial

Dna. ANA-MARIA DRAGOȘ, Director al Centrului Cultural Județean

program_2013_011. Programul socialFilantropia calea noastră spre împărăție” – decembrie 2012- decembrie 2013

Prin acest program vom pune în acțiune dimensiunea esențială a gândirii și vieții ortodoxe pe coordonatele relației dintre liturghie și filantropie, cultivând generozitatea darului în mijlocul diferitelor familii, legat întotdeauna de dimensiunea lui spirituală, prin dar îl facem prezent pe Hristos în sufletul omului. Acest proiect nu este altceva decât o inimă care vede, care este programul samariteanului milostiv, adresat familiilor defavorizate din Judeţul Arad, şi îşi propune ajutorarea acestora cu hrană, alimente neperisabile, bunuri de folosinţă medie etc. Creștinii sunt prin definiție bucuroși prin nădejde. A fi martor al nădejdii este astăzi poate darul cel mai frumos și mai prețios pe care creștinul îl poate prezenta lumii.

program_2013_022. Festivalul internaţional de film creştin „Areopag” –  18-23 aprilie 2013

Acest eveniment cultural-spiritual de anvergură va avea trei secţiuni:

  • Ecranizări evanghelice
  • Creaţii ale regizorilor contemporani
  • Film documentar și de televiziune

Festivalul constituie un fericit prilej pentru întâlnirea dintre Sfânta Scriptură și cultură, între cinematografie și teologie. Toți oamenii de cultură sunt chemați sa se deschidă cuvântului lui Dumnezeu, pentru că el afirmă totdeauna adevărata cultură, fiind un stimulent pentru exprimări umane tot mai potrivite și semnificative. Imperativul pentru societatea de astăzi este recuperarea pe delin al sensului Scripturii ca mare codice pentru culturi. Filmul este linqua franca a generației video, particularitatea estetică primară a civilizației contemporane. A realiza un film despre Iisus Hristos înseamnă a face teologie, chiar a teologhisi în sens vrednic despre Acest personaj unic al istoriei umanității. Particularitatea estetică a creatorilor de film este să aprecieze foarte exact pe Iisus istoric, prin moduri și accente diferite. Ne exprimăm, de asemenea, aprecierea și admirația față de artiștii „îndrăgostiți de frumusețe”, care s-au lăsat inspirați de textele sacre sau de o viziune creștină în rolurile sau creațiile lor, ajutând la o face într-un anumit fel perceptibile în timp și în spațiu realitățile spirituale, invizibile și veșnice. Solicităm, totodată, un angajament mai amplu și mai calificat în lumea mass-media, pentru ca să poată reieși chipul lui Hristos și să se poată auzi glasul Său. ”Cultura creştină” nu este o insulă în cultura prezentă, ci maniera evanghelică, modul propriu cu care luăm parte la cultura vremii, un dozaj veritabil de ”da” şi ”nu”. Făcând corp comun cu valorile unei culturi, Biserica angajează în acea cultură credibilitatea sa.

Invitați:

ÎPS Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului

Regizorul Aleksandr Sokurov, Rusia

Regizorul Andrei Zviaghințev, Rusia

Regizorul Goran Paskaljevic, Serbia

Regizorul și producătorul Nicolae Mărgineanu

Actrița Maria Ploae

Scenaristul Costin Manoliu

Regizorul Călin Peter Netzer

Actorul Victor Rebenciuc

Criticul de film Dr. Elena Dulgheru

Arhid. Prof. Univ. Dr. Ioan I. Ică, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu

Pr. Nicolae Dima, Director Trinitas

Prof. Univ. Dr. Mihai Dinu, Universitatea București

Teologul și eseistul Dr. Costion Nicolescu

Prof. Univ. Dr. Hrisostom Stamulis, Universitatea Aristotelis din Tesalonic, Grecia

Diac.Lect. Dr. Caius Cuțaru, Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad

Diac. Asis. Dr. Florin Tomoioagă, Universitatea Oradea

Televiziunea Trinitas a Patriarhiei Ortodoxe Române

Televiziunea Română (TVR)

Radio România

Grupul Psaltic Stavropoleos

program_2013_033. Festivalul internațional de artă sacră „Filocalia”, valențe ale ethosului ortodox reflectate în icoană, imnografie, muzică și poezie religioasă – 19-26 mai 2013

Festivalul de artă sacră îşi propune conceperea, planificarea, susţinerea şi realizarea unui program artistic complex şi cuprinzător spiritual: un atelier iconografic, o expoziție de icoane, „Fecioarele înlăcrimate ale Transilvaniei” (dedicată icoanelor făcătoare de minuni ale Maici Domnului care au lăcrimat în secolul al XVII-lea), conferințe despre frumuseţea picturii bizantine, un moment de poezie religioasă precum şi un concert de muzică bisericească psaltică şi/sau corală. Sfânta Scriptura este “marele cod” al culturii universale: artiştii şi-au înmuiat în mod ideal pensula lor în acel alfabet colorat de imagini, istorii, simboluri, reprezentări care sunt paginile biblice; muzicienii au împletit armoniile lor în jurul textelor sacre, mai ales psalmice; scriitorii au reluat de-a lungul secolelor acele naraţiuni antice care deveneau parabole existenţiale; poeţii s-au întrebat cu privire la taina duhului, cu privire la infinit, la rău, la iubire, la moarte şi la viaţă preluând adesea freamătele poetice care animau paginile biblice; gânditorii, oamenii de ştiinţă şi însăşi societatea avea des ca referinţă, chiar şi prin contrast, concepţiile spirituale şi morale din cuvântul lui Dumnezeu. Şi atunci când imaginea sau ideea prezentă în Scripturi era deformată, se recunoştea că nu se putea face abstracţie de ea şi că era parte constitutivă a civilizaţiei noastre.

Invitați:

ÎPS Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului

ÎPS Dr. Casian Crăciun, Arhiepiscopul Dunării de jos

PS Siluan Mănuilă, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria

Pr. Prof. Dr. Nikolaos Ludovikos, Institutul Ortodox de la Cambridge, Anglia

Angela Hanc, membră a AIAP (Association Internationale des Arts Plastiques) și a UAPR (Uniunea Artiștilor Plastici din România).

Actrița Oana Pellea

Grupul Psaltic Lycourgos Anghelopoulos, Atena, Grecia

program_2013_044. „Bucuria credinței” – 1 iunie 2013

Acest proiect va promova împărtăşirea din inimă în rândul copiilor a valorilor perene ale tradiției Bisericii, orientându-i spre deprinderea iubirii celuilalt, compasiunii, iertării, toleranței și păcii, ca valori esențiale ale Evangheliei. Proiectul se va derula prin vernisajul expoziţiei de icoane din creaţia participanţilor la „atelierul iconografic” și prin lansarea broşurii „Carte de colorat cu imagini de Biserici şi Mănăstiri din judeţul Arad”, a artistei Angela Hanc.

Invitați:

ÎPS Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului

Ierom. Dr. Iustin Popovici, inspector la Centrul Eparhial Arad

Pr. Laurenţiu Iacob, Caransebeş

Artista Angela Hanc

program_2013_055. Tabăra social-educativă pentru elevi „Biserica este o îmbrățișare” în staţiunea balneo-climaterică Moneasa din judeţul Arad – 8-13 iulie 2013

Tabăra are ca scop promovarea valorilor socio-moral-creștine în rândul copiilor proveniți din medii defavorizate din Arhiepiscopia Aradului. Activitățile cu caracter pedagogic-creștin derulate în cadrul taberei vizează însușirea tradiției și a identității culturale și religioase a poporului român. Copiii vor descoperi frumusețea creației lui Dumnezeu în cadrul drumețiilor organizate în jurul taberei, vor dobândi cunoștințe despre identitatea culturală și credința strămoșească prin cateheze, proiecții de film sau desene animate cu specific ortodox (însoțite de discuții) și, nu în ultimul rând, vor socializa – într-o lume în care primează socializarea virtuală în detrimentul întâlnirii personale – în cadrul activităților recreative desfășurate în baze sportive și spații special amenajate. Însoțitorii copiilor vor avea pregătiri teologice, psiho-pedagogice și de asistență socială.

Invitați:

Asis. Dr. Teodora Cernău, Universitatea Oradea

Prof. Dr. Anca Tomoioagă, Oradea

Dr. Cernău Petru, Cluj-Napoca

program_2013_066. Tabăra studenţească „Hristos în mijlocul nostru”  în staţiunea montană Căsoaia din judeţul Arad – 15-21 iulie 2013

Acest program îşi propune promovarea principiilor evanghelice, ale libertăţii, ale dialogului şi ale comuniunii iubitoare în societatea de azi. El este o chemare adresată tinerilor şi tinerelor pentru a privi împreună spre Hristos şi Biserica Sa. Tabăra se adresează numai studenților, studentelor și absolvenților de facultate. Ne propunem o analiză a modelului autentic al profilului tânărului (tinerei) creştin, pe temeiul căruia vom evidenţia factorii care îmbunătăţesc acest profil şi factorii care produc o „deviere” de la tipul autentic. Problematizarea și cunoașterea vieții spirituale a tânărului ortodox va oferi un tablou asupra generaţiei actuale, din punct de vedere al practicii religioase, dar şi pe planul moralităţii conjugale și familiale, identificând adevărate instrumente pastorale, precum şi anumite dificultăți pe care le pot întâlnii tinerii într-o cultură a pluralismului. Analiza modelului autentic al tânărului ortodox va fi coordonată de Ierom. Pantelimon Șușnea, Mănăstirea Oașa, împreună cu ceilalți invitați:

Prof. Dr. Silviu Bunta, Dayton University, USA

Arhim. Hrisostomos Maidanis, Mitropolia Ierissou, Sf. Munte Athos și Ardameriou

Protos. Daniel Andrei, Mănăstirea Hodoş-Bodrog, Arhiepiscopia Aradului

Dr. Alexandru Mihail Niță, Mănăstirea Sâmbăta de Sus, Arhiepiscopia Sibiului

program_2013_077. Caravana artelor” – iulie-august 2013

Este un proiect sub formă itinerantă în oraşele care au dobândit statutul de Cetate Culturală a Judeţului Arad, ce va cuprinde proclamarea frumseţilor credinţei străbune în evenimente complexe din viaţa cetăţii: vernisaj de icoane, concerte de muzică bisericească (psaltică şi/sau corală), cântece din tezaurul folcloric al poporului român, precum şi alte manifestări artistice populare care urmează a fi stabilite de comun acord de către Arhiepiscopia Aradului și Centrul Cultural Județean Arad. Cuvântul lui Dumnezeu, care ne învaţă parcursul frumuseţii pentru a-l cunoaște pe Dumnezeu şi a ajunge prin iubire la El, este necesar nu numai pentru cel care crede, ci pentru toţi, pentru a redescoperi semnificaţiile autentice ale diferitelor exprimări culturale şi mai ales pentru a regăsi însăşi memoria noastră istorică, comunitară şi spirituală. În ea este rădăcina măreţiei noastre şi prin intermediul ei noi ne putem prezenta cu un nobil patrimoniu la celelalte civilizaţii şi culturi, fără nici un complex de inferioritate. Deci valorile creștine ar trebui să fie cunoscute de toţi, sub acest extraordinar profil de frumuseţe şi de rodnicie umană şi culturală.

program_2013_088. „Hristos în cetate” – meditații teologic-sociale privind condiția omului contemporan

Sub acest generic cuprinzator și revelator din punct de vedere spiritual, ne propunem organizarea de conferinţe publice cu teme din viaţa de zi cu zi având ca lectori invitaţi personalităţi ale vieţii bisericeşti naţionale şi panortodoxe (clerici şi mireni angajaţi în viaţa Bisericii).

Invitați:

ÎPS Mitropolit Dr. Nikolaos de Mesogeia și Lavreotikis, Grecia (temă și dată rezervată)

ÎPS Mitropolit Prof. Univ. Dr. Irineu Pop, Mitropolitul Olteniei (temă și dată rezervată)

PS Dr. Sofronie Drincec, Episcopul Oradiei și Bihorului (temă și dată rezervată)

PS Lucian Mic, Episcopul Caransebeșului (temă și dată rezervată)

Pr. Prof. Univ. Dr. Jean Claude Larchet, Universitatea din Stransbourg, Franța (temă și dată rezervată)

Prof. Univ. Dr. Hrisostom Stamulis, Decanul Facultății de Teologie din Tesalonic (temă rezervată, aprilie 2013)

Prof. Univ. Dr. Bradley Nassif, North Park University Chicago, USA, (temă și dată rezervată)

Prof. Univ. Dr. Constantin Necula, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu (temă și dată rezervată)

program_2013_099. „Dialogul de seară”

22 martie 2013: Filmele despre Sf. Iustin Popovici și Pr. Arsenie Boca

11 octombrie 2013: Filmul Ostrovul

13 decembrie 2013: Filmul Preotul

Un proiect inaugurat deja în august 2012, ce cuprinde proiecţii de filme, care au ca temă sau implică credinţa creştină, urmate de un dialog al cunoaşterii. Cunosc, deci exist. Fiecare cultură umană, chiar şi cea actuală, poate să fie evanghelizată. În fiecare cultură există “sămânţa Cuvântului”, ca nişte deschideri la Evanghelie. Este nevoie de a pronunţa un „Da” pentru Iisus Hristos cel Înviat.

Invitat: Arhim. Dr. Teofan Mada

program_2013_1010. Publicarea de lucrări reprezentative, cu abordări teologic-spirituale şi catehetic-educative, în cadrul Editurii Arhiepiscopiei Aradului.

Permanenţa Centrului Eparhial va dezbate şi va propune spre publicare aceste lucrări, cu sprijinul Centrului Cultural Judeţean.

(Citit de 70 ori)