Arhiepiscopia Aradului a îmbrăcat „hlamida sărbătorii”

By | 03/12/2014

poza_arhiepiscopieClerul, monahii și credincioșii Eparhiei Aradului au comemorat vineri, 29.11.2014, cinci ani de la ridicarea în rangul de Arhiepiscopie, iar marți, 02.12.2014, Arhipăstorul acestei Eparhii, Înaltpreasfințitul Dr. Timotei Seviciu, a aniversat trei decenii de bună și rodnică păstorire. Evenimentele pe care le-am comemorat au fost manifestări de suflet, cu un profund caracter comunitar, de natură istorică și, mai ales, eclesială.

Arhiepiscopia Aradului a sărbătorit devenirea sa, care înseamnă a merge împreună și a fi cu Iisus Hristos. Facultatea de Teologie și Seminarul Teologic din Arad au organizat vineri un simpozion de suflet, în prezența Înaltpreasfințitului Timotei, la care au participat toate cadrele Facultății de Teologie și ale Seminarului Teologic, precum și D-na Prof. Univ. Dr. Lizica Mihuț, președintele Consiliului Academic al Universității „Aurel Vlaicu”, D-na Prof. Univ. Dr. Ramona Lile, rector al Universității „Aurel Vlaicu”, pentru a omagia aceste evenimente ce definesc istoria bisericească, contemporană a locului.

Simpozionul a fost precedat de un Te-Deum săvârșit în capela Facultății de Teologie. Cei care au luat cuvântul au arătat că, deși sunt numai cinci ani de la ridicarea la rangul de Arhiepiscopie, călătoria istorică, pelegrină, a fost lungă până aici, până la acest moment. O devenire istorică, cu oameni și pentru oameni, a două veacuri de existență instituțională, printre mângâierile lui Dumnezeu și provocările lumii. Devenirea istorică a Arhiepiscopiei Aradului nu a fost doar una pur administrativă, ci mai ales una culturală, de limbă, adevăr și neam. Nu de puține ori această istorie a fost presărată cu momente sau locuri „Ghetsimani”, inundată de clipe-răscruce și încercări sufletești, în parcurgerea ei ființială. Dar, Dumnezeu Treimea a inspirat ierarhii și oamenii acestor „topos-uri”, pentru a merge mai departe, pentru un mâine pascal, bine știind că doar sacrificiul, doar dăruirea nasc viață, iar aceasta nu trebuie făcută cu măsură, ci până la capăt. De multe ori în istorie s-a întâmplat ca ideologiile să separe oamenii, dar visele și, mai ales, suferința i-a apropiat. Mulți dintre ierarhi locului au apărat rațiunea de a fi a Bisericii în mod eroic, nu doar diplomatic. Prin iubire, suferință și iertare. Personalitățile sunt acele persoane care au capacitatea de a se dărui, care nu-și mai aparțin loruși, care au dat totul pentru neam și Biserică, și nimic pentru ei. Istoria Arhiepiscopiei Aradului este istoria lui Dumnezeu cu oamenii „topos-ului”.

Istoria Arhiepiscopiei Aradului este o devenire, care se scrie și la timpul prezent, pentru că prezentul de azi este trecutul de mâine istoric. Înaltpreasfințitul Timotei este omul, ierarhul și teologul care scrie și face istorie la timpul prezent, pentru un mâine ca moștenire spirituală, luminoasă și călăuzitoare. Cei 30 de ani de slujire arhierească non multa, sed multum. Nu sunt mulți, ci au multe lucruri, nu primează mulțimea anilor, ci calitatea lucrurilor ce s-au făcut. Vorbitorii au arătat în expunerile lor vocația sa de ctitor de biserici și mănăstiri, dar și vocația sa de creator de cultură și întemeiator de învățământ teologic, universitar și seminarial, la Arad. Părintele Profesor Cristinel Ioja, Preşedinte al Senatului Universităţii „Aurel Vlaicu”, a spus că acest „eveniment aparţine Ortodoxiei româneşti în ansamblu” şi a nuanţat că „Înaltpreasfinţia Sa şi-a asumat mai multe direcţii ale misiunii şi pastoraţiei Bisericii noastre, finalizând în acest sesns proiecte cu impact major, în plan bisericesc şi cultural-teologic”.

În dimineața zilei de 2 decembrie, Înaltpreasfințitul Timotei, o persoană euharistică prin excelenţă, a slujit Sfânta Liturghie, la vechea Catedrală episcopală, înconjurat de un sobor de preoți, unde a hirotonit un preot şi un diacon. Numai în ultimul timp a făcut 14 hirotonii, iar în acest an Arhipăstorul nostru a avut peste 40 de hirotonii întru preot. După Sfânta Liturghie, Înaltpreasfinţitul Timotei a participat la lansarea volumului comemorativ Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, 30 de ani de Arhipăstorire la Arad (1984-2014)”, închinat acestor evenimente, coordonat de Protos. Iustin Popovici, consilier cultural. Lansarea a avut loc în spațiul istoric, refăcut, al Diecezanei eparhiale, în prezența numeroșilor participanți, reprezentanți ai autorităților de stat, locale și județene, ai instituțiilor locale și de învățământ preuniversitar și universitar, și, desigur, ai clerului și mănăstirilor de pe tot cuprinsul Arhiepiscopiei. Cu certitudine, Înaltpreasfințitul Timotei ar fi dorit ca această aniversare să o „celebreze” mai mult în cămara tainică a sufletului și nu prin cuvinte scrise, bineștiind că Evanghelia este o lume în care faptele corespund cuvintelor, cuvintele corespund gândurilor, iar gândurile omului, celor ale lui Dumnezeu. Dar slava fuge de cel ce o urmărește și-l urmărește pe cel care fuge de ea. Un asemenea volum era inevitabil, datorită caracterului comunitar și eclesial al evenimentelor comemorate. Marile realizări bisericești vorbesc singure, de la sine, rămân micile amănunte ale unei vieți mari, din care cititorul își va putea contura o imagine a omului care este Arhipăstorul nostru, ierarhul dintre veacuri, care se înscrie pe sine în istoria sfântă a lui Dumnezeu cu oamenii „topos-ului”. Înaltpreasfințitul Timotei a mulțumit tuturor acelor care au scris „cuvinte din inimă pentru inimă” și, înainte de toate, Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, care a adresat un cuvânt deosebit la acest moment aniversar. După lansarea volumului a avut loc și vernisarea unei expoziții foto, ce reprezintă în sine un itinerariu spiritual și istoric al Arhiepiscopiei Aradului și al Înaltpreasfințitul Timotei.

Toate aceste evenimente au fost întregite de o recepție oficială la care au participat reprezentați ai instituților locale, cei ai universităților arădene, preoți și mulți credincioși. A luat cuvântul, din partea Centrului Eparhial, P.C. Părinte Mihai Blaj, consilier economic, apoi au urmat la cuvânt, Prof. Univ. Dr. Aurel Ardelean, președinte și rector fondator al Universității „Vasile Goldiș”, Dl. Țolea Adrian Florin, vicepreședinte al Consiliului Județean Arad, Prof. Univ. Dr. Ioan Tulcan, decanul Facultății de Teologie, P.C. Părinte Iacob Bupte. În cuvintele lor s-au reliefat importanța spirituală și eclesială a comemorării a trei decenii de păstorire la Arad a Înaltpreasfințitului Timotei, cel care a trasat liniile directoare ale evoluției bisericești, din punct de vedere istoric, cultural, teologic și comunitar-social. Înaltpreasfințitul Timotei a mulțumit tuturor celor prezenți, dar și celor care au luat cuvântul, reiterând încă o dată că acest moment este comunitar, el aparține nu numai Înaltpreasfinței Sale, ci tuturor acelor care au contribuit la devenirea istorică, culturală și socială a Arhiepiscopiei Aradului. Un cuvânt pe măsura ierahului, considerat de toți : model de urmat, nădejde a Bisericii, blândețea înțelepciunii, ierarhul între milenii, ierarhul Cuvântului, chip de duhovnic, modestie plină de credință, părinte înțelept. Arhiepiscopia Aradului a comemorat chipul ierarhului în distinsă succesiune apostolică în străvechiul său scaun arhieresc, ale cărui virtuți sunt asemănătoare cu cele ale marilor duhovnici de altădată. Noi, membrii Centrului Eparhial, profesorii de la Facultatea de Teologie și Seminarul teologic, Protopopii eparhiei, preoții slujitori, călugării și credincioși păstoriți, îi dorim Arhipăstorului nostru bucurie ce vine de la Răsăritul cel de sus, pentru că atât cele mici din cotidian, dar și cele mari din viață, își au toate originea în Dumnezeu. „Bucurați-vă în Domnul” (Filip.4,4). În Dumnezeu Însuși totul este bucurie, pentru că totul este dar. Iubirea produce bucurie, iar bucuria este o formă de iubire. Înaltpreasfințite Părinte Arhiepiscop Timotei, bucuria lui Hristos cel Înviat să fie cu Înaltpreasfinția Voastră și cu cei dragi pe care-i păstoriți, pentru ca toți împreună să ne bucurăm eterna facum Sanctis în gloria numerari. Amin.

(Citit de 64 ori)