Părintele Cleopa din Sihăstria, un Avvă al timpurilor moderne

By | 16/06/2015

????????????????????????????????????Duhovnicii Bisericii se cunosc şi se cinstesc ca mari luminători care liturgic ne descoperă adevărul vieţii noastre creștine. Unul dintre aceştia este Părintele Cleopa din Sihăstria, lumina poporului român prin viața, exemplu și scrierile sale. Părintele Cleopa a trecut la Domnul, dar chipul său ne este mereu viu și apropiat. Apropiindu-ne de personalitatea sa sfântă găsim adevărul din care izvorăşte viaţa şi care îl eliberează pe om. Vom descoperi apoi sinceritatea, mărturisirea, cunoaşterea de sine, smerenia, înălţarea minții, schimbarea noastră, bogăţia duhului, lumina nevăzută interioară, învrednicirea noastră, harul milostivirii sălăşluit continuu în viaţa de zi cu zi, harul de foc al pocăinţei adevărate pentru a ne face pe noi toţi fii vrednici ai luminii Paştelui Domnului. Avva Cleopa ne cheamă să-L cunoaştem pe Hristos cel răstignit al Bisericii în viaţa noastră, să ne unim cu acest Hristos răstignit pentru toată perioada vieții noastre. Uniţi cu Hristos răstignit Îl vom cunoaşte pe Hristos cel înviat. Avva Cleopa vrea să ne aducă la această concluzie existenţială pe noi toţi fiii pocăinţei adevărate. El ne relevă duhul pocăinţei adevărate care ne va umple de har şi lumină, ne va face liberi cu adevărat, fiii adevărului, fiii luminii Paştelui.

Părintele Cleopa ne vorbeşte din viaţa lui personală, ne ridică prin exigenţa rugăciunii lui, ne împărtăşeşte binecuvântare. În rugăciunea lui se vede pe sine, dar şi pe noi toţi, pentru că prin iubirea lui ne cunoaşte pe toţi, ne iubeşte pe toţi prin iubirea Dumnezeului Treimic, Care este iubire. Ne iubeşte pe noi toţi pentru că noi suntem iubire. Aceasta este Evanghelia creaţiei noi, mesajul vieţii pe care îl predică Părintele Cleopa, precum Părinţii de odinioară prin scrierile lor, care fac cunoscut modul existenţei adevărate în Hristos. Părintele Cleopa ne cheamă să cunoaştem şi să ne împărtăşim de sănătatea mântuirii, ne clarifică prin rugăciunea sa însăşi harul Evangheliei şi ne adună puterile ascunse necunoscute ale noastre, ale tuturor. Cuvintele rugăciunii ne dau har, nădejde şi putere. Lasă toate să se mişte liber. Ele vor să restaureze omul din căderea egoismului lui şi să-l ridice la cunoaşterea smereniei curate.

Avva Cleopa ne cheamă să dobândim starea rugăciunii curate, care naşte în noi o altă înţelegere, care ne naşte la o nouă fiinţare, care cuprinde toate în Hristos. Calea rugăciunii curate se identifică pocăinţei vii, adevărate pentru tot ce am gândit şi făptuit contra voinţei lui Dumnezeu şi contra conştiinţei semenilor noştri. Curăţirea prin pocăinţă şi lacrimi devine lumină simţurilor noastre, care se transfigurează, şi noi înşine păşim pe tărâmul luminii şi harului Dumnezeiesc. Avva Cleopa vrea să ne deschidă larg ferestrele minţii pentru a vedea diferit, pentru a înţelege în totalitate şi chiar mai mult: să ne corectăm, să ne îndreptăm şi să trecem de la greşitul „ego” la adevăratul „noi”. Când cunoaştem pe adevăratul „noi” drumul spre desăvârşire devine mai uşor.

parintele_cleopaAvva Cleopa vrea să lumineze întunericul, să mângâie tristeţea lumii, pentru ca lumea să se transfigureze şi să cunoască bucuria şi exaltarea. Cuvântul scris şi existenţa scriitorului se concentrează pe viaţa veşnică. Se hrăneşte din aceasta. Se hrăneşte prin Cuvântul, prin Care „toate prin El s-au făcut; şi fără El nimic nu s-a făcut din ceea ce s-a făcut” (In. 1, 3). Rugăciunea înalţă pe cei care au stăruit în pocăinţă, întrupează în ei ceea ce au dorit: sfinţenia vieţii.

Rugăciunea este dinamică, ea conţine suişuri duhovniceşti în treptele despătimirii. Nu încetează înaintarea niciodată, nici epectaza şi nici urcuşul. Prin rugăciune continuă înaintezi continuu. Toate invocările rugăciunii te cuprind în ele, toate îţi sunt de folos, te regăseşti în fiecare stih al ei. Toate îţi fac bine. Impropriindu-ţi conţinutul lor te schimbi, te cunoşti, cauţi tăcerea, vrei să făptuieşti diferit. Cuvântul şi viaţa ta vorbesc şi mărturisesc despre tine în mod diferit.

Dacă eşti exigent cu tine în toate, exigent în toată viaţa ta poţi să vii în contact cu Avva Cleopa. El te va iniţia în cele primite din rugăciune. Te va prelua de acolo unde ai rămas. Te va apuca de mână când vei simţi că nu poţi să urci. Te va ajuta să înaintezi în drumul tău. Îţi va descoperi – o vei vedea şi o vei trăi tu singur – că împărăţia lui Dumnezeu cea viitoare se dăruieşte oamenilor deja de acum. El îţi va revela Paradisul virtuţilor.

Şi rămâne Avva Cleopa, dascălul cuvintelor şi al harului rugăciunii, criteriu şi măsură pentru această viaţă şi pentru cealaltă, pentru pedagogie duhovnicească şi scris, pentru făptuire şi teorie, pentru abordarea fiecărei nereuşite sau încercări, pentru tăinuire şi descoperire, pentru tăcere şi pentru cuvânt. Dacă după o oarecare experienţă şi după un anumit interval de timp, după cunoştinţele dobândite după o altă logică sau ethos, te întorci la Avva Cleopa, te impresionează întotdeauna aceleaşi lucruri, la toate punctele, pentru toate temele – virtute, ethos, cuvânt – el excelează.

Scrierile sale nu au nicio frază lejeră! Nu există nicio scurgere de sens şi de căutare duhovnicească între cuvinte, fiecare cuvânt este ca o chemare evanghelică şi fiecare sens te lasă uimit. Fiecare scriere este o frumuseţe a virtuţii şi un timp al creţiei noi în Hristos. Ele sunt fructele unei maturităţi duhovniceşti, care încântă şi desfată fiecare foamete. Înţelege şi îmbrăţişează fiecare om din univers. Ele sunt lacrimi care înmoaie fiecare inimă. Frumuseţe care inspiră fiecare caracter. Binecuvântare care ajunge la orice ocupaţie sau profesie şi drum pe care omul îl poate alege, pentru a-l urma în viaţă. Muzicianul îşi găseşte armonia. Filosoful, înţelepciunea. Antropologul plenitudinea ştiinţei. Politicianul, puterea lui. Isihastul, îndrumarea. Bătrânul, înţelegerea şi sindrofia. Tânărul, scăparea de furtună agitată, deschisă şi înşelătoare. Părintele și dascălul, atitudinea faţă de copilul lor. Soţul, îndrumare pentru convieţuirea cu soţia lui. Mama, sprijinul până la capăt, duioşie şi trandeţe. Cei pe patul morţii, îmbărbătare. Cel încurcat în mrejele lumii, scăpare. Cel închis pe viaţă, libertate adevărată a mişcării şi vieţuirii. Cel fără leac, vizita dumnezeiască şi înălţarea psihomatică imediată. Modelul Părintelui Cleopa este spaţiu şi cultură, unde toate se transformă în recunoştinţă continuă. Părintele Cleopa se află acolo unde nu se află nimeni altul dintre viețuitorii români ai secolului xx, însă se află în armonie cu toţi. Şi toţi îl consideră un părinte indispensabil, al lor propriu, care îi înţelege, care le vorbeşti cu sinceritate. Le vindecă patimile, îi îmbărbătează, le dăruieşte curaj.

Întreaga viaţă a Avvei Cleopa este un miracol, iar cuvintele lui – scrieri de viaţă. Putem astfel încheia amintindu-vă cuvintele încurajatoare ale profetului Isaia care a spus din partea Domnului că binecuvântaţi sunt cei a căror rădăcini se află în Sion şi ale căror rudenii se află în Ierusalim. Şi într-adevăr putem afirma cu toţii că suntem binecuvântaţi, pentru că rădăcinile noastre sunt în Sion, la duhovnicii noștri; iar în Ierusalimul ceresc avem multe rudenii. Ei se roagă şi acum pentru noi şi constituie lumina şi nădejdea vieţii noastre prezente şi viitoare.

(Citit de 239 ori)