Părinţii duhovnici : cei care au dobândit experienţa comorilor cereşti ale Duhului

By | 14/07/2015

teofan_mada_24„Primeşte şi ascultă cu evlavie sfaturile dumnezeieşti şi duhovniceşti ale Părinţilor. Lucrurile duhovniceşti sunt inaccesibile celor care sunt lipsiţi de experienţă, spune Sfântul Macarie. Comunicarea cu Sfântul Duh le este dată sufletelor sfinte şi credincioase… Comorile cereşti ale Duhului i se arată celui care a dobândit experienţă. Cel care nu este iniţiat nu poate să înţeleagă nimic din toate acestea.”

„Ascultă deci cu evlavie ce ţi se spune despre aceste lucruri până când te vei face vrednic de a le primi. Vei vedea atunci cu ochii experimentaţi ai sufletului de ce fel de bunuri şi taine pot se pot bucura deja în această lume sufletele creştinilor…”, ne învaţă sfinţii Kallist şi Ignatie. Să abordăm de exemplu Omiliile Sfântului Isaac Siriul, a căror influenţă era considerabilă şi vom găsi liniile care au orientat întreaga învăţătură duhovnicească ortodoxă.

„Cuvântul care dezvăluie experienţa este foarte diferit de cel care transmite numai frumuseţe. Căci înţelepciunea umană reuşeşte să orneze cuvintele şi să vorbească despre adevăr fără a avea vreun contact real cu acesta. Mulţi oameni vorbesc de perfecţiune fără a şti din experienţă ce înseamnă. Un cuvânt care izvorăşte din experienţă este o comoară în care putem avea încredere. În schimb, înţelepciunea care nu are la bază fapte sfârşeşte în deriziune; e ca şi un artist care reprezintă în pictură apa dar nu poate să-şi potolească astfel setea, ca un om care visează frumos.

Pe când cel care vorbeşte despre virtute din propria experienţă trăită, cuvintele sale sunt pentru cei care le ascultă asemenea unei averi obţinute din muncă grea. El seamănă învăţături în urechile celor care îl ascultă ca şi cum le-ar extrage din comorile ascunse în sufletul său…”

imagine_38„Aceasta este voinţa Duhului: pe cei în care El sălăşluieşte nu îi învaţă lenevia duhovnicească, căci Duhul nu îi îndeamnă să caute odihna, ci să se dedice activităţii, să înveţe din suferinţe. Duhul îi întăreşte prin intermediul ispitelor şi îi conduce înspre Înţelepciune. Aceasta este voinţa Duhului: ca cei dragi Lui să trăiască în trudă şi în osteneală…”

„O inimă plină de mânie nu este capabilă să se deschidă înaintea tainelor lui Dumnezeu. În schimb, o inimă blândă şi smerită este izvorul secretelor vieţii viitoare. Cunoaşterea de Dumnezeu nu sălăsluieşte într-un trup dedicat voluptăţii. Dacă sufletul, aflat pe drumul cunoaşterii, nu ia parte la suferinţele lui Hristos, nu va intra în comuniune cu El.”

„Gradul suprem de linişte şi de calm interior este atins atunci când omul, în profunzimea intimă a sufletului său, conversează cu Prezenţa Divină şi când duhul său este atras înspre Ea”.

„Atunci când sufletul este transfigurat de gândul neîncetat la Dumnezeu şi de o vigilenţă care nu slăbeşte nici ziua, nici noaptea, Domnul îi trimite un nor protector care face umbră în timpul zilei şi luminează puternic noaptea. Lumina străluceşte în întunericul nopţii”.

O învăţătură asemănătoare găsim şi în maximele spirituale atribuite Sfântului Isihie din Ierusalim: „O inimă cufundată în tăcere va ajunge la o profunzime plină de taine iar urechea minţii tăcute va auzi minunile lui Dumnezeu. O viaţă plină de concentrare trăită întru Iisus Hristos conduce la contemplare şi cunoaştere, urcând sufletul umplut de smerenie la dumnezeieşti înălţimi şi la gânduri pline de înţelepciune. O inimă care s-a îndepărtat cu totul de imaginaţia deşartă provoacă gânduri tainice şi dumnezeieşti care strălucesc şi se aruncă în adâncul său, aşa cum peştii şi delfinii se joacă şi se zbenguiesc în marea liniştită. O briză lejeră bate deasupra apei din străfundul sufletului iar Duhul lui Dumnezeu acolo sălăşluieşte. Pentru că voi sunteţi fii – după cum spune Apostolul – Dumnezeu a trimis Duhul Său în inimile voastre care strigă: „Avva, Tatăl nostru!”… O anumită stare dumnezeiască se formează în sufletul care se întoarce mereu înspre Domnul nostru Iisus Hristos şi care pomeneşte neîncetat sfânt numele Său.

(Citit de 64 ori)