Botezul Domnului

By | 05/01/2016

teofan_mada_100Bucuria adusă de sărbătoarea Sfintei Naşteri a Domnului Iisus Hristos îşi are astăzi împlinirea în sărbătoarea Botezului Său. Relatarea biblică a evenimentului Botezului lui Iisus arată calea de deşertare şi de smerenie pe care Fiul lui Dumnezeu a ales-o în mod liber pentru a adera la planul de mântuire al Tatălui faţă de oameni, pentru a fi ascultător faţă de voinţa Sa sfântă de iubire faţă de om întru toate, până la jertfa pe Cruce. După o copilărie de taină şi rugăciune, devenind adult de acum, Iisus începe activitatea sa publică de propovăduire a Evangheliei, mergând la râul Iordan pentru a primi de la Proorocul Ioan un Botez de pocăinţă şi de convertire. Se întâmplă un fapt care în ochii noştri ar putea să apară paradoxal. Iisus are nevoie de pocăinţă şi de convertire? Desigur că nu. Şi totuşi, chiar Cel care este fără păcat se pune între păcătoşi pentru a fi botezat, pentru a îndeplini acest gest de pocăinţă; Sfântul lui Dumnezeu se uneşte cu aceia care recunosc că au nevoie de iertare şi cer de la Dumnezeu darul schimbării şi înnoirii spirituale, adică harul de a se întoarce la Dumnezeu cu toată inima, pentru a fi desăvârşit ai Lui. Iisus vrea să fie de partea păcătoşilor, făcându-se solidar cu ei şi cu condiţia lor, exprimând prin aceasta apropierea lui Dumnezeu faţă de păcătoşi, care suntem noi toţi.

imagine_132Iisus se arată solidar cu noi, cu nevoinţa noastră ascetică de a ne pocăii, de a părăsi egoismele noastre chinuitoare, de a ne dezlipi de păcatele noastre înjositoare, pentru a ne spune că dacă îl acceptăm în viaţa noastră El este capabil să ne ridice din nou şi să ne înalţe la frumuseţea lui Dumnezeu Tatăl. Şi această solidaritate ontologică a lui Iisus nu este una declarativă, pur şi simplu un exerciţiu al intenţiei, al minţii şi al voinţei. Iisus s-a cufundat realmente în condiţia noastră umană, a trăit-o până la capăt, în afară de păcat, şi este în măsură să-i înţeleagă slăbiciunea, inconsecvenţa şi fragilitatea. Pentru aceasta Iisus Hristos manifestă iubire jertfitoare, alege să pătimească cu” oamenii, să se facă penitent împreună cu noi. Aceasta este lucrarea soteriologică a lui Dumnezeu pe care Iisus Hristos vrea s-o împlinească: misiunea dumnezeiască de a-l trata pe cel care este rănit şi de a-l vindeca pe cel care este bolnav, de a lua asupra Sa păcatul lumii.

(Citit de 116 ori)