Terapia prin artă a fariseismului

By | 15/02/2016

20160214_04Trupa de teatru Har a pus în scenă piesa lui Molière, Tartuffe, duminică 14.02.2016 la Centrul Cultural Județean Arad. Trupa de teatru Har, a Școlii Populare de Artă a Centrului Cultural Județean Arad, sub coordonarea artistei Oltea Blaga, pune în scenă atât diverse piese de teatru din repertoriul clasic, cât și creații originale creștine pentru scop umanitar, îmbinând arta și spiritualitatea, comuniunea bucuriei și filantropia. Punerea în scenă a piesei Tartuffe se vrea o anticipare ce trimite la integrarea biblico-liturgică din Duminica Vameșului și Fariseului a duminicii viitoare.

Molière comunică cu persoanele printr-o radiografie a vieţii sufletești, vorbind cu foarte multe voci, vocile conștiinței, vocile personajelor sale, opera lui fiind o expresie a condiției și a esenţei umane, el nefiind altceva decât un doctor al conştiinţelor în derivă. Molière a fost până în adâncul sufletului un neobosit observator al sufletului și al lumii. Patimele, ignoranța, urâţenia, făţărnicia, slăbiciunea și fragilitatea umană fac parte din tabloul moral al personajelor sale, ceea ce face din el un gânditor în teorie şi în practică, dotat însă cu spirit purificator și înnoitor. De altfel, la temeiul acestei reflecții a lui Molière se află bunul simţ moral perseverent, care îl animă şi îl inspiră, un bun-simţ străin uneori, atât de onoarea societății sale, cât şi de morala scolastică cazuistă. Persoanele se prezintă în faţa operei sale cu toate problemele, cu toate frământările, cu toate întrebările acumulate zilnic şi, pentru că fiecare în parte găseşte medicamentul bolilor lui interioare, pleacă din sală tonifiat. Optimismul la Molière nu este altceva decât o terapie prin artă asupra publicului aflat în durerile conștiinței posterioare faptelor.

În Tartuffe, Molière denunţă falsa pietate şi excesele fariseismului religios, dincolo de convenţionalismul subiectului. Natura interioară a lui Tartuffe este dublicitară, el vrea să „păcătuiască” şi în acelaşi timp să pară virtuos, să pară cea ce nu este. Această dualitate interioară constantă se transformă repede într-o făţărnicie a eului, devenind un om cu chip de mască.

În aceasta constă marea lui greşeală:

Tartuffe

Da, frate, sunt nevrednic, vinovat în toate,

Un biet bătut de patimi şi de păcate plin,

Cel mai viclean făţarnic, şi cel mai rău creştin,

Sub fărdelegi ascunse tot traiul meu se-ndoaie;

Sunt furnicat de pofte, movilă de gunoaie;

Şi cerul, drept pedeapsă, pe cât eu înţeleg,

Vrea să mă biciuiască acum pe trupu-ntreg.

Să mi se-arunce-n faţă o vină cât de mare,

N-am să-i dau frâu trufiei să cate vreo-mbunare.

Da, crede tot ce-ţi spune: loveşte-mă, e drept;

Ca pe-un ciumat, din casă să mă goneşti aştept;

Dă-mi orice umilire, fă-mi orişice ruşine,

Tot nu-mi iau ispăşirea pe cât mi se cuvine.

Devenit nume comun, Tartuffe este tipul ipocritului religios, adesea și astăzi prezent. L-am putea considera drept un negustor de credinţă, vânzând pietatea ca pe o marfă rentabilă; s-ar putea însă să avem de-a face cu unul din acei credincioşi amorali pentru care propria credință nu înseamnă şi o tablă de valori cu influenţă concretă asupra vieții lor, ci doar o seamă de învățături înregistrate şi practicate sporadic, mecanic. Avem motive să vedem în el un spirit rece, machiavelic, cu „discernământ” negativ, calculându-şi cu luciditate orice mişcare şi trăgând cu precizie la ţintă, folosind oamenii drept săgeți în propriul arc; nu mai puţin l-am putea privi ca pe o făptură chinuită și posedată de instincte, de pofte rapace, de voluptăţi pătimașe și frustrante, pregătindu-şi singur ruina şi mergând spre ea în mod irezistibil. Nu-i lipseşte o ştiinţă a vieţii de lume; stăpâneşte cuvântul, frazează cu eleganţă, întreţine dialogul, îşi gradează mijloacele de persuasiune; există semne în el şi de bună educaţie, lăsând astfel a se înţelege că pervertirile nu plecau numai dintr-un fond esențialmente rău, ci şi din motive survenite ulterior, poate umilinţele şi înăspririle pe care i le impusese condiția sa socială.

Iată mai jos câteva imagini din cadrul spectacolului:

This slideshow requires JavaScript.

(Citit de 211 ori)