În ce constă educația?

By | 14/10/2016

c_20161014_3Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie amintite două adevăruri esențiale. În primul rând, fiecare persoană este chemată să cunoască și să trăiască în adevăr și iubire. În al doilea rând, fiecare persoană se împlinește doar prin dăruirea de sine. Aceste adevăruri esențiale sunt valabile atât pentru cel care educă, dar și pentru cel care este educat. Educația constituie un continuu demers, în care comuniunea dintre persoane are un conținut și un sens profund.  Educatorul este o persoană care  dă viață, mai exact, el este un cineva care «dă naștere», în sensul spiritual al termenului. În această perspectivă, educația ca înnoire, formare și „naștere” poate fi considerată ca o adevărată vocație spirituală ce tinde spre misiunea de apostolat. Educația este o transmitere de viață care nu numai că stabilește un raport profund între educator și persoana educată, dar îi face pe amândoi să participe la adevăr și la comuniune iubitoare, finalitate ultimă la care și spre care orice persoană este chemată de  Preasfânta Treime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Dacă, dâruind viața, părinții participă la lucrarea creatoare a lui Dumnezeu, prin educație ei participă la pedagogia Sa, care este, în același timp, paternă și maternă. Paternitatea divină, după Sfântul Apostol Pavel, constituie originea, temeiul și modelul oricărei paternități și al oricărei maternității umane (cf. Ef. 3, 14-15). Asupra pedagogiei divine am fost pe deplin învățați de Cuvântul veșnic al Tatălui care, Întrupîndu-Se, a revelat omului dimensiunea adevărată și integrală a umanității Sale, filiațiunea dumnezeiască. Hristos Domnul ne-a revelat astfel și care este adevăratul sens al educației omului. Prin Hristos, orice educație, în familie sau în altă parte, intră în dimensiunea mântuitoare a pedagogiei divine, destinate tuturor persoanelor, și culminând în taina pascală a morții și învierii Domnului. Orice demers al educație creștine, care este totdeauna o educație spre plinătatea umană, pornește din acest «nucleu» al mântuirii noastre. Educația creștină este o taină divino-umană a Bisericii, care nu numai că susţine ceva, ci mărturiseşte; nu este o contradicţie, ci o mărturisire în spaţiul vieţii personale. „Nu caut pe ale voastre, ci pe voi” (IICor. 12, 14), ne atenţionează Apostolul Pavel: caut omul, mântuirea lui = educația creștină.

(Citit de 120 ori)