Tinerii și patrimoniul credinței transmis nouă

By | 22/11/2016

c_20161122_1Conferința Părintelui Constantin Necula de la Colegiul Național „Elena Ghiba Birta”(marți 22 noiembrie 2016) a reprezentat pentru cei prezenți, profesori și elevii, o experiență deosebită, mai ales că astăzi nu puțini tineri se îndoiesc profund că viața este un bine și nu văd claritate în drumul lor. În contextul actual, în fața dificultăților din lumea contemporană, mulți se întreabă: eu ce pot să fac? Lumina credinței luminează acest întuneric, ne face să înțelegem că orice existență are o valoare inestimabilă, pentru că este rod al iubirii lui Dumnezeu. El îl iubește și pe cel care s-a îndepărtat de El sau L-a uitat: are răbdare și așteaptă; ba chiar L-a dăruit pe Fiul Său, mort și înviat, pentru a ne elibera de orice formă de rău. Și Hristos i-a trimis pe ucenicii Săi pentru a duce la toată lumea această veste bucuroasă de mântuire și de viață nouă.

Pentru Părintele Constantin tinerii sunt primii misionari printre cei de aceeași vârstă cu ei! Trecem printr-o perioadă istorică foarte specială: progresul tehnic ne-a oferit posibilități inedite de interacțiune între oameni și între populații, însă globalizarea acestor relații va fi pozitivă și va face să crească lumea în umanitate numai dacă va fi întemeiată nu pe materialism ci pe iubire, singura realitate capabilă să umple inima fiecăruia și să unească persoanele. Dumnezeu este iubire. Omul care-l uită pe Dumnezeu este trist, fără speranță, devinind incapabil de a-l iubii pe semenul său. Pentru aceasta este urgent să se dea mărturie despre prezența lui Dumnezeu pentru ca fiecare s-o poată experimenta: este în joc mântuirea omenirii și mântuirea fiecăruia dintre noi. Oricine înțelege această necesitate, nu va putea decât să exclame cu Sfântul Apostol Pavel: „Vai mie dacă nu vestesc Evanghelia!” (1Cor. 9,16).

Părintele Constantin este un misionar prin excelență. Dar ce înseamnă a fi misionari? Înseamnă înainte de toate a fi ucenici ai lui Hristos, a asculta mereu din nou invitația de a-L urma, invitația de a privi la El: „Învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima” (Mat. 11,29). De fapt, un ucenic este o persoană care ascultă Cuvântul lui Iisus (cf. Luca 10,39), recunoscut ca Învățătorul care ne-a iubit până la dăruirea vieții. Așadar, este vorba, pentru fiecare dintre voi, să se lase plăsmuit în fiecare zi de Cuvântul lui Dumnezeu: el vă va face prieteni ai Domnului Iisus Hristos și capabili de a-i face pe alți tineri să intre în această prietenie cu El. Vă sfătuiesc să vă amintiți de darurile primite de la Dumnezeu pentru a le transmite la rândul vostru. Învățați să recitiți istoria voastră personală, conștientizați și de moștenirea minunată a generațiilor care v-au precedat: atâția credincioși ne-au transmis credința cu curaj, înfruntând încercări și neînțelegeri. Să nu uităm niciodată asta: facem parte dintr-un lanț imens de persoane care ne-au transmis adevărul credinței și se bazează pe noi pentru ca alții să-l primească.

Pentru Părintele Constantin a fi misionari presupune cunoașterea acestui patrimoniu primit, care este credința Bisericii: este necesar să cunoaștem în ce anume credem pentru a putea vesti; da, trebuie să fim cu mult mai profund înrădăcinați în credința generației părinților noștri, pentru a putea rezista cu forță și hotărâre la provocările și la tentațiile din acest timp.

Iată mai jos câteva imagini din cadrul conferinței:

Înregistrarea audio de la conferință

(Citit de 103 ori)