Arhipăstorul Aradului își sărbătorește ziua onomastică şi ocrotitorul spiritual, Sfântul Apostol Timotei

By | 21/01/2017

timotei_03Arhipăstorul Aradului își sărbătorește ziua onomastică şi patronul spiritual, Sfântul Apostol Timotei. Timotei este un nume grecesc care înseamnă „cel care-l cinsteşte pe Dumnezeu”. Sf. Apostol Pavel l-a însărcinat  cu misiuni importante şi a văzut în el un fel de alter ego, după cum reiese din marele elogiu pe care i-l face în Scrisoarea către Filipeni. Apostolul Pavel nu a avut pe nimeni atât de apropiat sufleteşte (isopsychon), care să se îngrijească cu atâta sinceritate de problemele comunităților Bisericii de la începuturi (cf. Filip. 2,20).

Sf. Timotei se născuse la Listra (circa 200 km la nord-vest de Tars) dintr-o mamă evreică şi un tată păgân (cf. Fap. 16,1). Ne-a fost transmis numele mamei, Eunice, şi pe cel al bunicii, Loide (cf. 2Tim 1,5). Când Apostolul Pavel a trecut pe la Listra la începutul celei de-a doua călătorii misionare, l-a ales pe Timotei ca şi însoţitor, întrucât „fraţii din Listra şi Iconiu dădeau bună mărturie despre el”, dar l-a circumcis „din cauza iudeilor care erau în acele locuri” (Fap. 16,3). Împreună cu Pavel şi Sila, Timotei a traversat Asia Mică până la Troade, de unde a trecut în Macedonia. Suntem apoi informaţi că la Filipi, unde Pavel şi Sila au fost acuzaţi că sunt tulburători ai ordinii publice şi au fost aruncaţi în închisoare pentru că s-au opus exploatării unei tinere fete ca şi ghicitoare din partea unor indivizi fără scrupule (cf. Fap 16,16-40), Timotei a fost cruţat. Când apoi Pavel a fost constrâns să înainteze până în Atena, Timotei l-a ajuns din urmă în acel oraş şi de aici a fost trimis la tânăra Biserică din Tesalonic pentru a duce veşti şi pentru a-i întări în credinţă (cf. 1Tes 3,1-2). S-a alăturat din nou Apostolului Pavel la Corint, aducându-i veşti bune de la tesaloniceni şi colaborând cu el la evanghelizarea acelui oraş (cf. 2Cor 1,19).

Îl regăsim pe Timotei la Efes în timpul celei de-a treia călătorie misionară a lui Pavel. De acolo probabil Apostolul i-a scris lui Filimon şi filipenilor, şi în ambele scrisori Timotei reiese drept co-expeditor (cf. Filim 1; Fil. 1,1). De la Efes, Pavel l-a trimis în Macedonia împreună cu un anumit Erast (cf. Fap. 19,22) şi apoi şi la Corint cu misiunea de a duce o scrisoare, în care le recomanda corintenilor să-l primească într-un mod binevoitor (cfr 1Cor 4,17; 16,10-11). Îl mai regăsim drept „co-expeditor” al celei de-a doua scrisori către Corinteni, şi când de la Corint Pavel scrie Scrisoarea către Romani el alătură, împreună cu salutul altora, şi salutul din partea lui Timotei (cf. Rom 16,21). De la Corint ucenicul a plecat din nou pentru a ajunge la Troada pe malul asiatic al Mării Egee şi acolo îl aşteaptă pe Apostolul Pavel îndreptat spre Ierusalim la sfârşitul celei de-a treia călătorii misionare (cf. Fap 20,4). Din acel moment al biografiei lui Timotei izvoarele antice nu ne mai rezervă decât o referinţă în Scrisoarea către Evrei, unde se citeşte: „Aflaţi că fratele vostru Timotei a fost eliberat. Dacă va veni curând, vă voi vedea împreună cu el” (13,23). În încheiere, putem spune că figura lui Timotei apare ca aceea a unui păstor de mare însemnătate. După ulterioara Istorie ecleziastică a lui Eusebiu de Cezareea, Timotei a fost primul Episcop al Efesului (cf. 3,4). Unele dintre relicvele sale se găsesc din 1239  în Catedrala din Termoli, în Molise (Italia), provenite de la Constantinopol.

Încheind, dacă privim la viața și activitatea Sf. Timotei, ne dăm seama de câteva lucruri foarte semnificative. Cel mai important este că Apostolul Pavel s-a înconjurat de colaboratori în realizarea misiunilor sale. El rămâne cu siguranţă Apostolul prin excelenţă, fondator şi păstor al multor Biserici. Se vede însă cu uşurinţă că el nu făcea totul singur, dar se sprijinea pe persoane de încredere, ca Timotei, care îi împărtăşeau truda şi responsabilităţile. O altă observaţie priveşte disponibilitatea acestor colaboratori. Izvoarele privitoare la Timotei pun bine în lumină disponibilitatea lor de a-şi asuma diferite responsabilităţi, constând mai ales în a-l reprezenta pe Apostolul Pavel chiar şi în situaţii nu tocmai uşoare. Într-un cuvânt, el ne învaţă să slujim Evanghelia cu generozitate, ştiind că acest lucru presupune şi o slujire a Bisericii însăşi. Prin angajarea noastră concretă trebuie să putem descoperi adevărul acestor cuvinte şi tocmai în acest timp al multor provocări să fim şi noi bogaţi în fapte bune şi astfel să deschidem porţile lumii lui Hristos, Mântuitorul nostru. La ceas de pomenire a adevăratului fiu în credinţă și misiune apostolică al Sf. Pavel, la ceas de sărbătoare a inimii, dorim Înaltpreasfinţiei Sale Timotei în slujba episcopalis „har, milă, pace de la Dumnezeu-Tatăl şi de la Hristos Iisus, Domnul nostru” (2 Tim. 1,2), căutând printr-un „da”-ul iubirii ca toţi fiii eparhiei să slujească Evanghelia „întocmai ca un copil lângă tatăl său” (Filip. 2, 22). Mulți, binecuvântați și fericiți ani în harul Domnului, Înaltpreasfințite Părinte Arhiepiscop!

(Citit de 95 ori)