Sfântul Maxim Mărturisitorul, pareneză din Mistagogia – să nu lipsim de la Sfânta Liturghie

By | 22/01/2017

„Socotea așadar fericitul bătrân [makarios gerōn], și nu înceta să îndemne, că tot creștinul se cade să‑și facă răgaz [scholazein — cf. Ps 45, 11] pentru sfânta biserică a lui Dumnezeu și să nu lipsească vreodată de la sfânta Sinaxă celebrată în ea; aceasta atât din pricina sfinților îngeri care rămân în ea și‑i scriu de fiecare dată pe cei ce intră și se arată lui Dumnezeu și fac rugăciuni pentru ei, cât și din pricina harului Duhului Sfânt care este prezent în chip nevăzut pururea în ea, dar în chip deosebit mai ales în timpul sfintei Sinaxe, și care preface și transformă pe fiecare din cei ce se găsesc aici și, spunând adevărul, îl replămădește, proporțional cu el însuși, în ceea ce e mai dumnezeiesc și‑l duce spre taina arătată prin cele liturghisite — chiar dacă el însuși nu simte aceasta, în cazul în care este încă dintre cei prunci potrivit lui Hristos și nu poate vedea în adâncul celor făcute — și activează în el harul mântuirii făcut arătat prin fiecare din simbolurile dumnezeiești liturghisite conducându‑l pe rând și în ordine de la cele nemijlocite până la sfârșitul a toate;”

(Citit de 100 ori)