Sfântul Efrem Sirul, ascet, poet și mistic

By | 23/01/2017

Unul dintre cei mai mari scriitori sirieni a fost Sf. Efrem, a cărui viată a fost puţin cunoscută. S-a născut spre anul 306 la Nissibis (nord-vest de Mossul, Mesopotamia). Efrem, de tânăr, s-a hotărât să-şi închine viaţa Mântuitorului, începând ca anahoret, ocupându-se de studii şi contemplare. Episcopul Iacob de Nissibis îl apropie de timpuriu şi reuşi să-l ducă la Sinodul ecumenic din Niceea. Mai târziu, l-a pus în fruntea unei şcoli din oraşul episcopal. Efrem a fost simplu diacon şi se pare că a rămas toată viaţa sa la această treaptă clericală. În perioada atacurilor persiene asupra oraşului (338-346-350), a adus reale servicii comunității și concetăţenilor săi, îndemnându-i la luptă şi încurajându-i. A fost un sfânt cu atitudine. În acest timp, a compus cântece creştine pentru a combate pe cele ariene şi gnostice. În anul 363, printr-o înţelegere paşnică, oraşul a fost cedat persienilor, iar Sf. Efrem, împreună cu mulţimea creştinilor, se retrase şi se aşeză pe teritoriul roman la Edessa, aproape de Eufrat, unde îşi petrecu ultimii 10 ani de viaţă (363-373), Din această epocă datează cele mai multe lucrări care ne-au rămas de la el. A trăit ca pustic, pe muntele din vecinătatea oraşului, ceea ce nu l-a împiedicat să aibă ucenici care s-au reunit în jurul lui şi au format vestita şcoală teologică de la Edessa, denumită Şcoala Perşilor. În anul 370 a făcut o călătorie în Cezareea Capadociei să-l vadă pe Sf. Vasile. Om foarte smerit, a refuzat să fie episcop sau preot, rămânând toată viaţa diacon, iubind asceza, nevoința și contemplaţia. A dus o viaţă de adevărat călugăr, hrănindu-se numai cu pâine de orez, cu legume şi cu apă. Sf. Efrem este, mai întâi de toate, un mare mistic, un suflet de poet, cu o imaginaţie foarte bogată şi colorată, care iubeşte imaginea artistică a stilului. Sf. Efrem întrece în frumuseţe orice altă producţie siriacă. Este numit marele poet al Siriei, harfa Duhului Sfânt. Clar în gândire, se foloseşte de o mulţime de figuri şi imagini foarte frumoase. Însă, în acelaşi timp, scrierile sale sunt preţioase pentru că ele conţin o combatere completă a ereziilor de până la el. În ele se afiă mărturii despre cele doua naturi ale lui Iisus Hristos, despre singura persoană a Cuvântului întrupat, despre cultul sfinţilor, despre cinstirea moaştelor, despre prezenţa reală a lui Iisus în Sf. Euharistie etc., aşa că nu exista dogmă creştină care să nu aibă argumente în opera Sf. Efrem.

(Citit de 139 ori)