Duminica a IV-a din Postul Mare la Mănăstirea Arad-Gai

By | 27/03/2017

Duminica a IV-a din Sfântul şi Marele Post al Paştilor este numită şi Duminica Sfântului Ioan Scărarul, pentru că în ea se face în mod deosebit pomenirea Sfântului Ioan Scărarul, deşi el mai este pomenit în fiecare an la 30 martie. Evanghelia (Marcu 9, 17-32) Duminicii a IV-a din Postul Sfintelor Paşti este una a vindecării, a speranţei cultivate prin credinţă lucrătoare şi prin rugăciune fierbinte însoţită de post. Sfântul Ioan Scărarul este numit în cântările Duminicii a IV-a din Postul Paştilor ca fiind el însuşi „scară a virtuţilor”, „lauda monahilor”, „luminător şi călăuzitor pe drumul mântuirii”.Pocăinţa, smerenia, lacrimile duhovnicești şi toate nevoinţele ascetice de care se face pomenire în Scara Sfântului Ioan au ca scop curăţirea noastră de patimi şi creşterea noastră în virtuţi, în iubire smerită faţă de Dumnezeu şi faţă de oameni. Aceste virtuţi sunt adunate în suflet ca flori de lumină pascală pentru a le oferi Mântuitorului Iisus Hristos în lumina Învierii Sale.

(Citit de 113 ori)