Iisus Hristos ne privește de pe Cruce

By | 13/04/2017

imagine_234Hristos, Mântuitorul nostru, ne vede, ne privește. Dar privirea Lui este un act de iubire. Cu privirea Lui El îşi îmbrăţişează creaturile, le susţine şi le încurajează… Privirea Lui nu este una care doar se uită la ceva: este iubire creatoare și proniatoare, este puterea ce permite lucrurilor să fie ele însele şi le salvează de la degenerare, uitare şi decădere…A fi văzut de Hristos nu înseamnă a fi expus unei priviri neîndurătoare, ci a fi învăluit în cea mai profundă atenţie…Suntem văzuţi de El fie că vrem, fie că nu. Diferenţa este că dacă încercăm să ne ascundem de privirea Sa, sau ne străduim să intrăm în ea… Nici una dintre greşelile sau relele din vieţile noastre nu sunt fatale atâta timp cât le confruntăm cu privirea Sa.

imagine_235Însuşi actul de a ne pune sub privirea Sa este începutul reînnoirii… „Dar totul este în pericol dacă refuzăm să ne punem pe noi înşine şi vieţile noastre sub privirea Sa” (Romano Guardini). Dumnezeul iubirii ne vede cum suferim, pentru a ne mângâia. Ne vede cu păcatele noastre, pentru a ne ierta. Ne vede de pe Cruce. Ne vede cu iubire şi privirea Sa ne îndeamnă să dăm ce este mai bun din noi. Dacă ochii lui Hristos sunt ferestrele prin care Dumnezeu ne vede, ei sunt în acelaşi timp şi oglinzile în care ne vedem pe noi, iubiţi de Creatorul şi Mântuitorul nostru. Ce impact trebuie să aibă asupra noastră faptul că zi de zi, orice facem şi spunem şi încercăm şi gândim şi ne imaginăm ne aflăm sub privirea lui Dumnezeu! Trebuie să transfigureze existenţele noastre! Cel care îl urmează pe Hristos, parcurgând din nou etapele vieţii Lui, nu poate să nu descopere în Hristos şi adevărul asupra omului. În realitate, taina omului este luminată cu adevărat numai în taina Cuvântului întrupat.

imagine_236Urmând drumul lui Hristos, în care este recapitulat, revelat şi mântuit drumul omului, credinciosul se aşază în faţa icoanei omului adevărat. Contemplând naşterea Lui, învaţă sacralitatea vieţii, privind spre casa din Nazaret, învaţă adevărul autentic despre familie conform planului lui Dumnezeu, ascultându-L pe Învăţător în activitatea vieţii Sale publice, primeşte lumină pentru a intra în împărăţia lui Dumnezeu şi, urmându-L pe drumul spre Golgota, învaţă sensul suferinţei mântuitoare. În fine, contemplându-L pe Hristos în slavă, vede scopul ultim la care fiecare din noi este chemat să ajungă, dacă se lasă tămăduit şi transfigutat de energiile necreate ale Duhul Sfânt. Sărbători binecuvântate tuturor!

(Citit de 184 ori)