Sărbătoarea Învierii Domnului nostru Iisus Hristos la Mănăstirea Gai

By | 16/04/2017

c_20170416În noaptea Sfintelor Paşti, mulțime de credincioşi arădeni au participat la slujba Învierii Domnului de la Mănăstirea Gai. În Crez, mărturisim despre drumul lui Hristos: „a coborât în iad”. Ce s-a întâmplat atunci? Pentru că nu cunoaştem lumea morţii, putem să ne imaginăm acest proces de depăşire a morţii numai prin imagini care rămân întotdeauna puţin potrivite. Cu toată insuficienţa lor, totuşi, ele ne ajută să înţelegem ceva din mister. Utrenia Pascală aplică la coborârea lui Iisus în noaptea morţii cuvintele Psalmului 23: „Ridicaţi, căpetenii, porţile voastre şi vă ridicaţi porţile cele veşnice” (v.7). Poarta morţii este închisă, nimeni nu se poate întoarce de acolo. Nu există o cheie pentru această poartă de fier. Hristos, însă, are cheia. Crucea Sa deschide larg porţile morţii, porţile fără ieşire. Ele nu mai sunt acum de netrecut. Crucea Sa, radicalitatea iubirii Sale este cheia care deschide această poartă. Iubirea Aceluia care, fiind Dumnezeu, s-a făcut om ca să poată muri – această iubire are tăria de a deschide poarta. Această iubire este mai puternică decât moartea. Icoanele pascale ale Bisericii Ortodoxe arată cum Hristos intră în lumea morţilor. Veşmântul Său este lumină, pentru că Dumnezeu este lumină. Iisus care intră în lumea morţilor poartă urmele rănilor Sale, pătimirile Sale au devenit putere, sunt iubirea care învinge moartea. El îl întâlneşte pe Adam şi pe toţi oamenii care aşteaptă în noaptea morţii. La vederea lor parcă auzim rugăciunea lui Iona: „Din adâncul împărăţiei morţilor am strigat şi tu ai ascultat glasul meu” (Iona 2,3). Fiul lui Dumnezeu în întrupare s-a făcut una cu fiinţa umană, cu Adam. Dar numai în acel moment, în care împlineşte faptul desăvârșit al iubirii coborând în noaptea morţii, El duce la împlinire drumul întrupării. Prin intermediul morţii Sale El îl ia de mână pe Adam, pe toţi oamenii în aşteptare şi îi duce la lumină.

 

(Citit de 176 ori)