Sărbătoarea Pogorârii Sfântului Duh sau a Rusaliilor la Mănăstirea Gai

By | 06/06/2017

c_20170606Biserica Ortodoxă cinsteşte persoana Sfântului Duh în Duminica Cincizecimii şi a doua zi după ea, la sărbătoarea Sfintei Treimi (numită şi Lunea Sfântului Duh). Credincioşii ortodocşi arădeni au participat în număr mare la sfintele slujbe din Duminica Cincizecimii, a Pogorârii Sfântului Duh sau a Rusaliilor, de la Mănăstirea Arad-Gai. Aceasta este sărbătoarea anuală a Pogorârii Sfântului Duh peste Sfinţii Apostoli. Faptele Apostolilor (2, 1-4) mărturisesc despre acest eveniment foarte important din viaţa Bisericii. În ziua Cincizecimii S-a pogorât Duhul Sfânt, în chip de limbi de foc, peste Sfinții Apostoli, în foișorul unde stăteau ei, și s-a așezat peste fiecare dintr-înșii. Pentru cinstirea Sfântului Duh, dumnezeieștii Părinți, care pe toate bine le-a tocmit, cu prilejul Cincizecimii, au rânduit o sărbătoare deosebită, în această zi a Rusaliilor.

Odată cu Pogorârea Duhului Sfânt peste Apostoli, viața acestora capătă o altă consistență, virează înspre o altă direcție: devin martorii experienței sălășluirii lui Hristos cel înviat în interiorul sufletelor lor. Duhul Sfânt este cel care îl face actual pe Hristos în inimile lor. Hristos cel înviat, trupul Său cel îndumnezeit și plin de slavă, constituie temelia Bisericii sau este însăși Biserica. „Biserica este Hristos extins cu trupul Lui îndumnezeit în umanitate sau umanitatea aceasta unită cu Hristos și având imprimat în ea pe Hristos cu trupul Lui îndumnezeit”.

(Citit de 155 ori)