Despre noi

By | 17/06/2017

imagine_237Astăzi trăim într-un context cultural care nu favorizează raporturile umane profunde şi dezinteresate, ci, dimpotrivă, induce deseori la închiderea în sine, la individualism, la a lăsa să prevaleze egoismul care este în om. Dar inima omului este prin natura sa sensibilă la iubirea adevărată la care nu este uşor să ajungem, după cum nu este uşor să facem din viaţa noastră ceva frumos şi măreţ, este provocator, dar cu Hristos totul este cu putinţă. Iubirea lui Hristos faţă de noi este o realitate esenţială pentru viaţă, iar prin ea cunoaştem cine este Dumnezeu şi cine suntem noi. Prin iubire cunoaştem cine este şi cum este Dumnezeu: Dumnezeu este iubire, există ca iubire şi se cunoaşte ca iubire. O, Iubire întrupată învredniceşte-mă să cunosc taina Ta cea mai presus de ceruri, pe care iubirea Ta atotluminoasă şi inefabilă l-a realizat, împreună cu iubirea Treimii, adică taina cea mai presus de ceruri a preasfintei Tale întrupări pentru noi. O, Iubire negrăită!

Mai presus de această iubire, care a făcut în aşa fel încât Dumnezeul meu s-a făcut om pentru a mă face Dumnezeu, nu există iubire mai mare. Această iubire a lui Hristos este aceeaşi pentru fiecare dintre noi. Nu este o iubire limitată la trecut, nu este o iluzie, nu este rezervată pentru puţini. Vom întâlni această iubire şi vom experimenta toată dulceaţa ei dacă cu sinceritate îl vom căuta pe Domnul şi dacă vom trăi cu angajament participarea noastră la viaţa comuniunii iubirii. Fiecare să se simtă „parte vie” a Bisericii, implicaţi în lucrarea credinţei ca iubire, fără frică, într-un duh de sinceră armonie şi comuniune cu aproapele, ieşind dintr-o tendinţă individualistă în trăirea credinţei, pentru a respira profund frumuseţea de a face parte din marele mozaic al iubirii lui Hristos.

(Citit de 89 ori)