Ethos Universitas

By | 08/10/2017

teofan_mada_117Universitas este o reunire de profesori și studenți cu voință și obiectiv de a studia științele. Numai „înrădăcinați și întemeiați în Hristos, tari în credință” (Col. 2,7), vom putea găsi lumină pentru a înțelege mai bine ființa noastră și misiunea noastră în Universitate. Credința în Hristos îndreaptă spre fundamente temeinice pentru viață și educație, pentru a plăsmui „ethos”-ul care să fie tăria conducătoare din spatele seminariilor și facultăților teoogice de astăzi. Contrar oricărei abordări reductive sau utilitariste a Universității, fiecare instituție eclezială caută să ajungă la un ambient educativ în care formarea intelectuală, viață spirituală și angajarea socială să înainteze împreună.

Biserica a fost cea care a promovat instituția universitară, tocmai pentru că credința ne vorbește despre Hristos ca despre Logos-ul prin care toate au fost create (cf. Ioan 1,3). În acest sens tinerii teologi au nevoie de pofesori autentici, persoane deschise la adevărul din diferitele ramuri ale științei, care știu să asculte și să se implice în dialogul interdisciplinar, universitar. Persoane convinse mai ales de capacitatea umană de a înainta în drumul spre adevărul care asigură mântuirea omului. Pentru o facultate de teologie există un trecut și există un prezent. Există rădăcinile credinței: amintirile profesorilor, studenților și colaboratorilor. Dar există și acel „azi” eclezial, există drumul actual al acestei insituții care educă în dragoste, spre slujirea comunității, pentru realizarea unității și desăvârșirii întru Hristos. Toate acestea nu trebuie considerate abstracte! Trebuie trăite și valorizate, cu o angajare care în parte este instituțională și în parte este personală, lăsată la inițiativa fiecăruia.

 Un alt aspect care trebuie accentuat este acela al raportului dintre studiu și viața spirituală în ambianța facultăților noastre. Angajarea noastră intelectuală, în învățământ și în cercetare, în studiu și în cea mai amplă formare, va fi cu atât mai rodnică și eficace cu cât va fi mai însuflețită de iubirea față de Hristos și față de Biserică, cu cât va fi mai trainică și armonioasă relația dintre studiu și rugăciune. Acest adevăr nu este un lucru vechi, acesta este centrul vieții academice! Aceasta este una dintre provocările timpului nostru: a transmite știința și a oferi o cheie de înțelegere vitală a ei, nu un cumul de noțiuni care nu au legătură între ele.

Este nevoie de o adevărată hermeneutică evanghelică pentru a înțelege mai bine viața, lumea, oamenii, nu de o sinteză, ci de o atmosferă spirituală de cercetare și certitudine întemeiată pe adevărurile rațiunii și ale credinței. Scopul studiilor în orice facultate de teologie este eclezial. Cercetarea și studiul trebuie integrate cu viața personală și comunitară, cu angajarea pastoral-misionară, cu filantropia fraternă, cu hrănirea vieții interioare prin comuniune cu Hristos Domnul. Facultățile noastre teologice nu sunt mașini pentru a produce teologi și filozofi, ci ele sunt comunități în care se crește, iar creșterea are loc în familie. Contactul respectuos și zilnic cu activitatea și mărturia personalului care lucrează în Facultățiile noastre ne va da acea cotă de realism atât de necesară pentru ca știința noastră să fie teologie mântuitoare și nu de laborator.

(Citit de 59 ori)