Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic al Noii Rome

By | 03/11/2017

c_20171103_1Pentru creștinii contemporani este un motiv de bucurie deosebită să constate că Sanctitatea Sa Bartolomeu I urmează, cu reînnoit devotament și creativitate rodnică, drumul trasat de predecesorii săi Patriarhii Athenagora și Dimitrie, remarcându-se la nivel internațional prin deschiderea Sa pentru dialogul dintre creștini și pentru angajarea Sa în slujba propovăduirii Evangheliei în lumea contemporană. Acești venerabili oameni ai Bisericii au simțit valoarea inestimabilă și, de asemenea, nevoia vitală a comuniunii în procesul reconcilierii, printr-un dialog al iubirii și al adevărului.

O mostră din cele mai bune noi moduri de gândire asupra globalizării economice este una dintre cărțile Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I, aparută în 2008, ce abordează direct problema, cu echilibru și compasiune. „Chestiunea comerțului liber, a comerțului global și a creșterii pieței ar trebui să reprezinte preocuparea tuturor, nu doar a câtorva oameni”, scrie Patriarhul Bartolomeu. Dacă acest lucru nu va fi clar înțeles, va exista o prăpastie din ce în ce mai profundă între individ și comunitate, între bogați și săraci”. Aceată carte a Patriarhului, intitulată „Encountering the Mystery – Understanding Orthodox Christianity Today: Întâlnind taina – Înțelegând creștinismul ortodox astăzi” abordează o serie de probleme actuale. Patriarhul Bartolomeu constată că punctele de vedere asupra chestiunilor sociale care sunt insuflate de credință „se bucură de un interes și de o atenție reînnoite” în cercurile politice. Totuși, el ne atenționează: nu dogma socială sau ideologia politică ar trebui să se afle în centrul preocupărilor creștine, ci „natura sacră a ființei umane, creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu.” Biserica, mai spune el, „nu se opune progresului economic ce servește întregii umanități”.

Sanctitatea Sa Bartolomeu I a dat o altă față Patriarhiei Ecumenice în cei 26 de ani de la întronizarea Sa. Patriarhul Bartolomeu iubește Constantinopolul (Η Πολή), oraș memorie vie pentru Biserica Ortodoxă. Constantinopolul a cunoscut o moștenire eclezială importantă pentru creșterea Bisericii de-a lungul secolelor. Aici Sfântul Andrei, „întâiul chemat” dintre Apostoli, a întemeiat Biserica locală a Constantinopolului și l-a instalat pe Sf. Stachys ca primul ei Episcop. Aici împăratul și „cel întocmai cu Apostolii”, Sf. Constantin cel Mare, a înființat Noua Romă. Aici Marile Sinoade ale Bisericii Ortodoxe s-au întrunit pentru a formula Simbolul Credinței. Aici martirii și sfinții, patriarhii și călugării, teologii și învățătorii, împreună ca un „nor de mărturii”, au mărturisit ceea ce au văzut profeții, ceea ce au învățat apostolii, ceea ce a primit Biserica, ceea ce învățații au formulat în dogme, ceea ce a înțeles lumea, ceea ce harul a luminat, adică adevărul care a fost primit, credința Părinților Bisericii. Aceasta este credința ortodoxă. Această credință este fundamentul universului mântuirii. Părinții Bisericii continuă să ne inspire pe toți cu lărgimea viziunii lor ecleziale și cu fermitatea misiunii lor apostolice! „Pentru aceste lucruri și pentru toate lucrurile îi mulțumim Domnului” (Liturghia sfântului Ioan Gură de Aur). Amin.

(Citit de 64 ori)