Despre unitatea creștinilor

By | 26/01/2018

teofan_mada_139Aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri despre importanța vieții consacrate pentru unitatea creștinilor. Voința de a restabili unitatea tuturor creștinilor este prezentă desigur în toate Bisericile și privește atât clerul cât și mirenii. Însă viața preoțească, ce își are rădăcinile în voința lui Hristos și în tradiția comună a Bisericii nedespărțite, are fără îndoială o vocație deosebită în promovarea acestei unități. Vieții preoțești îi aparține căutarea comuniunii și unirii cu Dumnezeu și a unității în cadrul comunității fraterne, împlinind astfel în mod exemplar rugăciunea Domnului „ca toți să fie una” (Ioan 17,21).

Viața preoțească ne arată exact că această unitate nu este rod al eforturilor noastre: unitatea este un dar al Duhului Sfânt, care realizează unitatea în diversitate. Ea ne revelează și că această unitate se poate împlini numai dacă mergem împreună, dacă parcurgem calea fraternității în iubire, în slujire, în primire reciprocă. Nu există unitate fără convertire. Viața preoțească ne amintește că în centrul oricărei căutări a unității există înainte de toate convertirea inimii, care comportă cererea și acordarea iertării. Ea constă în mare parte într-o convertire a însăși privirii noastre: a căuta să ne privim unii pe alții în Dumnezeu și a ști să ne punem și din punctul de vedere al celuilalt: iată o dublă provocare legată de căutarea unității, fie în cadrul comunităților consacrate, fie între creștinii de diferite tradiții.

Nu există unitate fără rugăciune. Viața preoțească este o școală de rugăciune. Angajarea ecumenică răspunde, în primul rând, la rugăciunea Domnului Iisus însuși și se bazează esențialmente pe rugăciune. Nu există unitate fără sfințenie a vieții. Viața preoțească ne ajută să conștientizăm chemarea adresată tuturor celor botezați: chemarea la sfințenia vieții, care este unicul drum adevărat spre unitate. Toți credincioșii vor promova și chiar vor înfăptui cu atât mai bine unirea creștinilor cu cât se vor strădui să ducă o viață mai autentic conformă cu Evanghelia. Cu cât va fi mai strânsă comuniunea lor cu Tatăl, cu Fiul, Iisus Hristos și cu Duhul Sfânt, cu atât vor putea spori mai profund și mai ușor fraternitatea reciprocă.

(Citit de 71 ori)