Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul

By | 21/02/2018

teofan_mada_142Cea mai frumoasă operă liturgică a Sf. Andrei Criteanul este compunerea Canonului cel Mare, un imens poem, remarcabil prin profunzimea evlaviei și a pocăinței, care cuprinde nu mai puţin de 250 de strofe sau tropare. Canonul cel Mare este format din patru părți, fiecare împărțită în nouă ode, ca orice canon obișnuit. Totuși, sunt mici diferențe între odele celor două compoziții. În acest Canon sunt multe tropare. La refrenul „Miluiește-mă Dumnezeule, miluiește-mă” (care aminteşte de rugăciunea vameşului din prima duminică a perioadei Triodului) se face o metanie completă. În plus, unele ode au refrenuri adiționale și tropare ale autorului canonului, Sfântul Andrei din Creta, sau ale Sfintei Maria Egipteanca, unul din cele mai mari modele de pocăință din istoria creștină.

La Canonul iniţial al Sfântului Andrei Criteanul, mai precis la cântările a 3-a, a 4-a, a 8-a şi a 9-a, au fost adăugate de timpuriu câteva canoane mai mici, formate din trei cântări (trei ode), compuse de imnografii „Teodor” şi „Iosif”, adică Sfântul Teodor Studitul († 826) şi Iosif de Sicilia († 886). În secolele XI-XII, un canon de două stihiri pentru o cântare a fost adăugat în cinstea Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca, din vremea în care Duminica a V-a din Postul Sfintelor Paşti a fost închinată pomenirii Sfintei Maria Egipteanca. Apoi a fost adăugată la sfârşitul fiecărei cântări o stihiră de cerere către Sfântul Andrei Criteanul însuşi. După sinaxar se cântă sau recita 16 stihiri, toate intercalate între Fericiri.

O trăsătură distinctivă esențială a Canonului cel Mare este utilizarea deosebit de frecventă a imaginilor și subiectelor din Vechiul și Noul Testament. Pe măsură ce Canonul merge înainte, comunitatea întâlnește multe exemple de păcate și pocăință. Sfânta Scriptură (și astfel Canonul) vorbește despre unele persoane pozitiv și despre altele negativ — se așteaptă ca penitenții să imite exemplele pozitive de sfințenie și pocăință și să evite exemplele negative de păcat, stare de păcătoșenie și mândrie. Cu toate acestea, unul din cele mai notabile aspecte ale Canonului este că portretizează figurile biblice într-o formă foarte personală pentru fiecare penitent: Canonul este scris în așa manieră că fiecare credincios se poate identifica de la sine cu multe personaje și evenimente din Sfânta Scriptură.

(Citit de 71 ori)