Duminica Floriilor, la Mănăstirea Hodoș Bodrog

By | 01/04/2018

Duminica Floriilor este marele portal liturgic și duhovnicesc care ne introduce în Săptămâna Sfântă, săptămâna în care Domnul Iisus Hristos se îndreaptă spre apogeul vieții Sale pământești, spre culmea misterului Său mântuitor (cf. Ioan 12, 1-18). El urcă la Ierusalim pentru a duce la împlinire Scripturile și pentru a fi pironit pe lemnul crucii, tronul/altar de pe care va domni pentru totdeauna, atrăgând la sine omenirea din orice timp și oferind tuturor darul mântuirii. Știm din Evanghelii că Domnul Iisus a pornit la drum spre Ierusalim împreună cu cei doisprezece și că treptat li s-a asociat un grup crescând de pelerini. Sfântul evanghelist Marcu ne relatează că deja la plecarea din Ierihon era o „mare mulțime” care îl urma pe Iisus (cf. 10, 46). Și pregătirea intrării în Ierusalim, pe care Iisus o face împreună cu ucenicii Săi, contribuie la creșterea bucuriei și nădejdei. Așa cum ne relatează Evanghelia (cf. Marc. 11,1-10), Domnul Iisus ajunge la Ierusalim de la Betfage și de la Muntele Măslinilor, adică de pe drumul de pe care trebuia să vină Mesia. De acolo, El trimite înainte doi ucenici, poruncindu-le să-i aducă un asin, pe care îl vor găsi pe cale. Efectiv, ei găsesc asinul, îl dezleagă și îl duc la Domnul Iisus. În acest moment, sufletele ucenicilor și chiar ale celorlalți pelerini sunt cuprinse de entuziasm: își iau hainele și le pun pe asin; alții le aștern pe drum în fața Domnului Iisus, care înaintează călare pe asin. Apoi, taie ramuri din copaci și încep să strige cuvinte din Psalmul 117, vechi cuvinte de binecuvântare a pelerinilor care devin, în acel context, o proclamare mesianică: „Osana! Bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului! Binecuvântată este Împărăția ce vine, a părintelui nostru David! Osana întru cei de sus!” (Marc. 11, 9-10). Această aclamație sărbătorească, transmisă de toți cei patru Evangheliști, este un strigăt de binecuvântare, un imn de tresăltare de bucurie: exprimă convingerea unanimă că, în Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu a cercetat și vizitat poporul Său și că Mesia cel dorit a sosit în sfârșit. Și toți sunt acolo, cu așteptarea crescândă pentru lucrarea pe care Iisus o va împlini odată ce va fi intrat în cetatea Sa.

Sfânta Mănăstire Bodrog a primit numeroși pelerini la Sfânta Liturghie, celebrată de un sobor de preoți și diaconi, în frunte cu Părinte Grigorie Timiș, starețul acestei sfinte mănăstiri istorice, martoră milenară la atâtea pagini de ctitorie spirituală și de suflet românesc. Între preoții slujitori s-au numărat Părintele Arhimandrit Nestor Iovan, ctitorul contemporan al acestei lavre monahale, precum și profesori de la Facultatea de Teologie din Arad. Bucuria Floriilor a fost întregită și de răspunsurile liturgice date de corala mixtă a Facultății de Teologie, instruită şi dirijată de domnul Conf. univ. Mircea Remus Buta, un profesionist al muzicii locale, dar și vrednic mărturisitor al credinței.  Muzica bisericească, cale a frumuseții divine, ne arată că teologia și spiritualitatea credinței depinde de puritatea și de măreția întâlnirii cu divinul prin experiența iubirii.

 

(Citit de 80 ori)