Denia celor 12 Evanghelii

By | 06/04/2018

Îndelunga răbdare a Domnului nostru Iisus Hristos este actualizată și preamărită după fiecare dintre cele 12 Evanghelii citite la Denia din Joia Mare (Utrenia zilei de vineri). Pericopele evanghelice ale acestei slujbe alcătuiesc un tablou complet al suferințelor și Pătimirile Mântuitorului, culminând cu răstignirea și moartea Sa pe Cruce. El este Singurul Care Se răstignește pe Sine, fără de păcat fiind, pentru ca noi să fim izbăviți din robia păcatului. La începutul vieții publice, Mântuitorul i-a chemat pe cei doisprezece, i-a constituit pentru ca „să fie cu El” și pentru a-i trimite în misiune (cf. Marc. 3,14-15). La ultima Cină acel „a fi cu” Iisus a ajuns pentru Apostoli la punctul culminant. Celebrând cina pascală și instituind Euharistia, Învățătorul dumnezeiesc a dus la împlinire vocația lor, dar și vocația preoției. Spunând: „Faceți aceasta în amintirea Mea”, a pus pecetea euharistică pe misiunea și vocația lor și, unindu-i cu Sine în împărtășania liturgic-sacramentală, le-a dat misiunea de a perpetua acel gest preasfânt și dumnezeiesc.

Euharistia, ca și preoția, este un dar al lui Dumnezeu. Când este contemplat Iisus Hristos în Cina de pe urmă, făcându-se pentru noi „pâine frântă”, când se înclină și se apleacă la picioarele Apostolilor în smerită slujire, cum nu trăim, la fel ca Apostolul Petru, același sentiment că suntem nevrednici față de măreția darului primit? „Nu-mi vei spăla picioarele în veac” (Ioan 13, 8). Petru se înșela respingând gestul lui Hristos. Dar avea dreptate simțindu-se nedemn sau nevrednic. Este important, în ziua aceasta a iubirii smerite prin excelență, să simțim harul preoției ca pe o abundență dumnezeiască  milostivă.

(Citit de 85 ori)