„Vulnerabilitatea sau despre traficul de persoane”, workshop educativ-informativ desfășurat la Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentară din Arad

By | 26/03/2019

Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentară din Arad a organizat marți, 26 martie 2019, un workshop educativ-preventiv despre tema „vulnerabilității sau despre traficul de persoane”. În jurul nostru există mici și mari ofense aduse vieții, ființei umane, adevărului, comuniunii, care provoacă multiple forme de degradare umană, socială și comunitară. În cadrul workshop-ului educativ-informativ s-a subliniat faptul că una dintre aceste ofense mari aduse vieții umane este traficul de persoane și exploatarea copiilor, femeilor și bărbaților.

Coordonatorul workshop-ului a fost dl. subinspector Aradan Constantin-Marius, dl. Agent șef Tocan-Ciprian (Compartimentul de Analiză și Prevenirea Criminalității) și dl. Agent șef principal Martiș Iovan (Inspectoratul de Poliție Județean Arad), împreună cu reprezentanții Agenției Naționale a Traficului de Persoane Timișoara (inspector de specialitate Ana Maria Cordun), Arhiepiscopiei Aradului (arhim. Conf. Univ. Teofan Mada, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului), Centrului Multifuncțional de Consiliere și Educație – DGASPC Arad (inspector Tiriteu Călin) și Asociației Pro Prietenia (sociologul și criminologul italian Luca Vincenti). Evenimentul educativ-preventiv, organizat în cadrul activităților Comisiei Județene de Monitorizare a Activității Preventive – OMAI 119/2017 și a Programului de Prevenire a Delicvenței Juvenile și a Victimizării Minorilor, s-a bucurat de implicarea și prezența doamnei director prof. Ghingha Olga-Iulia, a doamnei director adjunct prof. Pop Lavinia și a doamnei consilier educativ prof. Țolea Florina. La acest workshop educativ-preventiv au participat un număr de 100 de elevi. De asemenea, la eveniment au participat reprezentanții televiziunii locale TV Arad, precum și dl. Baciș Dorin (Școala de Poliție „Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca) și d-na Claudia Untaru (ziaristă – Jurnalul de Arad). Workshop-ul a însemnat transmiterea clară de informații cu privire la tendințele și caracteristicile fenomenului de trafic de persoane, prezentarea de filme pe aceasta temă. 

În cadrul expunerilor s-a arătat că „traficul de persoane nu este doar un eveniment, ci este o acțiune stategică planificată cu minuțiozitate și implementată cu brutalitate. Traficul de persoane este un proces, o crimă organizată pe scară mondială în care totul este legat sau antrenat de lăcomia de a obține câți mai mulți bani de pe urma unei persoane. Indiferent dacă traficul de persoane are de a face cu exploatările fizice sau cele prin muncă, traficanții îi tratează pe victime ca pe o marfă, „oameni de unică folosință” (judecător Kevin Bells – președinte al Tribunalului administrativ și civil din Victoria, Australia, fiind distins cu premii internaționale pentru serviciile aduse legii, justiției, drepturilor omului și comunității umane)”.

Foarte mulți copii și tineri sunt constrânși să lucreze în condiții degradante, expuși la forme de „sclavie” modernă și de exploatare, precum și la abuzuri, maltratări și discriminări. Presiunea asupra victimilor este de ordin psihologic și emoțional. Noua „sclavie” înfrânge voința și zdrobește spiritele, fără lanțuri. În noua „sclavie”, nu este vorba despre culoarea pielii, ci despre vulnerabilitate. Protecția socială a minorilor trebuie să fi extinsă de comunitatea internațională pentru a elimina această plagă a exploatării copiilor și tinerilor. O copilărie senină permite copiilor să privească la viață și la viitor cu încredere.

Conferențiarii au arătat, de comun acord, că este o coresponsabilitate a tuturor de a-i ocroti pe copiii noștri, mai ales pe cei expuși riscului ridicat de exploatare, trafic și conduite deviante. Autoritățile civile și religioase sunt chemate să sensibilizeze conștiințele, pentru a evita indiferența în fața suferinței copiilor singuri, exploatați și îndepărtați din familiile lor și din contextul lor social, copii care nu pot să crească senin și să privească spre viitor cu speranță. Să reînnoim cu toții angajarea noastră, îndeosebi familiile, pentru a garanta fiecărui copil/tânăr salvgardarea demnității sale și posibilitatea unei creșteri sănătoase. O copilărie senină permite copiilor să privească la viață și la viitor cu încredere.

(Citit de 52 ori)