Sărbători

Mai jos sunt articolele din această categorie:

– Să lăsăm moștenire o lume de familii

– Cine crede nu este niciodată singur!

– Ce este împărăția lui Dumnezeu ?

– Boboteaza sau Arătarea Domnului

– Vasile cel Mare, un sfânt al Răsăritului și al Apusului

– Numele lui Dumnezeu luminează peste noi la începutul fiecărui an

– A mulțumi și a cere iertare la sfârșit de an

– Pruncul Iisus și umbra actualilor Irozi

– Crăciun fericit oricărui om și fiecărui om!

– Să privim la Pruncul Iisus cu aceeași iubire cu care s-a uitat la El binecuvântata Sa Maică

– Felicitare de Crăciun

– Hristos este centrul istoriei omenirii și centrul istoriei fiecărui om

– În fața „nu”-urilor noastre, Dumnezeu Tatăl răspunde cu o iubire și mai mare

– Iubirea și binele făptuit sunt mereu pe primul loc

– Sfântul Nicolae a trăit în Biserică mărturia bunătății

– De Ziua Națională a României

– Dumnezeu are compasiune de sărăciile noastre și ne îmbracă în talanții Săi

– Sfântul Apostol Andrei

– Veșnicia orientează proiectul autentic de viață

– Riscul comodității false, al mondenității în viață și în inimă

– Samariteanul milostiv, o inimă care vede

– Între versantul credinței și prăpastia fricii

– Hristos restabilește demnitatea umană

– Nu cultivă cel care nu are grijă de mântuire și nu are grijă de mântuire cel care nu cultivă

Sfânta Cuvioasă Parascheva

– Duioșia față de o mamă îndurerată

„Pescar de oameni”

– A iubi cu iubirea răstignită a Domnului

– Înălțarea Sfintei Cruci

– Fiecare persoană simte dorința de a iubi și de a fi iubită

– Căminul în care s-a dezvoltat cea mai mare vocație din istoria mântuirii

– Sfântul Ioan Înaintemergătorul și Botezătorul

– Pericopa evanghelică cu o întrebare esențială

– Cine nu trăiește pentru a sluji, nu slujește pentru a trăi

– Maica Domnului și fericirea credinței

– Nu suntem singuri

– Maica Domnului, semn luminos de nădejde

– Taborul, un moment anticipat de lumină

– Sfântul Chiril al Ierusalimului

– Sfântul Benedict

– A doua Duminică a Postului Mare

– Sfântul Grigorie Palama

– Sf. Teodor Studitul

– Sf. Simeon Noul Teolog

– Sf. Grigorie Dialogul

– Sf. Sofronie al Ierusalimului, monah și patriarh, păstor și apărător al ortodoxiei

– Duminica Ortodoxiei

– Sfântul Ioan Casian, un părinte al monahismului

– Duminica Izgonirii lui Adam din Rai

– Policarp al Smirnei, Părinte apostolic

– Sfântul Leon, un mare păstor al Bisericii

Sf. Cuvios Varsanufie cel Mare, Hristos este „modelul nostru”

– Sfântului Fotie, mărturisitor al Adevărului

– Sfântul Isidor Pelusiotul, un mare pedagog creștin

– Întâmpinarea Domnului, sărbătoarea Luminii întru Sfântul Duh

– Sf. Isaac Sirul, fiecare efort ascetic este o nouă reafirmare a întrupării

– Sfântul Ignatie Teoforul, un teolog al unirii și asemănării cu Hristos

– Sfântul Efrem Sirul, ascet, poet și mistic

– Sf. Grigorie Teologul

– Sfântul Maxim Mărturisitorul, pareneză din Mistagogia – să nu lipsim de la Sfânta Liturghie 

– Sfântul Chiril al Alexandriei 

– Sfântul Atanasie cel Mare 

– Sf. Antonie cel Mare 

– Sfântul Grigorie de Nyssa 

Sfântul Ioan Înaintemergătorul și Botezătorul 

– Botezul Domnului

– „Te Deum” de Anul Nou

– Vasile cel Mare, un sfânt al Răsăritului și al Apusului 

– Sfântul Arhidiacon Ștefan, marele mucenic al Bisericii de la începuturi

– Soborul Maicii Domnului

– Crăciunul pentru omul din mileniul al treilea

– Sf. Apostol Andrei, Cel întâi chemat și Ocrotitorul României  

– Pelerinaj la Sfânta Cuvioasă Parascheva

Ioan Botezătorul, martirul Adevărului și profetul comuniunii cu Dumnezeu    

Maica Domnului, chivotul legământului din sanctuarul Cerului

– Botezul Domnului

Te Deum de Anul Nou

(Citit de 201 ori)