Category Archives: Articole

Cine crede nu este niciodată singur!

Evanghelia din această Duminică a XXIX-a după Rusalii (cf. Luc. 17,12-19) ne invită să recunoaștem cu uimire și recunoștință darurile lui Dumnezeu. Pe drumul care îl conduce la moarte și la înviere, Domnul Iisus întâlnește zece leproși, care îi ies în întâmpinare, se opresc la distanță și strigă propriul necaz acelui Om în care credința lor a… Read More »

Ce este împărăția lui Dumnezeu ?

Cuvintele „Pocăiţi-vă, că s-a apropiat Împărăţia cerurilor” (Matei 4, 17) sunt, de fapt, cuvintele prin care Hristos Domnul începe propovăduirea Evangheliei Sale. Ce este împărăția cerurilor? Iisus nu se preocupă să explice. O enunță încă de la începutul Evangheliei Sale: „Împărăția cerurilor este aproape”. Și astăzi este aproape, printre noi, totuși n-o arată niciodată direct, ci mereu din… Read More »

Boboteaza sau Arătarea Domnului

Bucuria adusă de sărbătoarea Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos îşi are astăzi împlinirea în sărbătoarea Botezului Său. Relatarea biblică a evenimentului Botezului lui Iisus arată calea de deşertare şi de smerenie pe care Fiul lui Dumnezeu a ales-o în mod liber pentru a împlinii planul de mântuire al Tatălui faţă de oameni, pentru a fi… Read More »

Vasile cel Mare, un sfânt al Răsăritului și al Apusului

Sfântul Vasile este numit de textele liturgice din primul mileniu drept un “luminător al Bisericii”. A fost unul dintre marii Ierarhi ai secolului al IV-lea, spre care priveşte cu admiraţie atât Biserica din Răsărit cât şi cea din Apus datorită sfinţeniei vieţii, desăvârșirii teologiei şi îmbinării armonioase dintre calităţile sale speculative şi practice. Ca şi… Read More »

Numele lui Dumnezeu luminează peste noi la începutul fiecărui an

Este deosebit de semnificativ faptul că la începutul fiecărui an nou, Dumnezeu proiectează asupra noastră, poporul Său credincios, sfințenia și luminozitatea sfântului Său Nume, Numele care este rostit de trei ori într-o solemna formulă a binecuvântării biblice. O binecuvântare care de trei ori repetă numele sfânt al lui Dumnezeu, nume care nu putea fi pronunțat,… Read More »

A mulțumi și a cere iertare la sfârșit de an

Timpul sau temporalitatea nu este altceva decât atmosfera epifaniei lui Dumnezeu, adică a manifestării Tainei lui Dumnezeu și a iubirii Sale concrete. De fapt, timpul este mesagerul văzut al lui Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel ne vorbește despre „plinătatea timpului” (Gal. 4,4). Așadar, timpul care a fost „atins” de Hristos a primit de la El semnificații noi… Read More »

Pruncul Iisus și umbra actualilor Irozi

Duminica dupa sărbătoarea Nașterii Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos ne înfățișează două evenimente din viața Domnului Iisus Hristos, și anume fuga în Egipt a Maicii Domnului împreuna cu dreptul Iosif, purtând cu ei pe Pruncul Iisus, și împlinirea terifiantei porunci a lui Irod de a ucide pe toți copiii din Bethleem și împrejurimi, cu scopul… Read More »

Crăciun fericit oricărui om și fiecărui om!

Crăciunul este sărbătoarea copilului, Crăciunul este sărbătoarea omului. Se naște Fiul Omului, Unul dintre miliardele de copii care s-au născut, se nasc și se vor naște în această lume. Dacă noi celebrăm liturgic atât de solemn Nașterea Domnului Iisus Hristos, o facem pentru a mărturisi că fiecare om este un cineva, unic și irepetabil. Dacă… Read More »

Să privim la Pruncul Iisus cu aceeași iubire cu care s-a uitat la El binecuvântata Sa Maică

În Sfânta Evanghelie ascultăm vestea dată de îngeri păstorilor în timpul nopții sfinte, o veste pe care Biserica ne-o proclamă acum și nouă: „Astăzi, vi s-a născut Mântuitor, care este Hristos Domnul…Și acesta vă va fi semnul: veți găsi un Prunc înfășat, culcat în iesle” (Luca 2, 11-12). Nimic inedit, nimic miraculos, nimic extraordinar, nimic… Read More »

Felicitare de Crăciun

Domnul Dumnezeu ne-a binecuvântat să parcurgem încă o dată drumul Postului Nașterii Domnului și am ajuns repede la ultimele zile care preced Crăciunul, zile încărcate de un climat spiritual unic, format din sentimente, din amintiri, din colinde, din rugăciuni, din participări liturgice… În timp ce inimile noastre sunt toate pătrunse de recunoștință față de Dumnezeu,… Read More »