Category Archives: Articole

Praznicul Buneivestiri. Duminica a cincea din Postul Mare

Duminica a cincea din Postul Mare, Duminica Cuvioasei Maria Egipteanca, este însoțită în acest an 2018 și de sărbătoarea Buneivestiri. Fecioara Maria este model de dăruire desăvârșită față de voința lui Dumnezeu: l-a primit în inimă sa pe Cuvântul veșnic și l-a zămislit în sânul ei feciorelnic. Fecioara Maria, Născătoare de Dumnezeu, s-a încrezut în… Read More »

Duminica a IV-a din Postul Mare. Fiecare om este o istorie de iubire scrisă de Dumnezeu

Duminica a IV-a din Postul Mare, Duminica Sfântului Ioan Scărarul, are profunde semnificații teologice și duhovnicești pentru identitatea noastră de a fi creștini. Structura biblic-liturgică și teologic-mistagogică a acestei Duminicii prepascale scoate în evidență modelul și forma de viață evanghelic-hristologică reliefată și fericită de Domnul Iisus Hristos în Predica de pe Munte (Matei, 4, 25;… Read More »

Episcopul Sinesie Jivanovici

Ziua de 14 martie 1768 ne amintește de trecerea la Domnul a Episcopului ortodox Sinesie Jivanovici al Aradului (1 sept. 1751-14 mart. 1768), ierarhul preocupat de atitudinea fundamentală a Arhipăstorului, aceea de ascultare a Duhului Sfânt, Cel care dă viață Bisericii și o însuflețește. Cu tăria Sa creatoare și reînnoitoare, Duhul susține mereu nădjdea poporului… Read More »

Duminica III Postului Mare. Crucea lui Hristos este răspunsul lui Dumnezeu împotriva răului

Postul Mare este un drum, este însoțirea lui Iisus care urcă la Ierusalim, loc al împlinirii misterului Său de pătimire, moarte și înviere. Duminica III din Postul Mare, Duminica Sfintei Cruci, ne amintește că viața creștină este o „cale” de parcurs, care consistă nu atât într-o lege de respectat, ci în însăși persoana lui Hristos,… Read More »

Păstorul cel bun. Duminica Sfântului Grigorie Palama

„Eu sunt Păstorul cel bun”, ne spune Domnul Iisus Hristos în Duminica a II-a a Postului Mare, Duminica Sfântului Grigorie Palama. Biruința teologiei Sfântul Grigorie fiind considerată un al doilea triumf al Ortodoxiei, după cel al iconoclasmului. „Eu sunt Păstorul cel bun şi cunosc oile Mele şi ele Mă cunosc pe Mine” (Ioan 10,14). Păstorul… Read More »

Duminica Ortodoxiei

Biruința asupra ereziei iconoclaste este numită, în ritualul liturgic, Triumful Ortodoxiei. Într-adevăr, pentru Biserica Ortodoxă, refuzul de a venera sau cinsti icoanele constituie sinteza tuturor ereziilor: refuzarea sau respingerea icoanei este, pentru teologia ortodoxă, ignorarea Întrupării Fiului lui Dumnezeu devenit de om. Cu toate acestea, dacă reprezentarea imaginilor sunt permise, ele trebuiesc să fie exacte… Read More »

Spiritualitatea Scrisorii Regelui Ferdinand adresată Patriarhului Miron Cristea

Potrivit Regelui Ferdinand, Catedrala Mântuirii Neamnului este „semn de mulțumită pentru ajutorul celui Preaînalt” (Serbările Unirii 1929, Lucrare alcătuită de Comitetul organizator al Serbărilor Unirii, sub îngrijirea domnilor Ion Montani, Ion Georgescu și Emanuel Popescu, Atelierele Imprimeriei „Cvltvra Națională” București, iulie, 1929, p.23), este semnul recunoștinței pentru iubirea lui Iisus Hristos pentru noi, pentru darurile primite de… Read More »

Muzică, frumusețea artelor, tabere, ateliere de creație, tradiții, ecologie și televiziune. 63 de proiecte-activități Pastoral-Misionare

În cadrul proiectelor Pastoral-Misionare, în perioada 2013-2017, au avut loc 63 de evenimente-activități, unele dintre ele fiind proiecte majore, atât ca impact cât și ca desfășurare. Sinteza activităților mele în această perioadă se ridică la un număr de 410 manifestări-activități publice (fără cele liturgice). La acestea se pot adăuga un număr de peste 120 articole… Read More »

Regele Ferdinand, Patriarhul Miron Cristea și Catedrala Mântuirii Neamului

Problema construirii unei Catedrale impunătoare în Bucureşti, care să simbolizeze Biserica Ortodoxă Română, afirmarea identităţii noastre naţionale și răspunsul la iubirea bogată în milostivire a Dumnezeului nostru, s-a pus imediat după dobândirea independenţei de stat, în urma războiului din 1877-1878, când s-a constatat că nici una din cele peste o sută de biserici, câte existau… Read More »