Category Archives: Articole

Poporul lui Dumnezeu din Bulgaria

Datorită amplasării geografice, Bulgaria servește ca o punte între Europa Apuseană și cea Răsăriteană, ca o intersecție spirituală, o țară a contactelor și a înțelegerii reciproce. Aici, darurile umane și culturale ale diferitelor regiuni ale continentului s-au unit într-un loc, la un loc, au fost primite, acceptate și respectate. De-a lungul secolelor, în ciuda evenimentelor… Read More »

Biserica Ortodoxă din Georgia

Una este Georgia. Georgia este minunată, o națiune creștină, dar în măduva spinării! Una este Biserica Ortodoxă din Georgia. Cine vizitează meleagurile acestei țări nu-și poate înainte imagina că va întâlni o cultură, o credință și o creștinătate atât de distincte. Va întâlni un popor credincios cu o cultură creștină de la începuturi, un popor… Read More »

Preafericirea Sa Rastislav, Mitropolitul Bisericii Ortodoxe din Ţinuturile Cehiei şi din Slovacia

Preafericirea Sa Rastislav depune eforturi dinamice în intensificarea activităţilor misionare şi a vieţii liturgice a Bisericii. El este membru al Consiliului Științific al Facultății de Teologie Ortodoxă din Prešov, inclusă în cadrul Universității Šafarik, asupra căruia are o diriguire canonică conform Constituției. Istoria civilă și religioasă Cehiei și Slovaciei a fost scrisă și prin contribuția mărturisitorilor… Read More »

Preafericirea Sa Anastasie, un teolog al dialogului și al misiunii Bisericii

Preafericirea Sa Anastasie, Arhiepiscopul Tiranei, Durresului și al întregii Albanii, este Întâistătătorul care conduce Biserica Ortodoxă a Albaniei de douăzeci şi cinci de ani, având, totodată, peste 50 de ani de activitate misionară în lume. PF Sa Anastasie este prin excelență teologul și personalitatea eclezială care, mai mult decât oricare altul din spațiul grec, a… Read More »

Între versantul credinței și prăpastia fricii

Învierea fiicei lui Iair este una din minunile lui Iisus, consemnată în Evanghelia după Matei(9:18–26), în cea după Marcu (5:21–43) și în cea după Luca (8:41–56). Pericopa evanghelică din Duminica a XXIV-a după Rusalii (Luca 8: 41-56) ne pune în ipostaza duhovnicească a confruntării speranței creștine cu realitatea morții, o realitate pe care civilizația noastră modernă tinde tot mai mult s-o șteargă.… Read More »

Momente istorice în armonia Sfântului Duh

Preafericirea Sa Kiril I, Patriarh al Moscovei și al Întregii Rusii, vizitează țara noastră la invitația Preafericirii Sale, Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Această vizită istorică, într-un cadru de celebrare a 10 ani de patriarhat a Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române, dar și într-un cadru de pelerinaj, prilejuit de sărbătoarea Sfântului Dimitrie, exprimă cu putere… Read More »

Viața familială ca și context educativ

Familia este prima școală a valorilor umane, unde se învață buna și autentica folosire a libertății. Există înclinații formate în copilărie care impregnează fondul unei persoane și rămân toată viața ca o emoție favorabilă față de o valoare sau ca un refuz spontan al anumitor comportamente. Multe persoane acționează toată viața într-o anumită manieră, pentru că… Read More »

Hristos restabilește demnitatea umană

Biserica intenționează prin pericopa evanghelică din Duminica a XXIII-a după Rusalii (Luca 8, 26-39) să sensibilizeze în mod esențial comunitatea eclezială cu privire la importanța slujirii pastorale în lumea vastă a sănătății, slujire care face parte integrantă din misiunea ei, pentru că se înscrie în urma misiunii mântuitoare înseși a lui Hristos. El, medicul divin,… Read More »

Nu cultivă cel care nu are grijă de mântuire și nu are grijă de mântuire cel care nu cultivă

În Evanghelia din Duminica a XXI-a după Rusalii vedem cum Iisus, Domnul, învăța mulțimea și micul grup de ucenici, adaptându-Se la capacitatea lor intelectuală de înțelegere. Făcea acest lucru prin parabole, ca aceea a semănătorului (Luca 8,5-15). Domnul a fost mereu „plastic” în modul de a învăța, în așa fel încât toți să poată înțelege. Iisus… Read More »

Sfânta Cuvioasă Parascheva

Sâmbătă o cinstim pe Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași. Această sărbătoare-pelerinaj este un mare dar pentru Biserica noastră și aducem mulțumire lui Dumnezeu pentru acest fapt, înălțând privirea pentru a îmbrățișa cu recunoștință nu doar lucrările minunate ale lui Dumnezeu din trecut, ci și să privim cu credință și nădejde la viitorul pe care… Read More »