Category Archives: Comemorări

Spiritualitatea Scrisorii Regelui Ferdinand adresată Patriarhului Miron Cristea

Potrivit Regelui Ferdinand, Catedrala Mântuirii Neamnului este „semn de mulțumită pentru ajutorul celui Preaînalt” (Serbările Unirii 1929, Lucrare alcătuită de Comitetul organizator al Serbărilor Unirii, sub îngrijirea domnilor Ion Montani, Ion Georgescu și Emanuel Popescu, Atelierele Imprimeriei „Cvltvra Națională” București, iulie, 1929, p.23), este semnul recunoștinței pentru iubirea lui Iisus Hristos pentru noi, pentru darurile primite de… Read More »

Regele Ferdinand, Patriarhul Miron Cristea și Catedrala Mântuirii Neamului

Problema construirii unei Catedrale impunătoare în Bucureşti, care să simbolizeze Biserica Ortodoxă Română, afirmarea identităţii noastre naţionale și răspunsul la iubirea bogată în milostivire a Dumnezeului nostru, s-a pus imediat după dobândirea independenţei de stat, în urma războiului din 1877-1878, când s-a constatat că nici una din cele peste o sută de biserici, câte existau… Read More »

Ziua Internaţională de Comemorare a Victimelor Holocaustului

La 27 ianuarie este marcată Ziua Internaţională de Comemorare a Victimelor Holocaustului. Este o zi care vorbește de la sine în numele tuturor popoarelor ale căror drepturi sunt violate și uitate. La 27 ianuarie 1945, trupele armatei sovietice eliberau lagărul de concentrare de la Auschwitz-Birkenau, cel mai mare lagăr nazist, care este un loc al… Read More »

Ioan (Ignatie) Papp – „Episcopul Unirii”

Ioan I. Papp a fost al şaptelea episcop de neam român din fruntea Eparhiei Aradului (1903-1925)[1], locţiitor de mitropolit al Transilvaniei (octombrie 1918-mai 1920) și fost co-preşedinte al Marii Adunări Naţionale de la 1 Decembrie 1918. Ierarhul, la 1 Decembrie 1918, a rostit celebrele cuvinte: „Cel ce a înviat din morţi a înviat azi şi… Read More »

Eroii care s-au jertfit în decembrie 1989 pentru libertatea, credinţa şi demnitatea poporului român

Memoria eroilor români din decembrie 1989 ne-a deschis un scenariu surprinzător, arătând timpul nostru a fi bogat în oameni cu tărie, curaj și mărturisitori, care, într-un mod sau altul, au știut să trăiască Evanghelia în situații de ostilitate și de persecuție, deseori până la jertfa supremă a sângelui. Această istorie ne spune multe despre importanța,… Read More »

Majestatea Sa Regele Mihai I al României

Omagiem în aceste zile personalitatea luminoasă a Majestății Sale Regele Mihai I al României, pentru virtuţile creștine care l-au călăuzit de-a lungul întregii sale vieți: „credința în Dumnezeu, iubirea faţă de poporul român, răbdarea în suferinţă, demnitatea în comportament şi puterea de-a ierta pe cei ostili” (Cuvântul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, adresat cu… Read More »

19 ani de la trecerea la cele veşnice a Părintelui Cleopa Ilie

Sunt și eu unul dintre acei ucenici care îi poartă o amintire vie „Avvei” Cleopa din Sihăstria, care ne-a ajutat pe mulți să-L căutăm și să-L cunoaștem pe Dumnezeu în viața noastră. Părintele Cleopa Ilie a fost, în sens filocalic, un „Avvă” cu totul deosebit, un dar al credinței pentru poporul lui Dumnezeu. Îndrumările sau sfaturile pe… Read More »

Părintele Arsenie Boca a fost comemorat la Mănăstirea Prislop

Marți, 28.11.2017, s-au împlinit 28 ani de la trecerea la cele veșnice a părintelui Arsenie Boca. Cu acest prilej, mii de credincioși din toate colțurile țării au fost prezenți la Mănăstirea Prislop unde au participat la Sfânta Liturghie și la Parastasul săvârșit la mormântul „sfântului Ardealului”. Părintele Arsenie a fost dăruit cu înțelepciune, care este… Read More »