Category Archives: Despre cateheză

Esența Catehezei

În lucrarea didactică sau catehetică suntem chemați a porni din nou de la Hristos, ceea ce înseamnă a-L urma pe Hristos prin a ieși din noi înșine și a merge în întâmpinarea celuilalt, implicit a copiilor. Aceasta este o experiență frumoasă și un pic paradoxală. De ce? Pentru că acela care îl pune în centrul vieții sale pe… Read More »

Misiunea Catehezei ortodoxe

Cateheza constituie exprimarea cea mai esenţială a autorităţii didactice a Bisericii. Dar ce este cateheza creştină ortodoxă? Este o învăţătură sistematică, care are drept conţinut al ei adevărurile dogmatice ale credinţei creştine ortodoxe şi adevărurile morale care depind şi se leagă nedespărţit de învăţătura dogmatică. Cu alte cuvinte, pe de o parte, dogma creştină ortodoxă… Read More »

Catehizarea mistagogică

Catehizarea patristică înainta treptat, de la cele mai simple până la cele mai dificile şi esenţiale teme ale credinţei creştine şi vieţii tainice a Bisericii. Păstorii responsabili ce şi-au asumat lucrarea catehetică trebuiau să dispună de experienţă duhovnicească, precum şi judecată vizionară, fără greşeală. Harisma discernământului era necesară şi pusă în mişcare de iubire, astfel… Read More »

Catehetică şi educaţie creştină în slujirea Bisericii

Catehetica şi educaţia creştină, ca mod contemporan de evanghelizare în Trupul Bisericii, prezintă vastitate şi varietate. Astfel, fiecare din ele se manifestă ca un proces individual sau comunitar, spontan sau organizat, în cadrul cultului şi al Tainelor Bisericii sau prin folosirea mijloacelor intuitiv-educative. Catehetica și educația creștină se găsesc în inima Bisericii şi se corelează… Read More »