Category Archives: Misiune

Despre unitatea creștinilor

Aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri despre importanța vieții consacrate pentru unitatea creștinilor. Voința de a restabili unitatea tuturor creștinilor este prezentă desigur în toate Bisericile și privește atât clerul cât și mirenii. Însă viața preoțească, ce își are rădăcinile în voința lui Hristos și în tradiția comună a Bisericii nedespărțite, are fără… Read More »

Nu „dezbinării” dintre noi

Câte „certuri” se poartă în mijlocul poporului lui Dumnezeu și în diferitele comunități! În „cartier”, la locul de muncă, câte „certuri” născute din invidie și gelozie, chiar și între creștini! Mondenitatea spirituală îi face pe unii creștini să se afle în „certuri” cu alți creștini care se opun căutării lor de „interese”, de prestigiu, de… Read More »

Spiritualitatea misionarului creștin

Poate că chestiunea decisivă cu care se confruntă în prezent Bisericile creștine în cultura pluralismului nu este atât modalitatea misiunii sau cum să evanghelizeze, ci un mod fundamental nou de a fi o Biserică. A căuta metode sofisticate sau chiar stratageme atrăgătoare de misiune înainte de a examina problema esențială referitoare la ce înseamnă a… Read More »

Misionarul de astăzi și misiunea lui Dumnezeu

Evanghelizarea este proclamarea mereu înnoită a mântuirii înfăptuite de Iisus Hristos pentru a face omenirea părtașă la Taina lui Dumnezeu și a vieții Sale de iubire și a o deschide spre un viitor de nădejde neclintită. Subiectul misiunii nu este credinciosul individual, misionarul sau chiar Biserica privită ca entitate impersonală, ci Dumnezeu în Treime. Omenirea… Read More »

Imperativele misiunii contemporane

Biserica se confruntă astăzi în plan pastoral și misionar mai mult cu indiferența și cu necredința practică, decât cu ateismul militant. Se constată o anumită ostilitate culturală față de creștinism în general. Homo adorans al timpurilor trecute a devenit homo indifferens al postmodenismului. În acest context, Biserica este chemată să meargă în întâmpinarea oamenilor (Geh-hin-Kirche),… Read More »

Cine este misionarul creștin astăzi?

Viața creștină este o vocație la apostolat adresată tuturor celor botezați ce implică o misiune externă, dar și internă. În misiunea Bisericii a intervenit o răsturnare de perspectivă: terra missionis nu este doar lumea din afară, ci ea este și aici, în mijlocul nostru. Dacă la începutul misiunilor pentru Evanghelie era vorba despre amplasarea comunității… Read More »

Biserica și dialogul interreligios

Ne mișcăm foarte repede într-o lume pluralistă religioasă. Până nu demult, peisajul religios al țărilor creștine era ocupat aproape exclusiv de biserici (catolice, ortodoxe și protestante) și sinagogi. Acum el e presărat, chiar și în zonele centrale ale marilor metropole europene și americane, cu temple, pagode, moschei și lăcașuri de cult sikh. Desigur, America și… Read More »

Biserica și cultura pluralismului

Biserica a avut o influență continuă asupra culturii în general, atât în trecutul antic, cât și în cel medieval european. S-a întâmplat acest lucru, de asemenea, și în timpurile moderne când în apusul Europei, Biserica a fost oficial și pe față ignorată și dată la o parte, fiind considerată factor irelevant în creația culturii umaniste.… Read More »

Accente teologic-spirituale ale misiunii creștine

Misionarul este slujitor al lui Dumnezeu, slujitor al bucuriei celorlalți. Și a sluji nu înseamnă a face ceea ce îmi propun, ci înseamnă a nu merge după preferințele mele, după prioritățile mele, ci a mă lăsa realmente angajat în „slujire” de altul. Capacitatea şi alegerea liberă de a se încredinţa pe sine însuşi şi propria… Read More »

Esența mărturiei Ortodoxiei în lume

Esența mărturiei Ortodoxiei în lume constă eminamente în convingerea că Iisus Hristos este Fiul și Cuvântul unicului Dumnezeu adevărat și că numai El este calea, adevărul și viața tuturor popoarelor, fiind înțelepciunea și puterea lui Dumnezeu în lume. El este chipul întrupat al lui Dumnezeu, după care sunt creați toți oamenii. El este capul nu… Read More »