Category Archives: Sărbători

Samariteanul milostiv, o inimă care vede

Domnul Iisus la Cina de Taină, înainte de a se întoarce la Tatăl, S-a aplecat să spele picioarele apostolilor, anticipând supremul act de iubire al Crucii. Cu acest gest i-a invitat pe ucenicii Săi să intre în aceeași logică a iubirii care se dăruiește în special celor mai mici și celor nevoiași (cf. Ioan 13,12-17). Urmând exemplul… Read More »

O ușă închisă în fața eternității

Evanghelia din Duminica a XXII-a după Rusalii ne aduce spre reflecție dimensiunile spirituale, profunde ale parabolei bogatului nemilostiv și a săracului Lazăr (Luca 16, 19-31). Viața acestor două persoane pare să se scurgă pe două planuri complet paralele: condițiile lor de viață sunt opuse și fără nicio intersecție. Ușa casei bogatului este mereu închisă pentru… Read More »

Între versantul credinței și prăpastia fricii

Învierea fiicei lui Iair este una din minunile lui Iisus, consemnată în Evanghelia după Matei(9:18–26), în cea după Marcu (5:21–43) și în cea după Luca (8:41–56). Pericopa evanghelică din Duminica a XXIV-a după Rusalii (Luca 8: 41-56) ne pune în ipostaza duhovnicească a confruntării speranței creștine cu realitatea morții, o realitate pe care civilizația noastră modernă tinde tot mai mult s-o șteargă.… Read More »

Hristos restabilește demnitatea umană

Biserica intenționează prin pericopa evanghelică din Duminica a XXIII-a după Rusalii (Luca 8, 26-39) să sensibilizeze în mod esențial comunitatea eclezială cu privire la importanța slujirii pastorale în lumea vastă a sănătății, slujire care face parte integrantă din misiunea ei, pentru că se înscrie în urma misiunii mântuitoare înseși a lui Hristos. El, medicul divin,… Read More »

Nu cultivă cel care nu are grijă de mântuire și nu are grijă de mântuire cel care nu cultivă

În Evanghelia din Duminica a XXI-a după Rusalii vedem cum Iisus, Domnul, învăța mulțimea și micul grup de ucenici, adaptându-Se la capacitatea lor intelectuală de înțelegere. Făcea acest lucru prin parabole, ca aceea a semănătorului (Luca 8,5-15). Domnul a fost mereu „plastic” în modul de a învăța, în așa fel încât toți să poată înțelege. Iisus… Read More »

Sfânta Cuvioasă Parascheva

Sâmbătă o cinstim pe Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași. Această sărbătoare-pelerinaj este un mare dar pentru Biserica noastră și aducem mulțumire lui Dumnezeu pentru acest fapt, înălțând privirea pentru a îmbrățișa cu recunoștință nu doar lucrările minunate ale lui Dumnezeu din trecut, ci și să privim cu credință și nădejde la viitorul pe care… Read More »

Duioșia față de o mamă îndurerată

Textul Evangheliei (Luca 7,11-16)  din această Duminica a XX-a după Rusalii  ne prezintă o minune a lui Iisus cu adevărat grandioasă: învierea unui tânăr. Și totuși, inima acestei relatări nu este numai minunea, ci și duioșia caldă a lui Iisus față de mama acestui tânăr. Mila devine aici o adâncă compasiune față de o femeie… Read More »

„Pescar de oameni”

Evanghelia din Duminica a XVIII-a după Rusalii ne amintește despre chemarea primilor Apostoli, care a avut loc pe malurile lacului Ghenizaret, acolo unde oamenii se îngrămădeau pentru a asculta un glas capabil să-i orienteze și să-i lumineze. Este singura dată în toată Evanghelia lui Luca în care Iisus predică la așa-numita mare a Galileii. În… Read More »

A iubi cu iubirea răstignită a Domnului

Dumnezeu Tatăl a pus pe Crucea lui Iisus toată greutatea păcatelor noastre, toate nedreptățile făcute de fiecare Cain împotriva fratelui său, toată amărăciunea trădării lui Iuda și a lui Petru, toată vanitatea prepotenților, toată aroganța prietenilor falși. Era o cruce grea, ca noaptea persoanelor abandonate, grea ca moartea persoanelor dragi, grea pentru că rezumă toată… Read More »