Category Archives: Sărbători

Teofania treimică de la Iordan

Începutul activității publice a Domnului nostru Iisus Hristos, misiunea Lui mesianică în Duhul Sfânt este dezvăluită poporului de Sfântul Ioan Botezătorul. Acesta, fiul lui Zaharia și al Elisabetei, prevestește la Iordan venirea lui Mesia și dă botezul pocăinței. El spune: „Eu vă botez cu apă, dar vine Cel ce este mai tare decât mine, căruia nu sunt vrednic… Read More »

Numele lui Dumnezeu luminează peste noi de Anul Nou

Este deosebit de semnificativ faptul că la începutul fiecărui An nou, Dumnezeu proiectează asupra noastră, poporul Său credincios, sfințenia și luminozitatea sfântului Său Nume, Numele care este rostit de trei ori într-o solemna formulă a binecuvântării biblice. O binecuvântare care de trei ori repetă numele sfânt al lui Dumnezeu, nume care nu putea fi pronunțat,… Read More »

Felicitări de Crăciun

Învăluiți de bucuria și de nădejdea care iradiază de pe fața Pruncului divin Iisus, ne apropiem de  sfântul Crăciun, purtând în inimă toate trudele și bucuriile lumii și ale Bisericii. Urez din toată inima un Crăciun Sfânt vouă, colaboratorilor, prietenilor, tuturor persoanelor care ați fost implicate în proiectele Bisericii locale. Apoi doresc să vă mulțumesc… Read More »

Sfântul Apostol Andrei – cel de-al doilea hram al Catedralei Naționale sărbătorit pentru prima dată după sfințire

Catedrala Națională își va celebra vineri (30.11.2018) pentru prima dată de la sfințire cel de-al doilea hram: Sfântul Apostol Andrei, începând cu ora 9.30 se va săvârși Sfânta Liturghie de către Preafericitul Părinte Teofil al III-lea, Patriarhul Ierusalimului și a toată Palestina, și Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu un sobor de… Read More »

Bogatul nemilostiv și săracul Lazăr. Nu se pot invoca drepturi eshatologice datorită condițiilor sociale precedente

Evanghelia din Duminica a XXII-a după Rusalii ne aduce spre reflecție dimensiunile spirituale, profunde ale parabolei bogatului nemilostiv și a săracului Lazăr (Luca 16, 19-31). Viața acestor două persoane pare să se scurgă pe două planuri complet paralele: condițiile lor de viață sunt opuse și fără nicio intersecție. Ușa casei bogatului este mereu închisă pentru… Read More »

Duminica a XXIII-a după Rusalii. Hristos restabilește demnitatea umană

Biserica intenționează prin pericopa evanghelică din Duminica a XXIII-a după Rusalii (Luca 8, 26-39) să sensibilizeze comunitatea eclezială cu privire la importanța slujirii pastorale în lumea vastă a sănătății, slujire care face parte integrantă din misiunea ei, pentru că se înscrie misiunii mântuitoare a lui Hristos Însuși. Hristos, medicul divin, a trecut prin lume făcând… Read More »

Nu cultivă cel care nu are grijă de mântuire și nu are grijă de mântuire cel care nu cultivă

În Evanghelia din Duminica a XXI-a după Rusalii vedem cum Iisus, Domnul, învăța mulțimea și micul grup de ucenici, adaptându-Se la capacitatea lor intelectuală de înțelegere. Făcea acest lucru prin parabole, ca aceea a semănătorului (Luca 8,5-15). Domnul a fost mereu „plastic” în modul de a învăța, în așa fel încât toți să poată înțelege. Iisus… Read More »

Înălțarea Sfintei Cruci

Fiul Omului trebuie să fie înălțat, pentru ca oricine crede întru El să aibă viața veșnică (cf. Ioan 3, 14-15). În această zi a Înălțării Sfintei Cruci Îl adorăm și Îl lăudăm pe Domnul Iisus Hristos, deoarece cu Sfânta Sa Cruce a mântuit lumea. Cu moartea și învierea Sa a deschis larg porțile Cerului și… Read More »

Nașterea Maicii Domnului

La începutul unui an nou bisericesc, Biserica ne face să contemplăm persoana Fecioarei Maria ca icoană a sfințeniei. Promisiunea veche, de generații, se împlinește în persoana sa. Maica Domnului s-a născut într-o familie, imagine prototip a familiei creștine a lui Dumnezeu. Ea a crezut în cuvintele îngerului, l-a zămislit pe Fiul lui Dumnezeu, a devenit… Read More »