Category Archives: Sărbători

Pilda Fiul risipitor, pildă a împăcării

„Un om avea doi fii. Cel mai tânăr i-a zis tatălui: Tată, dă-mi partea ce mi se cuvine din avere”, istorisește Domnul Iisus (Parabola fiului risipitor, Luca 15.11, 12), descriind atât de viu întâmplarea dramatică a acelui tânăr: părăsirea necugetată a casei părintești, risipirea întregului avut într-o viață desfrânată și deșartă, zilele întunecate, fără discernământ,… Read More »

Praznicul Întâmpinării Domnului, la Mănăstirea Hodoş-Bodrog

În sărbătoarea Întâmpinării Domnului (2 februarie) îl contemplăm pe Iisus pe care Maica Sa și Iosif îl prezintă la templu „ca să-l ofere Domnului” (Luc. 2, 22). Această sărbătoare este cinstită în mod deosebit și la Mănăstirea Hodoș-Bodrog, unde este tradiție consacrată ca la Sfânta Liturghie să fie prezent Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Timotei, Arhiepiscopul Aradului. De… Read More »

Să lăsăm moștenire o lume de familii

Iisus Hristos începe viața Sa publică în cadrul unei familii, în sânul unei comunități familiale. Și tocmai în sânul familiilor noastre El continuă să se insereze, continuă să fie parte. Îi place să stea în familie, Iisus Hristos iubește comuniunea. Este interesant de observat cum Domnul Iisus Hristos se manifestă și la mese, la cine.… Read More »

Cine crede nu este niciodată singur!

Evanghelia din această Duminică a XXIX-a după Rusalii (cf. Luc. 17,12-19) ne invită să recunoaștem cu uimire și recunoștință darurile lui Dumnezeu. Pe drumul care îl conduce la moarte și la înviere, Domnul Iisus întâlnește zece leproși, care îi ies în întâmpinare, se opresc la distanță și strigă propriul necaz acelui Om în care credința lor a… Read More »

Ce este împărăția lui Dumnezeu ?

Cuvintele „Pocăiţi-vă, că s-a apropiat Împărăţia cerurilor” (Matei 4, 17) sunt, de fapt, cuvintele prin care Hristos Domnul începe propovăduirea Evangheliei Sale. Ce este împărăția cerurilor? Iisus nu se preocupă să explice. O enunță încă de la începutul Evangheliei Sale: „Împărăția cerurilor este aproape”. Și astăzi este aproape, printre noi, totuși n-o arată niciodată direct, ci mereu din… Read More »

Boboteaza sau Arătarea Domnului

Bucuria adusă de sărbătoarea Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos îşi are astăzi împlinirea în sărbătoarea Botezului Său. Relatarea biblică a evenimentului Botezului lui Iisus arată calea de deşertare şi de smerenie pe care Fiul lui Dumnezeu a ales-o în mod liber pentru a împlinii planul de mântuire al Tatălui faţă de oameni, pentru a fi… Read More »

Vasile cel Mare, un sfânt al Răsăritului și al Apusului

Sfântul Vasile este numit de textele liturgice din primul mileniu drept un “luminător al Bisericii”. A fost unul dintre marii Ierarhi ai secolului al IV-lea, spre care priveşte cu admiraţie atât Biserica din Răsărit cât şi cea din Apus datorită sfinţeniei vieţii, desăvârșirii teologiei şi îmbinării armonioase dintre calităţile sale speculative şi practice. Ca şi… Read More »

Numele lui Dumnezeu luminează peste noi la începutul fiecărui an

Este deosebit de semnificativ faptul că la începutul fiecărui an nou, Dumnezeu proiectează asupra noastră, poporul Său credincios, sfințenia și luminozitatea sfântului Său Nume, Numele care este rostit de trei ori într-o solemna formulă a binecuvântării biblice. O binecuvântare care de trei ori repetă numele sfânt al lui Dumnezeu, nume care nu putea fi pronunțat,… Read More »