Category Archives: Sărbători

Nu cultivă cel care nu are grijă de mântuire și nu are grijă de mântuire cel care nu cultivă

În Evanghelia din Duminica a XXI-a după Rusalii vedem cum Iisus, Domnul, învăța mulțimea și micul grup de ucenici, adaptându-Se la capacitatea lor intelectuală de înțelegere. Făcea acest lucru prin parabole, ca aceea a semănătorului (Luca 8,5-15). Domnul a fost mereu „plastic” în modul de a învăța, în așa fel încât toți să poată înțelege. Iisus… Read More »

Înălțarea Sfintei Cruci

Fiul Omului trebuie să fie înălțat, pentru ca oricine crede întru El să aibă viața veșnică (cf. Ioan 3, 14-15). În această zi a Înălțării Sfintei Cruci Îl adorăm și Îl lăudăm pe Domnul Iisus Hristos, deoarece cu Sfânta Sa Cruce a mântuit lumea. Cu moartea și învierea Sa a deschis larg porțile Cerului și… Read More »

Nașterea Maicii Domnului

La începutul unui an nou bisericesc, Biserica ne face să contemplăm persoana Fecioarei Maria ca icoană a sfințeniei. Promisiunea veche, de generații, se împlinește în persoana sa. Maica Domnului s-a născut într-o familie, imagine prototip a familiei creștine a lui Dumnezeu. Ea a crezut în cuvintele îngerului, l-a zămislit pe Fiul lui Dumnezeu, a devenit… Read More »

Duminica migranţilor români

Biserica Ortodoxă este chemată să se angajeze nu doar în beneficiul persoanei migrante, ci și în folosul familiei sale, loc și izvor al culturii vieții și factor de integrare istorico-eshatologică a valorilor. Cât de multe sunt dificultățile cu care se confruntă familia migrantului! Îndepărtarea și distanța geografică dintre membrii ei și lipsa unității vizibile conduce… Read More »

Duminica a XII-a după Rusalii

Pericopa evanghelică a duminicii a XII-a după Rusalii (Mat. 19, 16-26 ) ne propune reflecții despre o întrebare esențială: „Învățătorule bun, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică?”(Marc. 10, 17), luată din episodul evanghelic al întâlnirii lui Domnului Iisus Hristos cu tânărul bogat. Această relatare exprimă într-o manieră vădită marea atenție a Domnului Iisus față… Read More »

Adormirea Maicii Domnului

Luna august se desfășoară calendarisitic sub spectrul luminos al Sărbătorii Adormirii Maici Domnului, praznic de lumină, nădejde și bucurie al mănăstirilor sfinte din România, Putna, Nicula, Sâmbăta de Sus, Hodoș-Bodrog etc., precum și a Catedralelor Episcopale de la noi, Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, Vechea Catedrală arhiepiscopală din Buzău, Catedrala Arhiepiscopală din Curtea de Argeş, Catedrala… Read More »

Duminica a XI-a după Rusalii

De câte ori, în timpul anului bisericesc, auzim vorbindu-se despre bunătate, iertare și fapte de milostenie! Astăzi prin pericopa evanghelică Domnul ne invită să facem o serioasă cercetare a cugetului (Evanghelia după Matei 18, 23-35). De fapt, este bine să nu uităm niciodată că iertarea și milostenia nu sunt două cuvinte abstracte, ci sunt un mod de… Read More »

Taborul, un moment anticipat de lumină

Evanghelia ne vorbește despre episodul Schimbării la față (Mat. 17, 1-9 ; Marc. 9,2-10 ; Luc. 9, 28-36): Iisus se arată în slava Sa înainte de jertfa de pe Cruce și Dumnezeu Tatăl îl proclamă Fiul Său predilect, Cel iubit, și îi invită pe ucenici să-L asculte. Glasul Tatălui, în prezența profeților Moise și Ilie, arată că toate… Read More »

Duminica a zecea după Rusalii

Pericopa evanghelică a acestei duminici (a X-a după Rusalii) ne îndrumă reflecția asupra puterii credinței, a acelei credințe care acceptă urcușul personal spre patimile Domnului, spre moarte și apoi Înviere, cu Hristos, izvorul și tăria credinței. Minunea relatată de Evanghelie, cu vindecarea fiului lunatic, posedat de diavol, are loc îndată după coborârea lui Iisus de… Read More »

Sfântul Mucenic Emilian de la Durostorum

Sfântul Mucenic Emilian a pătimit pentru Hristos în data de 18 iulie, anul 362, iar mărturii scrise despre el avem la Fericitul Ieronim, Teodoret și, mai ales, la Sfântul Ambrozie al Milanului într-o Scrisoare adresată lui Teodosie cel Mare. Sfântul Mucenic Emilian a avut curajul să dărâme idolii, a avut curajul să mărturisească pe Hristos,… Read More »