Category Archives: Sărbători

Taborul, un moment anticipat de lumină

Evanghelia ne vorbește despre episodul Schimbării la față (Mat. 17, 1-9 ; Marc. 9,2-10 ; Luc. 9, 28-36): Iisus se arată în slava Sa înainte de jertfa de pe Cruce și Dumnezeu Tatăl îl proclamă Fiul Său predilect, Cel iubit, și îi invită pe ucenici să-L asculte. Glasul Tatălui, în prezența profeților Moise și Ilie, arată că toate… Read More »

Duminica a zecea după Rusalii

Pericopa evanghelică a acestei duminici (a X-a după Rusalii) ne îndrumă reflecția asupra puterii credinței, a acelei credințe care acceptă urcușul personal spre patimile Domnului, spre moarte și apoi Înviere, cu Hristos, izvorul și tăria credinței. Minunea relatată de Evanghelie, cu vindecarea fiului lunatic, posedat de diavol, are loc îndată după coborârea lui Iisus de… Read More »

Sfântul Mucenic Emilian de la Durostorum

Sfântul Mucenic Emilian a pătimit pentru Hristos în data de 18 iulie, anul 362, iar mărturii scrise despre el avem la Fericitul Ieronim, Teodoret și, mai ales, la Sfântul Ambrozie al Milanului într-o Scrisoare adresată lui Teodosie cel Mare. Sfântul Mucenic Emilian a avut curajul să dărâme idolii, a avut curajul să mărturisească pe Hristos,… Read More »

Duminica a șaptea după Rusalii

Pericopa evanghelică (Mat. 9, 27-35) a vindecării celor doi orbi și a unui mut din Capernaum ne arată că noi nu suntem singuri în suferință pentru că Domnul Iisus Hristos Însuși este aproape și solidar cu noi, cu toți cei care suferim. Iisus Hristos revelează bolnavilor și suferinzilor locul pe care ei îl au în… Read More »

Persoanele bolnave în centrul atenției

Ce bine ar fi ca noi, creștini fiind, să fim capabili, așa cum ne arată Evanghelia din Duminica a șasea după Rusalii, să stăm alături de bolnavi în maniera lui Iisus Hristos, cu tăcerea, cu o mângâiere, cu rugăciunea. Din păcate societatea noastră este poluată de cultura indiferenței, care este contrariul culturii primirii. Și victimele… Read More »

Sfinții Apostoli Petru și Pavel

Tradiția Bisericii îi consideră din totdeauna pe Sfântul Apostol Petru și pe Sfântul Apostol Pavel nedespărțiți: de fapt, împreună, ei reprezintă „toată” Evanghelia lui Hristos. Apostolii Petru și Pavel, deși foarte diferiți omenește unul de celălalt și în pofida faptului că în relaționarea lor nu au lipsit opinii diferite, au realizat un mod nou de… Read More »

Duminica Sfinților Români

Zilele care urmează după solemnitatea Rusaliilor și a Preasfintei Treimi ne invită să reflectăm asupra mărturiei pe care Duhul Sfânt o trezește în cei botezați, punând în mișcare viața lor, deschizând-o spre binele celorlalți. Domnul Iisus Hristos a încredințat ucenilor Săi și nouă tuturor o misiune mare: „voi sunteți lumina lumii” (cf. Mat. 5, 14). Acesta… Read More »

Duminica Tuturor Sfinților

Prima Duminică după Rusalii, Biserica Ortodoxă o consacră Tuturor sfinților. De fapt, Biserica respiră întru Duhul Sfânt și prin invocarea, rugăciunea sau mijlocirea sfinților. Încă de la Botezul nostru, realizat în numele Preasfintei Treimi, ne este dăruită această companie-însoțire sfântă de creștini, frați și surori „mai mari” – sfinții – care au străbătut același drum… Read More »

A adora Treimea înseamnă a înălța spre Ea „un imn de tăcere” (sigomenon hymnon)

Un text din sfântul Vasile cel Mare exprimă bine orientarea fundamentală a teologiei trinitare ortodoxe: „Drumul cunoașterii lui Dumnezeu provine de la unicul Duh, prin unicul Fiu, până la unicul Tată; și invers, bunătatea naturală, sfințirea potrivit firii, demnitatea împărătească, se răspândesc de la Tatăl, prin mijlocirea Unicului Născut, până la Duhul” (De Spiritu Sancto XVIII,… Read More »

Pogorârea Sfântului Duh. Darul Cincizecimii sau Rusaliilor

Relatarea evenimentului Pogorârii Sfântului Duh în cartea Faptelor Apostolilor (cf. Fap. 2,1-11) prezintă o nouă etapă a lucrării iconomiei Preasfintei Treimi începute cu Învierea lui Hristos, lucrare care implică omul, societatea, istoria și cosmosul. Prin Fiul lui Dumnezeu mort, înviat și înălțat, de la Dumnezeu Tatăl se suflă asupra omenirii, cu o energie inedită, suflul dumnezeiesc,… Read More »