Category Archives: Sfinții Parinți

Cuvânt de laudă (fragment) La strămutarea moaştelor celui întru sfinţi Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului Al Sfântului Nicodim Aghioritul

Binecuvântează, Părinte! Hrisostome, soare! Luminează astăzi mintea mea întunecată, numai cu o rază aurită din lumina prisositoare a minţii tale, din Palatele Împărăteşti ale Treimii fericite, unde te afli acum, preastrălucitor şi slăvit. Hrisostome, cuvântător ecumenic şi dascăl cu glas tare al Bisericii întregi, împrumută-mi pentru puţin timp mie, neînvăţatului şi fără vreo legătură cu… Read More »

Educația în pedagogia Sfinților Părinți

Părinţii Bisericii au fost în epoca lor premergătorii multor teme pedagogice: în spaţiul educaţiei tinerilor au trasat o cale corectă, au descoperit moduri utile de educaţie şi au formulat principii pedagogice inedite. Temele educaţiei au avut drept obiectiv crearea unei personalităţi integre a ucenicilor lor. De asemenea, ei s‑au preocupat de cunoașterea omului, au studiat… Read More »

Episcopul, apărător al credinţei ortodoxe, la Sf. Vasile cel Mare

Episcopul trebuie să fie lege însufleţită şi canon al virtuţii, pentru că el este un model. Toate câte le învaţă trebuie să constituie convingerile sale, iar viaţa-i să fie confirmarea propriilor convingeri: „cel care învaţă, dar nu păzeşte cele ce spune nu poate să aibă vreo influenţă.”  În esenţă, există două mari responsabilităţi ale episcopilor… Read More »

Înfierea dumnezeiască la Sf. Ioan Gură de Aur

Există la Sfântul Ioan Gură de Aur un nod divin, între îndemnurile şi exigenţele sale morale şi învăţăturile fundamentale ale vieţii interioare a creştinului.  Există două feluri de legături dumnezeieşti : una din natură şi una din har[1]; două moduri de naştere, una după natură (κατ’ουσίαν), şi cealaltă după demnitate şi har (κατά τιμήν και… Read More »