Category Archives: Viață duhovnicească

Un Avvă al vremurilor trecute

Ortodoxia a cultivat şi transmis de veacuri în forme personale vii (sfinţii) această tradiţie duhovnicească unică. Şi ea ar putea fi azi ca şi înainte şansa regăsirii spirituale de sine a omului modern. „Socotim Ortodoxia printre ultimele şanse ale Occidentului şi drept şansa creştinismului însuşi: un Occident aflat în stare de moarte clinică din punct… Read More »

Tristeţea stresului

Stresul amărăşte o mare parte a oamenilor, aşa încât lumea este cufundată în agonie, teamă şi melancolie. „Stresul stăpâneşte lumea întreagă într-o măsură atât de mare, încât el devine boala secolului nostru”[1]. Este într-o extindere aşa de mare, încât până şi puţinii care n-au fost infectaţi de această boală se află pe punctul de a… Read More »

Spiritualitatea şi Psihiatria

De la sfârşitul secolului al XIX-lea şi până la evoluţia teoriei psihanalitice începuse să se creeze o suspiciune reciprocă între Psihiatrie şi Religie. S. Freud a caracterizat religiozitatea ca o formă de nevroză în timp ce mulţi teologi au văzut în Psihanaliză încercări de înlocuire a credinţei şi vieţii religioase. Cu secole înainte, în anii… Read More »

Progresul duhovnicesc

O mare binecuvântare ne cuprinde pe toţi cei ce mărturisim şi trăim Ortodoxia. Un mare dar al Sfintei Treimi este faptul că ne-am botezat ortodocşi. Din adânc suntem obligaţi să-I mulţumim lui Dumnezeu pentru această cinste deosebită. Dar noi cunoaştem Ortodoxia? O înţelegem corect? O trăim şi o mărturisim cu adevărat? Nu cumva o răstălmăcim?… Read More »

Profunzimile şi frumuseţile Mărturisirii

Hristos este Domnul Dumnezeul nostru şi Lui îi dăruim întreaga noastră viaţă. Numai aşa vom reuşi o transformare duhovnicească profundă şi o înnoire personală, care ne vor aduce la starea noastră firească, întrucât păcatul este o boală, o viaţă nefirească. Dacă cel ce se mărturiseşte este sincer cu adevărat şi pocăit din tot sufletul în… Read More »

Pocăința ca și manifestare a credinței

Conform Evanghelistului Marcu, Domnul începe propovăduirea Sa prin cuvintele: „pocăiţi-vă şi credeţi în Evanghelie”(Marc.1,15). Prima chemare este la pocăinţă, cuvânt care trebuie luat în seriozitatea lui extraordinară, percepându-i noutatea surprinzătoare care provine din ea. De fapt, apelul la pocăinţă scoate în evidenţă şi denunţă superficialitatea uşoară care caracterizează uneori viaţa noastră. A ne pocăi înseamnă… Read More »

Despre păcatul „moralei fără de păcat”

Teza “moralei fără de păcat” pe care o propune Dr. Hesnard, şi care are la bază altruismul şi milostenia ca acţiuni efective ale omului şi nu doar ca forme interioare ale părerii de sine şi pseudo-purităţii interioare, se întemeiază pe observaţiile clinice asupra bolnavilor mintale. Aceştia trăiesc în “universul morbid al vinovăţiei” (Pierre Joulia, Argument,… Read More »

Înţelegerea corectă a întristărilor

Rezultă deci că orice rău i se întâmplă omului, fie boală, fie moarte, fie sărăcie etc., trebuie privit din punctul de vedere al valorii creştine. Şi Lazăr s-a îmbolnăvit şi a murit, chiar dacă a fost prietenul lui Hristos. De aceea, omul care-L iubeşte pe Dumnezeu trebuie să suporte încercările în mod brav şi să… Read More »

Poemul O rugăciune de seară – a Sf. Grigorie Teologul (la vederea extatică a frumuseţii lumii)

Te binecuvântăm acum Hristoase al meu, Cuvânt al lui Dumnezeu, Lumină din lumina cea fără de început Şi mijlocitor al Duhului, Din întreita lumină Adunată într-o unică slavă. Tu care ai risipit întunericul,Care ai adus în fiinţă lumina, Ca la lumină să le zideşti pe toate Şi ca să stabileşti materia nestătătoare, Dându-i formă sub… Read More »

Filantropia, darul lui Dumnezeu în lumea suferindă

Dimensiunea bisericească a filantropiei nu este pur și simplu o formă de activitate sau asistenţă socială care se adaugă aleatoriu la realitatea Bisericii văzute, o iniţiativă care s-ar putea lăsa şi pe seama altora. Dimpotrivă, ea face parte din ființarea Bisericii. După cum cuvântului lui Dumnezeu îi corespunde mărturisirea umană, cuvântul credinţei, tot aşa și… Read More »