Adormirea Maicii Domnului

Luna august se desfășoară calendarisitic sub spectrul luminos al Sărbătorii Adormirii Maici Domnului, praznic de lumină, nădejde și bucurie al mănăstirilor sfinte din România, Putna, Nicula, Sâmbăta de Sus, Hodoș-Bodrog etc., precum și a Catedralelor Episcopale de la noi, Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, Vechea Catedrală arhiepiscopală din Buzău, Catedrala Arhiepiscopală din Curtea de Argeş, Catedrala… Read More »

Duminica a XI-a după Rusalii

De câte ori, în timpul anului bisericesc, auzim vorbindu-se despre bunătate, iertare și fapte de milostenie! Astăzi prin pericopa evanghelică Domnul ne invită să facem o serioasă cercetare a cugetului (Evanghelia după Matei 18, 23-35). De fapt, este bine să nu uităm niciodată că iertarea și milostenia nu sunt două cuvinte abstracte, ci sunt un mod de… Read More »

Popas ecologic inedit în Poiana Călinesei

În contextul ecologic în care clima se schimbă, dar și alimentația și agricultura locală, ne face să considerăm preocupările lumii împotriva sărăciei și foamei ca un obiectiv și mai greu de obținut, în prezența unui fenomen complex ca schimbările climatice. În logica de a înfrunta provocările pe care natura le pune omului și omul le… Read More »

Pelerinaj la Bisericile din Arieșeni, Gârda de Sus, Cantonul Ocoale, Scărișoara și Poiana Călineasa

Praznicul Schimbării la Față a Mântuitorului este un bun prilej de a reflecta la istoria noastră personală, la schimbarea noastră spirituală, pentru că Domnul Iisus privește la fiecare dintre noi. Ca atâția alții, fiecare dintre noi poate spune: și eu sunt un om păcătos asupra căruia Iisus Hristos și-a îndreptat privirea Sa minunantă. Vă invit… Read More »

Taborul, un moment anticipat de lumină

Evanghelia ne vorbește despre episodul Schimbării la față (Mat. 17, 1-9 ; Marc. 9,2-10 ; Luc. 9, 28-36): Iisus se arată în slava Sa înainte de jertfa de pe Cruce și Dumnezeu Tatăl îl proclamă Fiul Său predilect, Cel iubit, și îi invită pe ucenici să-L asculte. Glasul Tatălui, în prezența profeților Moise și Ilie, arată că toate… Read More »

Duminica a zecea după Rusalii

Pericopa evanghelică a acestei duminici (a X-a după Rusalii) ne îndrumă reflecția asupra puterii credinței, a acelei credințe care acceptă urcușul personal spre patimile Domnului, spre moarte și apoi Înviere, cu Hristos, izvorul și tăria credinței. Minunea relatată de Evanghelie, cu vindecarea fiului lunatic, posedat de diavol, are loc îndată după coborârea lui Iisus de… Read More »

Popas ecologic în Munții Apuseni

În timpul nostru căsătoria creștină și familia creștină sunt în criză. Trăim într-o cultură a relativului și provizoriului, în care tot mai multe persoane renunță la căsătorie ca angajare și implicare publică. Este tot mai evident că declinul culturii familiei și căsătoriei este asociat cu o creștere a sărăciei și cu o serie de numeroase… Read More »

Satul românesc din Apuseni, un „templu sfânt” al naturii

Bucuria de a vedea împreună cu un grup de arădeni satul românesc din „adâncul cel de sus al naturii” a reprezentat pentru toți o experiență de suflet românesc și de taină negrăită. Am văzut activitatea pastoral-administrativă a unor preoți care îndeamnă la mult respect, și, mai ales, dăruirea oamenilor din Gârda de Sus, Cătunul Ocoale… Read More »

Sfântul Mucenic Emilian de la Durostorum

Sfântul Mucenic Emilian a pătimit pentru Hristos în data de 18 iulie, anul 362, iar mărturii scrise despre el avem la Fericitul Ieronim, Teodoret și, mai ales, la Sfântul Ambrozie al Milanului într-o Scrisoare adresată lui Teodosie cel Mare. Sfântul Mucenic Emilian a avut curajul să dărâme idolii, a avut curajul să mărturisească pe Hristos,… Read More »

Duminica a șaptea după Rusalii

Pericopa evanghelică (Mat. 9, 27-35) a vindecării celor doi orbi și a unui mut din Capernaum ne arată că noi nu suntem singuri în suferință pentru că Domnul Iisus Hristos Însuși este aproape și solidar cu noi, cu toți cei care suferim. Iisus Hristos revelează bolnavilor și suferinzilor locul pe care ei îl au în… Read More »