Carți

Aici puteti citi câte un fragment din fiecare carte scrisă de mine:

A fi în Hristos. Sfântul Ioan Gura de Aur

Avva, cum aș putea să mă mântuiesc

– Biserica și societatea

Conştiinţă şi compromis

Cuvinte de folos din Apoftegmele Părinţilor

De la etică la ființialitate. Spiritualitatea Sfinților Părinți

Despătimirea. De la etică la fiinţialitate

Dialogul iubirii

Dumnezeul nostru este iubire răstignită

Etosul ortodox, etos al frumuseţii

Eu și Tu. Relația ca intâlnire prezentă și comunicarea iubitoare

Evanghelia in versiunea Hollywood. Isus in Cinema

Familia creştină la Sfântul Ioan Gură de Aur

Fericitul Augustin şi tezele sale

Harul Mântuirii la Fericitul Augustin

Homo Eticus

Homo Seculus. Antropologia filozofică a religiei

Iisus, Pelerin la Ierusalim

Învățătura ortodoxă despre păcatele străine și exacerbarea lor în lumea de astăzi

Morală, Liturghie şi Eshatologie la Sfântul Ioan Gură de Aur

Moralia. Tradiție, cultură și postmodernitate

Omul frumos

Omul şi educaţia în opera Sfântului Vasile cel Mare

Pacea virtutilor si tulburarea patimilor Sfantul Efrem Sirul

Paternitatea duhovnicească după Sfinţii Părinţi

– Patrologie și Literatură Post-patristică (Cartea 1)

Sfântul Vasile cel Mare dascălul Bisericii. Biserica şi harisma Păstorului

Sociabilitatea persoanei şi dialogul terapeutic spiritual

Spiritualitatea apoftegmelor părinților

Taina dialogului în gândirea Părinților Capadocieni

Taina dialogului în gândirea Sfinţilor Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Grigorie de Nyssa

Teologie și spiritualitate în gândirea și viața Sfinților Părinți

Tristețea lumească și bucuria duhovnicească

– Veniți și Vedeți! Cu Hristos în cetate

Viaţa în Hristos după Sfântul Ioan Gura de Aur

(Citit de 580 ori)