Euharistia, Viața duhovnicească și Muntele Athos

By | 24/03/2014

afis_20140325_euharistia_viața_duhovniceasca_si_muntele_athosÎn cadrul proiectului internațional Hristos în cetate, închinat anului omagial euharistic în Patriarhia Ortodoxă Română, reputatul profesor, artist, scriitor și compozitor Hrisostom Stamoulis, director al departamentului de Teologie al Universității Aristotelis Tesalonic, Grecia, va susține o conferință publică la Arad, în 25 martie 2014, la Filarmonica de Stat, ora 18. Titlul conferinței este Euharistia, Viața duhovnicească și Muntele Athos. Acest eveniment spiritual va fi precedat de o conferință la Colegiul Național „Moise Nicoară”, în 24 martie, ora 13, în sala festivă a reputatului colegiu arădean, simbol al tradiției, culturii și educației bănățene. Această manifestare de suflet face parte din proiectul meu, Dialog cu tinerii, ce iși propune realizarea de programe cultural-artistice și spiritual-educative în liceele arădene, prin concursul factorilor de răspundere din licee și prin implicarea directă a profesorilor de religie. Tema întâlnirii se va focaliza pe adevărul că Biserica este adevărata tinerețe a lumii. Acest concept-adevăr va reprezenta tematica următoarelor manifestări în învățământul preuniversitar arădean.

Hrisostom Stamoulis (n. 1964) este un reputat profesor al Facultății de Teologie Ortodoxă din Tesalonic, Grecia, unde ocupă și funcția de director al departamentului Teologie. A studiat la facultățile de teologie din cadrul universităților din Salonic, Belgrad și Durham – Anglia. Succesul său didactic și științific se datorează faptului promovează un tip de dialog original al Bisericii cu societatea, în cadrul căruia operele Sfinților Părinți întâlnesc cele mai prestigioase capodopere ale culturii universale și chiar domenii ale științei. Poezia, literatura, în general, muzica, filmul sau fizica fac casă bună cu scrierile marilor Părinți și teologi din vechime sau contemporani. Teologul perspicace și realist, iubit deopotrivă de tinerii săi studenți și de mai vârstnicii colegi de breaslă pentru modul empatic de a discuta despre problemele lumii contemporane este dublat de un artist de o mare sensibilitate. Absolvent al Conservatorului de Stat din Tesalonic, este compozitor al unor arii muzicale care îmbină melosul bizantin cu muzica grecească tradițională. Este și dirijor al coralei bisericești și al orchestrei de tineri „Sfântul Ioan Hrisostom” din Tesalonic.

Dintre scrierile sale amintim: Frumusețea sfințeniei. Prolegomene la o estetică filocalică a Ortodoxiei (cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, trad. Drd. Nicușor Deciu, Editura Basilica, 2011), Eros și moarte (2009), Soția lui Lot și teologia contemporană (2009); Născătoarea de Dumnezeu și dogma ortodoxă. Cercetare asupra învățăturii Sfântului Chiril al Alexandriei (1996, 2003); Despre lumină. Energii ale Persoanei sau ale firii? Contribuții la teologia ortodoxă despre Sfânta Treime în spațiul ortodox (1999); Fire și iubire – studii (1999).

În 1998 i-a apărut prima lucrare discografică, cu titlul: Poarta Procesiunii, conținând 11 cântece. Au urmat: Maica și Măicuța mea (2000); Și din ochii lor cad lacrimi: Capadocia (2005) – este vorba de documentarul omonim al lui G. Papakarmezis, pe versurile lui K. Haralambis și G. Themelis; Cântecul bâtlanului (2007); Metamorfoză (2007), cu orchestră; Bine zic despre lună (2009); Iubire, te iubesc (2013). Unele dintre compozițiile muzicale sunt pe versuri proprii.

Personalitate complexă, Hrisostom Stamoulis îmbină acribia cercetării științifice cu dedicarea muncii de catedră și cu pasiunea pentru frumos în activitatea dirijorală și de compoziție muzicală. Profesor, scriitor, dirijor, compozitor, poet, e întâi de toate un profund iubitor al frumuseților filocalice ale Ortodoxiei, pe care le vestește pretutindeni. A conferențiat în cadrul a diverse conferințe din Grecia și din alte țări, inclusiv România, fiind activ implicat în dezbaterile care privesc provocările pe care le are Biserica în societatea contemporană.

În Prefața scrisă la cartea sa Frumusețea sfințeniei, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel îi sintetizează astfel viziunea teologică: „Prof. H. Stamoulis ne dovedește o dată în plus posibilitățile inepuizabile ale unei teologii fundamentate patristic. Aceasta se poate deschide spre un dialog fertil cu alte domenii ale culturii umaniste, pe care le poate îmbogăți cu adevărul ultim al Revelației creștine”.

Invitat de organizatorii evenimentului pentru a participa la manifestările proiectului-program „Hristos în cetate”, profesorul Stamulis va sublinia în cadrul conferinței că Euharistia e o invitație deschisă adresată tuturor celor botezați de a participa la trupul Logosului întrupat, la viața însăși prin fire, „prin care toate se fac vii și sunt păstrate în existență”. În expunerea sa, profesorul Stamulis va evalua contribuția insuficient sau deloc cunoscută a Sfântului Chiril al Alexandriei la renașterea filocalică inițiată de Sfântul Nicodim Aghioritul și de Sfântul Macarie Notara, episcopul Corintului. Tratatul despre deasa împărtășire redactat de cei doi sfinți menționați anterior pune accentul pe revenirea la împărtășirea frecventă cu Hristos euharistic, drept bază a efortului ascetic de transfigurare a persoanei umane. Pocăința iluminatoare pornește și culminează cu întâlnirea „Dragostei răstignite” pentru om, cu întâlnirea Mântuitorului. Hristos lucrează taina mântuirii și cheamă pe fiecare om evlavios și iubitor de Dumnezeu la Sfânta Masă fără să socotească greșelile oamenilor, deoarece știe că leacul se dă celor bolnavi și nu celor sănătoși. Cu alte cuvinte, omul este mântuit pentru insuficiența sa și în niciun caz pentru suficiența sa. Astfel, Euharistia nu constituie doar antidot al morții omului, ci și al bolilor sale, și prin urmare, o precondiție pentru regăsirea centrului pierdut al vieții morale și sociale.

(Citit de 67 ori)