Festivalul internaţional Logos, „Arte și Har”, la Arad

By | 20/05/2016

afis_logos_2016_3La Teatrul clasic „Ioan Slavici” din Arad, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Timotei, Arhiepiscopul Aradului, se vor deschide luni, 23 mai 2016, manifestările Festivalului internaţional Logos, „Arte și Har”, dedicate educației copiilor și tinerilor, tuturor acelora care iubesc artele ca și cale a frumuseții. Festivalul artelor este rodul colaborării fructuoase și consecvente a Arhiepiscopia Aradului cu diverse instituții publice, locale și județene arădene, cu diverse asociaţii ce reprezintă societatea civilă. Festivalul Logos se dorește a fi un eveniment al comuniunii și bucuriei, al deschiderii sociale, al asumării educative și al responsabilității pastorale în parohii, dar şi al provocării şi disiminării credinţei creştine în societatea contemporană. La această ediție participă zeci de copii și tineri talentați cu aptitudini remarcabile în toate artele, din școlile, liceele, colegiile și universitățile bănețene, cu invitați din Grecia.

Festivalul pășește în întâmpinarea tinerilor, cu respect și prețuire sinceră față de darurile lor artistice, prin evocarea acelor valențe spirituale și artistice ce izvorăsc din repertoriul cultural universal, dar mai ales din înălțătorul patrimoniu creștin, ortodox. Festivalul promovează toate artele, de la muzică la teatru creștin, afirmă dimensiunea moral-catehetică a filmului artistic și documentar religios, promovând cunoașterea etosului biblic și patristic prin seminarii, simpozioane și conferințe publice, prin invitarea unor lectori din țară și din afară, care se dăruiesc problemelor și nevoilor sociale, artistice și culturale prezente ale tinerilor și familiilor, ale școlilor și ale universităților.

Ce oferă Biserica lumii ? Spus mai simplu: Ce este nou și unic în creștinătate? Răspunsul este Iisus Hristos, Cuvântul Întrupat al lui Dumnezeu. Întruparea lui Hristos, care este prin excelență o teofanie și o antropofanie, și care, prin Cruce, Înviere și pogorârea Sf. Duh peste toată făptura, a desăvârșit și a făcut transparentă Duhului lumea întreagă, prin aceasta transfigurând-o. Cuvântul creator al lui Dumnezeu – Dabar în ebraică, Verbum în latină, Logos în greacă – este Lumină, izvor al vieţii. Toate au fost create prin El şi nimic din ce a fost creat nu a fost creat fără El (cf. Ioan 1, 3). Iată pentru ce toate creaturile sunt fundamental bune şi poartă în ele amprenta lui Dumnezeu, o scânteie a luminii Sale. Cultura este legată de creativitatea dată oamenilor de Dumnezeu Însuși, cărora li s-au dat sarcina de a acționa ca persoane libere și de a avea un statut responsabil în ceea ce privește lumea creată. Luat în accepțiunea sa filosofică, conceptul de cultură este fundamental: este activitatea prin care omul mediază sau umanizează lumea, începând cu propria sa natură. Omul devine om și umanizează natura și istoria prin limbajul său, prin munca sa, prin cele o mie și una de activități sau maniere de a fi și de a înfăptui. Lumea nu îi este dată omului gata confectionață, nici propria sa umanitate, care are nevoie de educație și deprinderii. Transformându-și lumea, omul se transformă pe el însuși. Limbajul, ca putere comunicativă, și posibilitatea de a ține în viață și de a avea grijă de lumea creată, dăruite oamenilor de Dumnezeu, sunt dovezi că pentru oameni Dumnezeu a rezervat o funcție să spunem divină și o responsabilitate. Cu alte cuvinte, cultura (arta în general), în forma sa pură și nepângărită, este relaționată cu autenticitatea umană.

(Citit de 162 ori)