„Importanţa învăţăturii Arhim. Sofronie despre ipostas” – conferință filocalică

By | 09/10/2016

c_20161009_1În cadrul conferinței filocalice Cuvioasa Maică Magdalena, ucenica Părintelui Sofronie, a afirmat faptul că „pentru Arhimandritul Sofronie, chipul lui Dumnezeu în om se manifestă mai ales în forma fiinţei pe care am primit-o de la Prototip: ființăm ca persoane. Părintele Sofronie a dorit ca grecescul Ipostas să devină actual în sensul său teologic pentru a distinge înțelegerea noastră despre persoană de nivelul pur psihologic. Tot ceea ce afirmăm  despre ipostasul / persoana umană reflectă viziunea noastră, moștenită prin Biserică, despre Persoanele Sfintei Treimi. Această viziune este una teologică, iar nu doar una intelectuală. Atunci de ce a scris atât de mult despre ipostasul uman? El a scris pentru a aduce la lumină adevărata viață a Bisericii Ortodoxe. În parte, a scris pentru a corecta înțelegerile eronate ale persoanei, atunci când iubirea este privită numai ca relație psihologică, sau mai rău, ca relație bazată pe pasiune. A scris şi pentru a ne îndemna să ţinem mintea noastră în sus, nu neglijând detaliile vieții trupeşti, ci trăind fiecare aspect al existenţei noastre în conformitate cu cele mai înalte principii. Fiecare pas din viaţa noastră este nedespărţit legat de dogmele fundamentale ale credinţei noastre. Nimeni nu poate rosti Crezul Ortodoxiei doar printr-un proces mintal (cf. Sf Pavel: Rom. 8:15; 1 Cor. 12:3.). „ Dumnezeu este dragoste şi se cunoaşte şi se contemplează nu altfel decât prin dragoste şi în dragoste; pentru care şi poruncile lui Hristos, ce duc la cunoaşterea de Dumnezeu, sunt poruncile iubirii. Taina Treimii până în sfârşit rămâne necunoscută, pentru că depăşeşte putinţele judecăţii noastre şi puterile firii noastre făcute. Însă, necunoscută şi tăinuită, prin viaţa în credinţă ea neîncetat ni se descoperă fiinţial, devenind izvor pururea curgător de viaţă veşnică. Credinţa este mai adâncă şi mai pătrunzătoare decât judecata; ea ne cheamă la cunoaşterea şi însuşirea Dumnezeieştilor taine, nu pe calea orânduielilor logicii, ci pe cea a rămânerii în Dumnezeieştile porunci ale lui Hristos. «Dacă veţi rămâne în cuvântul Meu, sunteţi cu adevărat ucenici ai Mei; Şi veţi cunoaşte adevărul, iar adevărul vă va face liberi.» (Ioan 8:31-32).”

Iată mai jos câteva imagini din cadrul conferinței:

(Citit de 111 ori)