Crăciunul pentru omul din mileniul al treilea

By | 20/12/2016

imagine_155În ziua Crăciunului proclamarea îngerului „vă vestesc o mare bucurie…astăzi… vi s-a născut Mântuitorul care este Hristos Domnul” (Luca 2,10-11) răsună din nou, invitându-ne și pe noi toți, să îl primim pe Mântuitorul. Fie ca omenirea de astăzi să nu ezite să îl lase să intre în propriile case, în orașe, între națiuni! Este adevărat faptul că,  în special în ultimele veacuri, s-au realizat multe progrese în domeniile tehnologiei și științei, astăzi putem dispune de resurse materiale vaste. Însă omul epocii tehnologice riscă să devină victimă a propriilor realizări intelectuale și tehnice, sfârșind într-o ariditate spirituală și o golire a inimii. De aceea este atât de important să își deschidă mintea și inima față de Nașterea lui Hristos, eveniment al mântuirii care poate da o nouă speranță existenței fiecărei ființe umane.

Bucură-te, omule: pentru tine Dumnezeu s-a făcut om! Bucură-te, omule de astăzi, viețuitor în mileniul al treilea! De Crăciun, Atotțiitorul se face prunc și dorește să intre în căminul tău. Modul de a fi al lui Dumnezeu reprezintă o provocare pentru modul nostru de a fi oameni. Bătând la ușile noastre, El ne provoacă pe noi și libertatea noastră, ne invită să ne examinăm modul în care ne înțelegem și trăim viețile noastre. Epoca modernă este adesea văzută ca o trezire a rațiunii din somnul ei, ca o ieșire la lumină a omenirii, după o perioadă a întunericului. Fără Hristos însă, lumina rațiunii nu este suficientă pentru a lumina omul și lumea. Doar în taina Cuvântului făcut trup misterul umanității se revelează în plenitudinea lui.

Omule modern, matur și totuși uneori slab în gândire și în voință, lasă-te luat de mână de Pruncul din Betleem; nu te teme, ai încredere în El! Tăria dătătoare de viață a luminii Sale te încurajează să te implici în edificarea unei noi lumi, bazată pe raporturi drepte, etice și sociale. Iubirea lui să călăuzească popoarele și să le întărească conștiința comună de a fi „familie” chemată să construiască relații de încredere și de sprijin reciproc. Omenirea unită va putea să facă față multelor și îngrijorătoarelor probleme ale timpului prezent: de la amenințarea teroristă la condițiile de sărăcie umilitoare în care trăiesc milioane de ființe umane, de la proliferarea armelor la epidemii, până la distrugerea mediului care pune în pericol viitorul omenirii.

Fie ca Dumnezeu, care s-a făcut om din iubire pentru om, să îi susțină pe toți cei care lucrează în această țară pentru binele comun, în favoarea păcii, comuniunii și a dezvoltării integrale, opunându-se tuturor dezbinărilor, pentru ca să se întărească Evanghelia și să fie protejate drepturile fundamentale ale familiei creștine. De Crăciun, sufletele noastre se deschid spre speranță, contemplând slava divină ascunsă în sărăcia unui Prunc înfășat și așezat într-o iesle: este Creatorul universului, redus la neputința unui nou născut! A accepta acest paradox, paradoxul Crăciunului, înseamnă a descoperi Adevărul care ne face liberi, Iubirea care transformă existența. În Noaptea Betleemului, Mântuitorul se face unul dintre noi, pentru a ne însoți pe drumurile nesigure ale istoriei. Să prindem mâna pe care El ne-o întinde: este o mână care nu caută să ne ia nimic, ci doar să ne dea din prinosul desăvârșirii Sale.

(Citit de 108 ori)