Sfântul Chiril al Alexandriei

By | 17/01/2017

imagine_192Sfântul Chiril al Alexandriei este unul din cei mai importanți teologi ai Bisericii ortodoxe. În centrul teologiei sale, de un profund realism mistic, se găsește Taina Sfintei Euharistii, care constituie o invitație deschisă adresată tuturor celor botezați de a participa la trupul Logosului întrupat, la viața însăși prin fire, „prin care toate se fac vii și sunt păstrate în existență”.

Liantul care uneşte învățătura euharistică a Părinţilor Bisericii de teologia lor despre mântuirea şi îndumnezeirea creştinilor apare în plină lumină într-o pagină scrisă de Sfântul Chiril din Alexandria, pe care se cuvine să o cităm aproape în întregime, în pofida întinderii sale, deoarece ea ne introduce, mai bine ca oricare alt text, chiar în inima subiectului: „Să căutăm, în măsura în care se poate, semnificaţia misterului (euharistic).

imagine_193Dumnezeul universului le-a creat pe toate aşa încât ele să fie incoruptibile, iar originile lumii erau bune. Dar din cauza invidiei diavolului, moartea a venit în lume: într-adevăr, el a împins primul om la încălcarea poruncii şi la neascultare, făcându-l astfel să cadă sub mânia lui Dumnezeu… Însă răul adus de neascultarea lui Adam a fost învins de mila Creatorului, care a venit în ajutorul oamenilor. Într-adevăr, Dumnezeu-Tatăl este viaţă prin natura Sa; El îl face să strălucească pe Hristos, care şi El este viaţă, din moment ce Cuvântul purcede prin esenţă de la viaţă. Prin urmare, Dumnezeu-Tatăl dă viaţă tuturor lucrurilor prin Fiul şi întru Duhul Sfânt. Cum putea deci omul care trăia pe pământ şi era supus morţii să aibă din nou acces la incoruptibilitate?

Era nevoie ca trupul condamnat la moarte să aibă parte de puterea dătătoare de viaţă a lui Dumnezeu. Ori virtutea dătătoare de viaţă a lui Dumnezeu-Tatăl este Însuşi Cuvântul, Fiul unic. El a fost trimis ca Mântuitor şi Izbăvitor. Nu s-a schimbat în ceva ce nu fusese până atunci şi nu a încetat să fie Cuvântul, dar s-a născut din femeie după trup şi s-a întrupat tocmai pentru a fi legat de noi printr-o uniune indisolubilă şi să ne facă inaccesibili morţii. Într-adevăr, ne-a înnoit trupul, pentru ca prin învierea morţilor să deschidă o cale de întoarcere la nemurire pentru trupul care fusese corupt… Astfel, luându-şi un trup supus morţii, Cuvântul, fiind Dumnezeu şi viaţă, a alungat din acesta corupţia şi l-a făcut pe deasupra dătător de viaţă. Nu refuza să crezi ceea ce spun, ci acceptă cu încredere vorbele mele şi primeşte de la nişte umile exemple demonstrarea acestor lucruri. Dacă arunci o bucăţică de pâine în vin, ulei sau alt lichid, îl vei găsi impregnat de calităţile lor; dacă fierul intră în contact cu focul, se umple de energia sa şi, cu toate că nu este decât fier, el va fi plin de virtutea focului.

imagine_194Aşadar, Cuvântul dătător de viaţă al lui Dumnezeu, unindu-Se cu trupul pe care l-a luat, l-a făcut dătător de viaţă printr-un mod numai de El ştiut. El într-adevăr a spus: «Adevărat, adevărat vă zic vouă: Cel ce crede în Mine, are viaţă veşnică. Eu sunt pâinea vieţii.» (Ioan 6, 47) şi «Eu sunt pâinea cea vie, care s-a pogorât din cer. Cine mănâncă din pâinea aceasta viu va fi în veci. Iar pâinea pe care Eu o voi da pentru viaţa lumii este trupul Meu. […] Adevărat, adevărat vă zic vouă, dacă nu veţi mânca trupul Fiului Omului şi nu veţi bea sângele Lui, nu veţi avea viaţă în voi.» (Ioan 6, 51-54). Astfel, dacă mâncăm trupul lui Hristos, Izbăvitorul nostru, al tuturor, şi dacă bem din sângele Lui, vom avea viaţă, devenim unul cu El, sălăşluim în El şi Îl avem în noi. Trebuia deci să vină la noi, aşa cum a voit Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, şi să se amestece într-un fel cu trupurile noastre prin Sfântul trup şi prin scump sângele Său pentru ca noi să primim în binecuvântare dătătoare de viaţă prin pâine şi vin.

imagine_195Într-adevăr, pentru ca să nu fim cuprinşi de uimire văzând trup şi sânge prezentate pe sfintele mese ale bisericii, Dumnezeu a fost condescendent faţă de slăbiciunile noastre şi a trimis puterea vieţii în elementele care ne sunt prezentate; le-a schimbat pentru a le umple de energia propriului Său trup, aşa încât noi să le posedăm pentru o participare dătătoare de viaţă şi pentru ca trupul vieţii să fie în noi ca o sămânţă dătătoare de viaţă. Nu te sfii să crezi, este adevărat, căci El Însuşi a spus-o clar: «Acesta este trupul Meu» şi «acesta este sângele Meu.»” (Comentariu la Luca, Omilia 22). 

(Citit de 115 ori)