Cuvânt de laudă (fragment) La strămutarea moaştelor celui întru sfinţi Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului Al Sfântului Nicodim Aghioritul

By | 23/01/2017

Binecuvântează, Părinte!

Hrisostome, soare! Luminează astăzi mintea mea întunecată, numai cu o rază aurită din lumina prisositoare a minţii tale, din Palatele Împărăteşti ale Treimii fericite, unde te afli acum, preastrălucitor şi slăvit.

Hrisostome, cuvântător ecumenic şi dascăl cu glas tare al Bisericii întregi, împrumută-mi pentru puţin timp mie, neînvăţatului şi fără vreo legătură cu retorica, limba ta de aur şi cu adevărat oratorică, ce curge miere şi lapte.

Triplez vocea. Hrisostome, caligraf îndemânatic şi organ însufleţit al Sfântului Duh, dăruieşte-mi astăzi condeiul tău de aur şi rapid, ca să pot înţelege cu mintea mea şi cu limba ta să grăiesc,  cu condeiul tău să scriu laudele şi elogiile tale şi așa să-ţi ofer „ale tale dintru ale tale”.

Nimeni nu este capabil de la sine să te laude pe tine şi harismele tale, decât numai tu şi cei cărora le dai harul tău, cei ce-au luat de la tine. Şi mă refer la acei bărbaţi sfinţi şi înţelepţi din vechime, ce au putut scrie în mod vrednic viaţa şi elogiile tale. Şi aceştia sunt: cinci Patriarhi, doi împăraţi, doi senatori aristocraţi. Sf. Proclu al Constantinopolului, Sf. Chiril al Alexandriei, Gheorghe al Alexandriei, Sofronie al Ierusalimului, Martyrios al Antiohiei, Teodoret de Cyr, Palladie de Elenoupoleos, împăratul Leon cel înţelept, împăratul Constantin Porfirogenetul, Vasile Protothronos şi Simeon logofătul şi metafrastul şi toţi ceilalţi, care sunt douăzeci şi doi la număr.

Acest har dă-mi-l şi mie astăzi, Părinte Hrisostome, ca să pot elogia cu el, nu în mod vrednic şi pe măsură, ci analog cu puterile mele, sărbătoarea de astăzi şi praznicul strămutării strălucitoare şi slăvite a moaştelor tale sfinte şi făcătoare de minuni, pe care cu bucurie o serbează toată Biserica cea luptătoare, pământească a Ortodocşilor, cu toate cetele Ierarhiei Bisericeşti de jos, adică ale Patriarhilor, ale Arhiereilor, Preoţilor, Împăraţilor, senatorilor, demnitarilor şi ale tuturor popoarelor.

Prăznuieşte astăzi şi se desfată şi întreaga Biserică triumfătoare de sus, a fericiţilor şi a întâilor-născuţi, a acestora care sunt scrişi în cer, cu toate cetele Ierarhiei cereşti, ale Îngerilor, ale Arhanghelilor, ale Începătoriilor, ale Stăpâniilor, ale Domniilor, ale Puterilor, ale Heruvimilor şi ale Serafimilor şi ale tuturor cetelor, şi ale sfinţilor celor din veacuri, Profeţi, Apostoli, martiri, Ierarhi, ale sfinţilor şi ale tuturor drepţilor.

Prăznuieşte astăzi cerul de sus şi îngerii şi fericiţii ce se află în cer, având între ei sufletul cu chip îngeresc şi duhul fericit al Sfântului Hrisostom, ce este foarte strălucitor şi foarte luminos şi din fiecare parte transmite razele şi strălucirile fericirii sfinte.

Prăznuieşte şi pământul de jos şi toţi oamenii pe pământ, ce au moaştele tale de viaţă mirositoare şi sfinte şi pline de minuni şi se bucură de harul bogat al minunilor şi al vindecărilor. Aşa are loc astăzi o bucurie comună şi o sărbătoare universală a cerului şi a pământului împreună, a îngerilor şi concomitent şi a oamenilor.

De aceea, şi noi ne-am adunat astăzi, fraţilor, ca să sărbătorim duhovniceşte şi plăcut lui Dumnezeu această strămutare strălucită şi slăvită, împreună cu mutarea moaştelor preasfinte ale Părintelui nostru sfânt şi cu vorbă aurită.

Prin această sărbătoare Îl slăvim pe Dumnezeu, Care a cinstit cu atâtea harisme cereşti şi dumnezeieşti pe Hrisostom, slujitorul Lui şi Ierarh Sfânt; îl fericim pe Sfântul Hrisostom, care, prin viaţa lui îngerească şi întocmai cu apostolii, a fost vrednic de a primi asemenea harisme de la Dumnezeu. Şi prin amândouă împreună să luăm plata noastră cuvenită, şi de la Dumnezeu, şi de la Sfânt.

(Citit de 99 ori)