Momente istorice în armonia Sfântului Duh

By | 27/10/2017

c_20171027Preafericirea Sa Kiril I, Patriarh al Moscovei și al Întregii Rusii, vizitează țara noastră la invitația Preafericirii Sale, Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Această vizită istorică, într-un cadru de celebrare a 10 ani de patriarhat a Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române, dar și într-un cadru de pelerinaj, prilejuit de sărbătoarea Sfântului Dimitrie, exprimă cu putere dorința Bisericii Ortodoxe ca lauda adusă Domnului Iisus Hristos și angajarea pentru progresul comuniunii, păcii și al înțelegerii dintre popoare să ne unească tot mai mult și să ne facă să creștem în sintonia intențiilor și în armonia acțiunilor Duhului Sfânt.

Biserica Ortodoxă dorește o nouă conștiință a profundelor și comunelor rădăcini culturale și religioase ale popoarelor lumii, fără de care istoria lor de astăzi ar fi ca și lipsită de un suflet și oricum marcată de o viziune reductivă și parțială. Cultura contemporană riscă amnezia, uitarea, abandonarea patrimoniului extraordinar trezit și inspirat de credința creștină de două milenii, care constituie scheletul esențial al culturii popoarelor lumii. De fapt, în afară de viața religioasă și de mărturia atâtor generații de creștini, rădăcinile creștine ale Europei, Asiei și ale altor continente sunt constituite și din inestimabilul patrimoniu cultural și artistic, cinste și izvor prețios al popoarelor și a țărilor în care credința creștină, în diferitele sale exprimări, a dialogat existențial cu ethos-ul, culturile și artele, le-a animat și inspirat, favorizând și promovând ca niciodată creativitatea, logositatea și geniul uman.

Și astăzi aceste rădăcini sunt vii și rodnice, în Biserica Ortodoxă Română și în Biserica Ortodoxă Rusă, și pot, ba chiar pot să inspire un nou umanism, o nouă perioadă de progres uman autentic, pentru a răspunde în mod eficace la numeroasele și uneori crucialele provocări pe care comunitățile noastre creștine și societățile noastre trebuie să le înfrunte, prima dintre toate cea a secularizării, care nu numai că stimulează să se facă abstracție de Dumnezeu și de proiectul Său, dar ajunge să nege însăși demnitatea umană, în vederea unei societăți reglementate numai de interese egoiste.

(Citit de 96 ori)