Centenarul Marii Uniri 1918-2018

By | 05/12/2017

Într-un cadru festiv a avut loc lansarea programului oficial prin care Aradul, „capitala politică” a Marii Uniri, sărbătorește Centenarul 1918-2018. Primăria Municipiului Arad şi Consiliul Judeţean Arad au  prezentat atât proiectele de infrastructură culturală și istorică prin care orașul nostru va marca Anul Centenar, cât şi propune­rile de evenimente culturale și programul editorial special de­dicat Marii Uniri. Este o mare bucurie pentru poporul român să celebreze Centenarul Marii Unirii, într-o Românie în care cei ce o vizitează au, în general, experiența nu numai a frumuseții naturale a țării, dar mai ales a frumuseții oamenilor săi și a bogăției sale istorice și culturale. Această moștenire națională a fost pusă la încercare în decursul timpului. Dar în pofida acestor încercări istorice și ideologice, căldura zilei și întunericul nopții au dat mereu loc liniștii dimineții, adică unei neschimbate speranțe de dreptate, pace, comuniune și unitate între români. Ce mare dar este speranța pentru un popor! Nu putem să ne descurajăm în urmărirea acestor scopuri care nu sunt numai în folosul unei regiuni din țară, ci al întregii țări.

Noi ortodocșii dăm cinste strămoșilor care au îndurat mărturisirea pentru credință, pentru că au fost gata să-și dea viața pentru adevărul în care au crezut și în conformitate cu care au încercat să trăiască. Ei ne învață să trăim pe deplin pentru Dumnezeu și pentru binele aproapelui. Un popor mare și înțelept nu se limitează doar la vechile sale tradiții, ci îi valorizează și pe tineri, încercând să le transmită moștenirea trecutului și de o aplica la provocările timpului prezent. De fiecare dată când tinerii se adună, ca în circumstanțele centenarului Marii Uniri, este o oportunitate prețioasă oferită nouă tuturor pentru a asculta speranțele lor și preocupările lor. Suntem chemați să reflectăm și asupra conformității modului de a transmite valorile noastre viitoarelor generații și asupra tipului de societate pe care îl pregătim pentru a-l încredința lor.

În acest context al Anului omagial al unităţii de credinţă şi de neam şi Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918 în Patriarhia Română, consider că este deosebit de important pentru noi să reflectăm asupra necesității de a transmite tinerilor noștri darul păcii. Căutarea păcii reprezintă și o provocare pentru fiecare dintre noi și îndeosebi pentru cei dintre voi care au misiunea de a urmări binele comun al familiei umane prin munca răbdătoare a diferitelor profesii. Este vorba despre provocarea perenă de a dărâma zidurile suspiciunii, neîncrederii și urii promovând o cultură socială și politică de reconciliere și de solidaritate. De fapt, diplomația ca artă a posibilului este întemeiată pe convingerea fermă și perseverentă că pacea poate fi obținută mai degrabă prin dialog și ascultare atentă și discretă decât prin recriminări reciproce, critici inutile și demonstrații de autoritate.

Pacea nu este pur și simplu lipsă a tensiunii sau conflictului, ci operă a dreptății (cf. Is. 32,17). Și dreptatea, ca virtute, face apel la tenacitatea răbdării; ea nu ne cere să uităm nedreptățile din trecut, ci de a le depăși prin iertare, toleranță și cooperare. Ea cere voința de a discerne și de a ajunge la obiective reciproc avantajoase, construind temeliile respectului reciproc, a înțelegerii și a reconcilierii. Doresc ca noi toți să putem să ne dedicăm construirii păcii, rugăciunii pentru pace, întărind angajarea noastră pentru a o realiza.

Eforturile liderilor politici și civili sunt în ultimă analiză îndreptate să construiască o lume mai bună, mai pașnică, mai dreaptă și prosperă, pentru copiii noștri. Experiența ne învață că într-o lume tot mai globalizată, înțelegerea binelui comun, a progresului și a dezvoltării trebuie în definitiv să aibă nu numai cu un real caracter economic, ci și uman. Precum cea mai mare parte a națiunilor contemporane și România se confruntă cu relevante problematici sociale, diviziuni politice, inegalități economice și preocupări în privința gestionării responsabile a ambientului. Cât de important este ca glasul fiecărui membru al societății să fie ascultat și să fie promovat un spirit de comunicare deschisă, de dialog și de conlucrare! Este la fel de important ca să fie dată atenție specială celor defavorizați, celor care sunt vulnerabili și celor care nu au glas în viața publică, nu numai venind în întâmpinarea necesităților imediate, ci și pentru a-i promova în creșterea lor umană și spirituală. Nutrim speranța că democrația română va continua să se întărească și că această națiune va demonstra că este firescul „solidarității” care astăzi este deosebit de necesară: acea solidaritate care are ca obiectiv formarea integrală a fiecărui membru al familiei umane.

(Citit de 101 ori)