A adora Treimea înseamnă a înălța spre Ea „un imn de tăcere” (sigomenon hymnon)

By | 27/05/2018

Un text din sfântul Vasile cel Mare exprimă bine orientarea fundamentală a teologiei trinitare ortodoxe: „Drumul cunoașterii lui Dumnezeu provine de la unicul Duh, prin unicul Fiu, până la unicul Tată; și invers, bunătatea naturală, sfințirea potrivit firii, demnitatea împărătească, se răspândesc de la Tatăl, prin mijlocirea Unicului Născut, până la Duhul” (De Spiritu Sancto XVIII, 47 (PG 32, 153)). Cu alte cuvinte, în planul iconomiei, în planul ființei sau al ieșirii creaturilor de la Dumnezeu, totul pornește de la Tatăl, trece prin Fiul și ajunge la noi întru Duhul. Iar în ordinea cunoașterii, sau a întoarcerii creaturilor la Dumnezeu, totul începe cu Duhul Sfânt, trece prin Domnul Iisus Hristos și se întoarce la Dumnezeu Tatăl. Perspectiva este mereu cea treimică. Sfântul Grigorie Teologul, într-un text vestit, sintetizează astfel procesul teologic care a dus la credința în Preasfânta Treime: „Vechiul Testament a anunțat în mod explicit existența Tatălui, în timp ce existența Fiului a fost vestită în mod mai tainic. Noul Testament a manifestat existența Fiului, în timp ce făcea să se întrevadă natura dumnezeiască a Duhului Sfânt. Acum Duhul este prezent în mijlocul nostru și ne acordă mai distinct propria manifestare. Nu ar fi fost potrivit, atunci când nu era încă mărturisită dumnezeirea Tatălui, să se proclame deschis aceea a Fiului, nici n-ar fi fost cert să luăm asupra noastră greutatea dumnezeirii Duhului când încă nu fusese cunoscută aceea a Fiului”(Oratio 31 (Teologica II), 26; cf. și Oratio 32, (Teologica III). A adora Treimea, după un minunat oximoron al sfântului Grigorie Teologul, înseamnă a înălța spre Ea „un imn de tăcere” (Poeme, 29 (PG 37, 507) (sigomenon hymnon)). A adora Treimea înseamnă a-L recunoaște pe Dumnezeu ca Dumnezeu. Înseamnă a recunoaște infinita diferență existențială dintre Creator și creatură; însă a recunoaște acest fapt în mod liber, cu bucurie, ca fii, nu ca robi. A adora, spune Apostolul, înseamnă „a elibera adevărul prizonier al nedreptății lumii” (cf. Rom 1,18).

(Citit de 54 ori)