Agenția de Știri Basilica a Patriarhiei Române împlinește 10 ani

By | 15/06/2018

Agenția de știri Basilica a fost înființată ca departament în 2007, dar și-a început activitatea jurnalistică materializată pe site-ul basilica.ro în data de 16 iunie 2008. Pentru noi toți o agenției de știri a Bisericii este foarte importantă în contextul în care lumea mass-mediei este străbătută de o profundă transformare și în interiorul ei. De fapt, o reflecție atentă asupra rolului special al presei ortodoxe și a unei agenții de știri face să rezulte două aspecte deosebite. Pe de o parte, caracterul specific al mijlocului de comunicare, presa, adică cuvântul scris, actualitatea și eficacitatea sa, într-o societate care a văzut înmulțindu-se antenele, parabolicele și sateliții, devenite aproape emblemele unui nou mod de a comunica în era globalizării. Pe de altă parte, conotația „creștină” a comunicațiilor sociale și responsabilitatea ce rezultă din faptul de a fi fideli explicit și substanțial Evangheliei, prin angajarea zilnică de a parcurge calea maestră a adevărului.

În acest context, presa creștină este chemată într-un nou mod să exprime până la capăt potențialitățile sale și să dea cont zi de zi de misiunea sa la care nu poate renunța. Biserica dispune de un element care facilitează toate acestea, din moment ce credința creștină are în comun cu comunicarea o structură fundamentală: faptul că mijlocul și mesajul coincid. De fapt, Fiul lui Dumnezeu, Cuvântul întrupat, este, în același timp, mesaj de mântuire și mijloc prin care mântuirea se realizează. Și acest adevăr nu este un simplu concept, ci o realitate accesibilă tuturor, chiar și celor care, deși trăiesc ca protagoniști în complexitatea lumii, sunt capabili să păstreze onestitatea intelectuală proprie celor „mici” din Evanghelie. În afară de aceasta, Biserica, Trup mistic al lui Hristos, prezentă peste tot, alimentează capacitatea de raporturi mai fraterne și mai umane, fiind un loc de comuniune (topos kinonias) între cei care cred și semn și instrument al chemării tuturor la comuniune. Tăria Bisericii este Domnul Hristos, iar Biserica îl însoțește pe om, în numele lui Hristos, pe drumurile lumii pentru a-l salva de „mysterium iniquitatis”, care acționează în ea pe ascuns. O agenție de știri a Bisericii evocă în manieră mai directă valoarea cuvântului scris și a evenimentului creștin.

Cei zece ani de activitate a Agenției de Știri Basilica este un prilej frumos pentru a felicita întreg colectivul echipei de lucru și a dori pentru fiecare în parte, pentru colaboratori, pentru reprezentanți, pentru toate persoanele care prestează serviciu în „familia” Basilica și pentru toți cei dragi ai lor bucurie inimilor și binecuvântarea Preasfintei Treimi în viață. Multe felicitări cu adevărat! Pentru mine acest moment aniversar constituie nu numai prilejul de a vă adresa urarea mea personală, ci și pentru a exprima fiecăruia dintre voi mulțumirea și prețuirea mea pentru slujirea voastră generoasă, pentru faptul că ați contribuit la misiunea și identitatea Bisericii. Din criza actuală reies întrebări foarte fundamentale: unde este lumina care poate să lumineze cunoașterea noastră nu numai cu idei generale, ci cu imperative concrete? Unde este tăria care ridică în înălțime voința noastră? Sunt întrebări la care misiunea Agenției de Știri Basilica s-a străduit să răspundă în acești zece ani de activitate pentru ca mesajul să devină eveniment, vestea să devină viață.

(Citit de 57 ori)