Sfinții Apostoli Petru și Pavel

By | 28/06/2018

Tradiția Bisericii îi consideră din totdeauna pe Sfântul Apostol Petru și pe Sfântul Apostol Pavel nedespărțiți: de fapt, împreună, ei reprezintă „toată” Evanghelia lui Hristos. Apostolii Petru și Pavel, deși foarte diferiți omenește unul de celălalt și în pofida faptului că în relaționarea lor nu au lipsit opinii diferite, au realizat un mod nou de a fi în comuniune, trăit conform Evangheliei, un mod autentic făcut posibil tocmai de harul Evangheliei lui Hristos care a lucrat întru ei. Numai urmarea și asemănarea cu Iisus Hristos conduce la noua și adevărata comuniune: iată primul mesaj fundamental pe care sărbătoarea de astăzi ni-l încredințează fiecăruia dintre noi și a cărui importanță se reflectă și asupra căutării acelei comuniuni depline, la care tânjesc toți creștinii.

Mântuitorul le pune ucenicilor o întrebare cu adevărat decisivă: „Dar voi cine spuneți că sunt Eu?” (Mat. 16, 15). În acest moment răspunde Apostolul Petru: „Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu” (v. 16). Iată mărturisirea: a recunoaște în Iisus pe Mesia cel așteptat, Dumnezeul cel viu, Domnul propriei tale vieți. Această întrebare vitală, Domnul Iisus Hristos ne-o adresează astăzi nouă, nouă tuturor, îndeosebi nouă preoților, păstorilor. Este întrebarea fundamentală, în fața căreia nu sunt valabile răspunsuri de circumstanță, pentru că este în joc viața, viața veșnică: și întrebarea vieții cere un răspuns de/pentru viață. Pentru că la puțin folosește a cunoaște tratate de teologie, articolele de credință, chestiuni tipiconale și mărunțișuri de administrație dacă nu este mărturisit Iisus Hristos ca Domn și Dumnezeu al propriei tale vieți. Astăzi, Iisus Hristos ne privește în ochi și ne întreabă: „Cine sunt eu pentru tine?”. Ca și cum ar spune: „Mai sunt Eu Domnul vieții tale, sălașul inimii tale, crezul faptelor tale, motivația speranței tale, mângâierea durerii tale, încrederea ta de neclintit?”. Cu Sfinții Apostoli Petru și Pavel, și noi reînnoim astăzi alegerea noastră de viață ca ucenici adevărați ai lui Iisus Hristos, pentru a fi „ai săi” nu numai în/prin cuvinte, ci cu faptele și în viață.

(Citit de 72 ori)