Mănăstirea „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din satul Roşia

By | 03/07/2018

Mănăstirea din satul Roşia, județul Arad, a luat fiinţă în anul 1990, în jurul bisericii parohiale a staului Roșia, zidită în stil neobaroc în anul 1896. Credincioşii satului şi ai aşezărilor dimprejur au dorit şi au cerut să se înfiinţeze o mănăstire în Roşia, întrucât pe valea Crişului Alb nu exista niciun aşezământ monahal. În trecutul mai îndepărtat, a existat în zonă o mănăstire, care a fost desfiinţată de împărăteasa Maria Terezia şi generalul Bukow în timpul prigoanei uniate din anii 1760.

Înființată ca schit, acesta a fost populat în anul 1995, cu obște de monahii provenite de la mănăstirea Timişeni-Șag din judetul Timiş. În anul 2015, prin osteneala maicii Haritina, stareța Mănăstirii s-au finalizat lucrările la biserică. Iar Chiriarhul Aradului, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, a târnosit biserica mănăstirii, repictată în tehnica frescă.

(Citit de 184 ori)